Käyttöehdot

Casino Gurun verkkosivujen käyttöehdot

Nämä käyttöehdot ("ehdot") sisältävät molemminpuoliset oikeudet ja velvoitteet, jotka liittyvät sivuston käyttöön käyttäjien toimesta. Varaamme oikeuden tehdä muutoksia näihin ehtoihin ilman käyttäjille annettua ennakkoilmoitusta. Kaikki ehtoihin tehtävät muutokset julkaistaan sivustolla ja tilanteen niin vaatiessa käyttäjille tiedotetaan muutoksista sähköpostitse.

1. Määritelmät

1.1. Näissä ehdoissa käytetyillä termeillä on seuraavat merkitykset:

 • Sivustolla tarkoitetaan osoitetta https://casino.guru ja sen paikallisia versioita, jotka on käännetty muille kielille ja jotka ovat saatavilla joko casino.gurun aliverkkotunnuksena tai erillisenä verkkotunnuksena.
 • Monikon ensimmäisessä persoonassa olevat pronominit, kuten me, meitä tai meidän, viittaavat sivuston operaattoriin.
 • Käyttäjä tarkoittaa luonnollista tai oikeushenkilöä, joka saapuu sivustolle ja käyttää sivustoa. Käyttäjiin viitataan myös toisen persoonan pronomineilla, kuten sinä tai sinun.
 • Tietosuojakäytäntö ja yksityisyyskäytäntö tarkoittavat sivuston käytäntöjä henkilötietojen ja yksityisyyden suojaamisen suhteen, jotka on määritetty näiden ehtojen kohdassa 5.
 • Tiedoilla tarkoitetaan kaikkia tietoja, jotka käyttäjä antaa sivustolle.
 • Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka sivusto tai kolmas osapuoli asettaa tietokoneellesi, kun käytät sivustoa.
 • Tietosuojalainsäädäntö tarkoittaa mitä tahansa henkilötietojen käsittelyyn liittyviä lakeja, mukaan lukien direktiivi 95/46/EC eli GDPR-asetus, ja mitä tahansa kansallisesti sovellettavia lakeja tai säädöksiä.
 • GDPR tarkoittaa yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679.
 • EU:n evästelaki tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2002/58/EY, annettu 12. päivänä heinäkuuta 2002 ja muokattu 2006 ja 2009.

2. Yleiset ehdot

2.1. Sivusto toimii riippumattoman tiedon ja neuvonnan tarjoajana yksilöille, jotka ovat kiinnostuneita nettikasinoilla pelaamisesta. Sivusto ei tarjoa nettirahapelipalveluita. Kaikki sivustolla tarjotut tiedot ovat vain informatiivisia, eikä niitä pidä missään olosuhteissa pitää lainopillisina neuvoina.

2.2. Pyrimme kaikin tavoin varmistamaan, että sivustolla julkaistut tiedot ovat paikkansapitäviä, mutta jatkuvasti muuttuvan rahapelimaailman vuoksi emme voi taata, että sivustolla olevat tiedot ovat paikkansapitäviä. Emme ole millään tapaa vastuussa vahingoista, jotka johtuvat sivustolla olevien tietojen käytöstä.

2.3. Sivusto sisältää linkkejä kolmansien osapuolten ulkoisille sivustoille. Sivustolla ei ole vaikutusvaltaa tällaisten kolmannen osapuolen sivustojen sisältöön eikä sivusto ole millään tapaa vastuussa tällaisesta sisällöstä. Suosittelemme, että luet kaikki kolmannen osapuolen sivuston käyttö- ja sopimusehdot perusteellisesti läpi ennen kuin otat osaa rahapeleihin.

2.4. Saapumalla sivustolle ja käyttämällä sivustoa käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot sekä tietosuojakäytännön ja vahvistaa, että hän ymmärtää ja noudattaa näitä ehtoja ja tietosuojakäytäntöä.

2.5. Haluamme ilmoittaa rekisteröidyille käyttäjille, joiden henkilötietoja sivusto käsittelee, että hyväksymällä tietosuojakäytännön sisällön he antavat samalla useita lupia henkilötietojensa käsittelyyn, joka on tarpeellista sivuston asianmukaista käyttöä varten näiden ehtojen mukaisesti. Lisätietoja käyttäjien tietojen käsittelystä löytyy näiden ehtojen kohdasta 5.

2.6. Käyttämällä sivustoa käyttäjä, joka on luonnollinen henkilö, vahvistaa olevansa vähintään 18-vuotias sekä lain silmissä täysivaltainen. Verkkosivustolle pääsy on rajoitettu kaikilta alle 18-vuotiailta henkilöiltä, tai käyttäjän lainkäyttöalueen määrittelemän verkkorahapelejä koskevan ikärajan mukaisesti. On käyttäjän omalla vastuulla määrittää, onko rahapelien pelaaminen verkossa lainmukaista hänen lainkäyttöalueellaan, sekä tarkistaa kaikki muut voimassa olevat lakisääteiset vaatimukset.

2.7. Saatamme estää pääsyn koko verkkosivustolle, tiettyihin osiin verkkosivustoa tai tiettyyn sisältöön käyttäjiltä, jotka tulevat tietyiltä valtioilta tai alueilta, toimiaksemme paikallisen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

2.8. Mikäli käyttäjä huomaa sivustolla julkaistuissa tiedoissa virheitä tai on siinä uskossa, että sivusto ei jollain tapaa noudata käyttäjän asuinmaan lainsäädäntöä, otathan yhteyttä osoitteeseen info@casino.guru. Tarkoituksemme on parhaan kykymme mukaan noudattaa kaikkien valtioiden lainsäädäntöjä, joista verkkosivuston käyttäjät saattavat tulla.

2.9. Mikäli jokin ehtojen osa ei noudata käyttäjän valtion lainsäädäntöä, muut ehdot pysyvät voimassa.

2.10. Casino Gurun logot, tavaramerkit ja sivustolla julkaistut tekstit ovat osa meidän immateriaalioikeuksiamme. Nettikasinoiden, rahapelituottajien sekä maksupalveluntarjoajien logot ja tavaramerkit ovat näiden kasinoiden, rahapelialustojen ja maksupalveluiden operaattoreiden immateriaalioikeuksien alaisia. Julkaisemme näitä logoja ja tavaramerkkejä sivustollamme vain viitataksemme kyseisen tavaramerkin omistajien tarjoamiin palveluihin (nimellinen kohtuullinen käyttö). Sisällön kopioiminen muille verkkosivuille on sallittua vain toimivalla seurattavalla paluulinkillä <a> html -tunnisteen muodossa tai meiltä etukäteen saadun luvan perusteella. Sisältöä ja sisällön osia voidaan julkaista uudelleen Wikipedia.org-sivustolla vain seuraamattomalla paluulinkillä (<a> html -tunnisteella).

2.11. Tämä palvelu saattaa sisältää Googlen tuottamia käännöksiä. Google ei ole millään lailla joko suorasti tai epäsuorasti vastuussa käännöksistä, eikä anna minkäänlaisia takuita käännösten paikkansapitävyydestä tai luotettavuudesta, eikä anna minkäänlaisia epäsuoria takuita myyntikelpoisuudesta, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai loukkaamattomuudesta.

3. Keskustelupalstan säännöt

3.1. Keskustelupalstalle saapuessaan ja sitä käyttäessään käyttäjä sitoutuu olemaan julkaisematta materiaalia (viesti, linkki tai kuva), joka on virheellistä, herjaavaa, paikkansa pitämätöntä, loukkaavaa, rivoa, vihamielistä, ahdistelevaa, säädytöntä, rienaavaa, seksuaalisesti suuntautunutta, uhkailevaa, syrjivää, toisen henkilön yksityisyyttä loukkaavaa, aikuismateriaalia, tekijänoikeuksien alaista materiaalia ilman tekijänoikeuden omistajan selkeää lupaa, tai julkaisematta mitään materiaalia tai tietoa, joka millään muulla tapaa rikkoo minkään kolmannen osapuolen oikeuksia tai sovellettavaa lainsäädäntöä.

3.2. Kaikki loukkaava toiminta tai käytös, mukaan lukien saman viestin julkaiseminen useammassa kuin yhdessä aiheessa tai yhdellä alueella, roskapostin lähettäminen, viestien hyvin runsas lähettely, ketjukirjeiden, pyramidihuijausten ja anomusten käyttö, mainosten, tarjousten, markkinointimateriaalien tai bonusten julkaiseminen, tai massaviestien lähettäminen yksityisviesteillä tai sähköpostilla, on ehdottomasti kiellettyä.

3.3. Pidätämme oikeuden oman harkintamme mukaan poistaa tai muokata mitä tahansa foorumilla julkaistuja viestejä, linkkejä ja kampanjatietoja, joiden katsomme olevan rahapeleihin liittyvien sivustojen, kasinoiden tai niiden yhteistyökumppanien lisäämiä mainontaa tai linkkien rakentamista varten.

3.4. Minkäänlaista loukkaavaa toimintaa ei suvaita, ja mikäli tällaista käytöstä havaitaan, ylläpitotiimimme varaa oikeuden poistaa, muokata tai sulkea minkä tahansa aiheen tai käyttäjän tilin milloin tahansa ilman ennakkovaroitusta.

3.5. Keskustelupalstalla julkaistut viestit kuvastavat yksittäisten käyttäjien näkemyksiä ja mielipiteitä, eivätkä millään muotoa heijasta meidän näkemyksiämme tai mielipiteitämme. Sivuston ylläpitotiimi ei aktiivisesti lue ja tarkasta keskustelupalstalle julkaistuja viestejä, emmekä ole millään tapaa vastuussa keskustelupalstan minkään viestin sisällöstä.

3.6. Varaamme oikeuden paljastaa käyttäjän henkilöllisyyden (tai mitä tahansa muita sivustolta kerättyjä asiaan liittyviä tietoja) asianmukaisille viranomaisille, mikäli käyttäjän toiminnasta keskustelupalstalla syntyneen tilanteen pohjalta tehdään virallinen valitus tai nostetaan syyte.

4. Kiistojen sovittelupalvelu

4.1. Sivusto tarjoaa ilmaista kiistojen sovittelupalvelua, jonka tarkoituksena on hallinnoida käyttäjien tekemiä valituksia, jotka pohjautuvat pelaamiseen liittyviin maksutapahtumiin mitä tahansa nettirahapelioperaattoria vastaan, kiistan kohteena olevasta summasta riippumatta. Käyttäjä voi tehdä valituksen täyttämällä täältä löytyvän lomakkeen.

4.2. Lähettämällä valituksen sivustolle käyttäjä valtuuttaa meidät edustamaan käyttäjää kanssakäymisessä kyseisen nettirahapelioperaattorin kanssa ja hyväksyy sen, että kun valitus on lähetetty, käyttäjä osallistuu aktiivisesti sitä seuraavaan keskusteluun ja sovitteluprosessiin. Yksittäisissä tapauksissa käyttäjää saatetaan pyytää joko (i) lähettämään valtuutuksen sähköpostilla (lomakkeella, joka on ladattavissa täältä) kyseiselle nettirahapelioperaattorille tai (ii) antamaan meille virallisen valtuutuksen käyttäjän edustamiseksi sovitteluprosessissa kanssakäymisessä kyseisen nettirahapelioperaattorin kanssa lomakkeella, joka on ladattavissa täältä.

4.3. Lähettämällä valituksen sivustolle käyttäjä valtuuttaa meidät pyytämään ja/tai vastaanottamaan kyseiseltä nettirahapelioperaattorilta mitä tahansa tietoja, jotka liittyvät käyttäjän kasinotiliin, rekisteröityihin tietoihin, rahapelihistoriaan sekä toimintaan ja/tai mitä tahansa muita tietoja, joista saattaa olla apua ongelman kokonaiskuvan hahmottamisessa sekä oikeudenmukaisen ja reilun päätöksen tekemisessä.

4.4. Pidätämme oikeuden kieltäytyä valituksen hoitamisesta tai keskeyttää sen hoitamisen milloin tahansa, mikäli valitus on luonteeltaan mitätön tai tahallisesti aiheettomasti tehty, mikäli käyttäjä ei tee yhteistyötä valituksen hoitamisen ja sovitteluprosessin suhteen, tai mikäli hän ei toimita riittäviä todisteita, jotka vahvistaisivat käyttäjän valituksen, mikäli käyttäjä on ilmeisesti rikkonut kyseisen nettirahapelioperaattorin sovellettavia sääntöjä, tai mikäli käyttäjä toimii loukkaavasti, herjaavasti, epäkunnioittavasti tai uhkaavasti yhteydenpidossaan sivuston tiimin kanssa.

4.5. Pidätämme myös oikeuden kieltäytyä hoitamisesta tai lopettaa asian hoitamisen milloin tahansa, kun saamme selville, että valitus liittyy tapahtumiin, jotka ovat tapahtuneet ylei vuotta ennen valituksen lähettämistä, kun käyttäjä lähettää valituksen toisen henkilön nimissä, tai kun valituksen aihe ei lukeudu osaamisalueeseemme valitusten hoitamisen osalta. Tämä koskee muun muassa urheiluvedonlyöntiin, kyberrikoksiin, yhteistyökumppaniongelmiin ja sosiaalisiin kasinoihin liittyviä valituksia.

5. Tietosuojakäytäntö

Tämä tietosuojakäytäntö koskee sivuston käyttäjiä sekä sivuston omistajaa ja operaattoria. Suhtaudumme käyttäjiemme tietosuojaan vakavasti. Tämä käytäntö pätee kaikkiin keräämiimme tai käyttäjien verkkosivustomme käytön yhteydessä antamiin tietoihin.

5.1. Tietosuojakäytännön laajuus

 • Tämä tietosuojakäytäntö pätee vain meidän ja käyttäjien toimiin liittyen tähän verkkosivustoon. Se ei jatku millekään muille verkkosivustoille, joille voi päästä tältä verkkosivustolta, sisältäen, mutta ei rajoittuen nettikasinoille johtaviin linkkeihin.
 • Sovellettavan tietosuojalainsäädännön tarkoituksia varten me olemme ‘’rekisterinpitäjä’’. Tämä tarkoittaa sitä, että me määrittelemme tarkoituksen ja tavan, jolla tietojasi käsitellään.

5.2. Kerätyt tiedot

 • Saatamme kerätä seuraavia tietoja, jotka sisältävät käyttäjiemme henkilökohtaisia tietoja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti:

  • Yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite
  • Automaattisesti kerätyt tiedot, kuten IP-osoite, selaimen tyyppi ja käyttöjärjestelmä

5.3. Miten tietoja kerätään

 • Keräämme tietoja seuraavilla tavoilla:

  • Käyttäjien meille antamat tiedot
  • Automaattisesti kerätyt tiedot

5.3.1. Käyttäjien meille antamat tiedot

 • Keräämme käyttäjien antamia tietoja monilla eri tavoin, kuten esimerkiksi:

  • Kun käyttäjä ottaa yhteyttä meihin verkkosivuston kautta sähköpostilla tai millä tahansa muulla tavalla
  • Kun käyttäjä tekee valituksen palvelujemme parantamiseksi (käyttäjä ei ole kuitenkaan velvollinen lähettämään valitusta tai antamaan sähköpostiosoitetta ja muita tietoja)

5.3.2. Automaattisesti kerätyt tiedot

 • Joitain tietoja kerätään automaattisesti käyttäjän saapuessa sivustolle, kuten esimerkiksi:

  • Keräämme automaattisesti joitain tietoja vierailustasi verkkosivuilla, mukaan lukien IP-osoitteesi, vierailujesi päivämäärät, ajat ja yleisyyden, sekä tapa, miten toimit verkkosivuston sisällön kanssa. Nämä tiedot auttavat meitä tekemään parannuksia verkkosivuston sisältöön ja sen ominaisuuksiin.
  • Keräämme tietojasi automaattisesti evästeiden avulla selaimesi evästeasetusten mukaisesti. Lisätietoja saat kohdasta 5.10.

5.4. Miten käytämme tietoja

 • Voimme pyytää mitä tahansa yllä olevia tietoja aika ajoin, jotta voisimme tarjota käyttäjille parhaan mahdollisen kokemuksen verkkosivustoamme käytettäessä. Voimme erityisesti käyttää tietoja seuraavista syistä tämän tietosuojakäytännön mukaisesti:

  • tuotteidemme tai palveluidemme parantelu
  • muut tarkoitukset, joita varten käyttäjä on antanut meille tietoja
 • Saatamme käyttää tietojasi yllä olevaan tarkoitukseen, jos se on mielestämme tarpeellista oikeutettuja etujamme varten. Jos et ole tyytyväinen tähän, sinulla on oikeus vastustaa tietyissä olosuhteissa (katso kohta 5.7).
 • Emme jaa, vuokraa tai myy käyttäjiemme henkilötietoja muille ihmisille tai yrityksille.

5.5. Tietojen pitäminen turvassa

 • Käytämme teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä tietojesi suojaamiseksi:

  • Säilytämme tietojasi turvallisilla palvelimilla
  • Vain verkkosivuston järjestelmänvalvojalla on pääsy tietoihin
 • Tietojesi suojaamistoimenpiteisiin sisältyy toimenpiteet mahdollisten epäiltyjen tietosuojamurtojen hoitamiseksi. Jos epäilet, että tietojasi on käytetty väärin, kadotettu tai käytetty luvattomasti, kerro meille siitä ottamalla yhteyttä: security@casino.guru.

5.6. Tietojen säilyttäminen

 • Ellei laki vaadi tai salli pidempää säilytysjaksoa, säilytämme tietojasi palvelimillamme vain tämän tietosuojakäytännön sisällä olevien tavoitteiden täyttämiseen vaaditun ajanjakson ajan, tai kunnes pyydät tietojen poistoa.

5.7. Sinun oikeutesi

 • Sinulla on seuraavat oikeudet tietoihisi liittyen:

  • Oikeus pääsyyn - oikeus milloin tahansa pyytää kopio tiedoista, joita meillä on sinusta, tai oikeus pyytää, että muuttaisimme, päivittäisimme tai poistaisimme tällaisia tietoja. Kun laki mahdollistaa sen, voimme hylätä pyyntösi. Jos hylkäämme pyyntösi, kerromme sinulle syyt siihen.
  • Oikeus korjaamiseen - oikeus tietojesi korjaamiseen, jos ne ovat vääriä
  • Oikeus poistamiseen - oikeus pyytää tietojesi tuhoamista tai poistamista järjestelmistämme
  • Oikeus rajoittaa meidän suorittamaamme tietojesi käyttöä - oikeus estää meitä käyttämästä tietojasi tai rajoittaa tapaa, jolla voimme käyttää niitä
  • Oikeus tietojen siirtämiseen - oikeus pyytää, että siirrämme, kopioimme tai välitämme tietosi
  • Oikeus vastustaa - oikeus vastustaa meidän suorittamaamme tietojesi käyttöä
 • Tehdäksesi tiedusteluja, käyttääksesi mitä tahansa yllä määritettyjä oikeuksiasi, tai peruuttaaksesi hyväksyntäsi tietojen käsittelylle, ota yhteyttä meihin: privacy@casino.guru.
 • Jos et ole tyytyväinen siihen, miten hoidamme tietojesi käsittelyä koskevan valituksesi, voit lähettää valituksesi asiaankuuluvalle tietosuojaviranomaiselle.
 • On tärkeää, että tietomme sinusta ovat paikkansapitäviä. Pidä meidät ajan tasalla, jos tietosi muuttuvat sinä aikana, jonka säilytämme niitä.

5.8. Linkit muille verkkosivustoille

 • Verkkosivusto tarjoaa linkkejä muille verkkosivustoille. Vaikka arvostelemme tarkasti verkkosivut, joihin annamme linkin, emme kuitenkaan hallitse tällaisia verkkosivustoja, emmekä ole vastuussa näiden verkkosivustojen sisällöstä. Tämä tietosuojakäytäntö ei koske tällaisten verkkosivustojen käyttöä toimestasi. Kehotamme sinua lukemaan muiden verkkosivustojen tietosuojakäytännöt tai -lausunnot ennen sivustojen käyttöä.

5.9. Muutokset yrityksen omistajuuteen ja hallintaan

 • Saatamme aika ajoin laajentaa tai vähentää liiketoimintaamme, ja tämä saattaa sisältää koko sivuston tai vain sivuston osan myynnin ja/tai hallinnan siirtämisen. Käyttäjiemme antamat tiedot tullaan, kun se on olennaista minkä tahansa liiketoimintamme osan kannalta, siirtämään ja uusi omistaja tai uusi hallinnoiva osapuoli tulee tämän tietosuojakäytännön ehtojen nojalla omaamaan luvan tietojen käyttämiseen niihin tarkoituksiin, joita varten ne annettiin meille alun perin.
 • Yllä olevassa tapauksessa ryhdymme toimenpiteisiin varmistaaksemme, että yksityisyytesi on turvassa.

5.10. Evästeet

 • Tämä verkkosivusto voi asettaa ja käyttää tiettyjä evästeitä tietokoneellasi. Käytämme evästeitä parantamaan verkkosivuston käyttökokemusta. Olemme valinneet nämä evästeet huolella ja ryhtyneet tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaaksemme, että yksityisyyttäsi suojellaan ja kunnioitetaan aina.
 • Kaikkia tämän verkkosivuston käyttämiä evästeitä käytetään nykyisen EU:n evästelain mukaisesti.
 • Voit ottaa evästeet käyttöön tai poistaa ne käytöstä verkkoselaimestasi. Useimmat verkkoselaimet hyväksyvät evästeet oletusasetuksena, mutta tämän voi muuttaa.
 • Voit päättää poistaa evästeet milloin tahansa; saatat kuitenkin menettää tietoja, joiden avulla verkkosivuston käyttö on nopeampaa ja tehokkaampaa.
 • Evästekäytäntö on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

5.11. Yleistä

 • Et voi siirtää mitään oikeuksistasi tämän tietosuojakäytännön nojalla toiselle ihmiselle. Voimme siirtää oikeutemme tämän tietosuojakäytännön alla, kun voimme kohtuullisesti olettaa, että se ei tule vaikuttamaan oikeuksiisi.
 • Jos mikä tahansa tuomioistuin tai pätevä viranomainen toteaa, että mikä tahansa tämän tietosuojakäytännön säännös (tai minkä tahansa säännöksen osa) on mitätön, laiton tai toimeenpanokelvoton, tätä säännöstä tai säännöksen osaa tullaan tarvittuun määrään asti pitämään poistettavana, ja tämän tietosuojakäytännön muiden säännösten täytäntöönpanokelpoisuus ja pätevyys pysyvät muuttumattomina.

6. Loppusäännökset

6.1. Jos englanninkielisen version ja muiden kielten välillä löytyy ristiriitoja, tulee silloin soveltaa englanninkielistä versiota.

6.2. Ehtoja voidaan muuttaa milloin tahansa ilman aiempaa ilmoitusta.

Viimeisin päivitys: 26. kesäkuuta, 2020

flash-message-news
Casino Gurun uutiset - Seuraa päivittäisiä uutisia rahapelialalta
Forum_alt
Osallistu keskusteluun foorumillamme ja tapaa kasinopelaajia ympäri maailman
Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa - päivittäisiä julkaisuja, bonuksia ilman talletusta, uusia kolikkopelejä ja paljon muuta
Tilaa uutiskirjeemme kuullaksesi uusimmista bonuksista ilman talletusta, uusista kolikkopeleistä ja muista uutisista