Ongelmapelaamisen oireet ja diagnoosi

Sille on monta eri nimeä. Ongelmapelaaminen, rahapeliriippuvuus, peliongelma, sairaalloinen pelaaminen, pakkomielteinen pelaaminen, rahapeliaddiktio. Vaikkakin tarkat määritelmät saattavat vaihdella riippuen siitä, keneltä kysytään, on "ydinmääritelmä" aina sama. Rahapelien pelaamista pidetään ongelmallisena, kun ihminen haluaa jatkaa rahapelien pelaamista sen haitallisista ja kielteisistä seuraamuksista huolimatta tai siitä huolimatta, että hän haluaisi lopettaa.

Rahapelien pelaaminen saattaa vaikuttaa harmittomalta toiminnalta, mutta kun sillä alkaa olla kielteinen vaikutus elämään, sen negatiiviset seuraamukset voivat olla tuhoisia. Tämän vuoksi on tärkeää tarkkailla omia rahapelitottumuksia, jos sinusta tuntuu, että jokin saattaa olla pielessä, sekä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Jos sinusta tuntuu, että rahapelien pelaamisestasi (tai jonkun läheisesi pelaamisesta) on tullut ongelma, ja haluat saada asiasta lisää tietoa, tämä artikkeli voi antaa sinulle vastauksia.

Tämän artikkelin sisältö:

 1. Mitä ongelmapelaaminen on?
 2. Ongelmapelaamisen vaiheet
 3. Ongelmapelaamisen merkit
 4. Peliongelman diagnoosi
 5. Mitä asialle voi tehdä

Ongelmapelaamisen määritelmä

Olemme jo tuoneet ongelmapelaamisen perusmääritelmän esiin artikkelin ensimmäisessä kappaleessa. Ongelmapelaamisessa on kyse halusta pelata rahapelejä jatkuvasti niiden haitallisista tai kielteisistä seurauksista huolimatta, tai kyvyttömyydestä lopettaa rahapelien pelaaminen, vaikka tiedostaisi sen olevan tarpeen. Peliongelmaiset jatkavat pelaamista vaikka heidän pelaamisellaan on heihin (tai heidän läheisiinsä) kielteinen vaikutus, myös silloin kun he haluaisivat lopettaa.

Casino Guru note
Jos sinusta tuntuu, että rahapeleillä on kielteinen vaikutus elämääsi, tai et pysty lopettamaan pelaamista vaikka haluaisit, suosittelemme tarkastelemaan pelitottumuksiasi tarkemmin ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin.

Peliongelmassa ei välttämättä ole kyse siitä, kuinka paljon pelaat tai minkä kokoisia panoksia asetat, vaan pelaamiseen liittyvän toiminnan seuraamuksista sekä omaan että perheesi, ystäviesi ja läheistesi elämään. Voidaan kuitenkin sanoa, että säännöllisesti pelaavien ja suurempia rahasummia panostavien kohdalla haitallisten pelitapojen kehittäminen on todennäköisempää.

Miten määritelmä on kehittynyt ajan mittaan

Vaikka termiä "rahapeliriippuvuus" on käytetty runsaasti jo jonkin aikaa, peliongelmaa ei edes luokiteltu riippuvuudeksi ennen kuin aivan hiljattain. American Psychiatric Association sekä useimpien muiden organisaatioiden väki on luokitellut sairaalloisen pelaamisen hillitsemishäiriöksi jo useamman vuoden ajan. Tämä voi olla yksi syy siihen, miksi termiä "pakonomainen pelaaminen" käytetään säännöllisesti yhä tänäkin päivänä.

American Psychiatric Association julkaisi viidennen painoksensa teoksestaan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) vuonna 2013, minkä jälkeen peliongelmasta alettiin ammattimaisesti puhua riippuvuushäiriönä tai addiktiona. Tämä on erittäin osuva kuvaus, sillä rahapeliriippuvuudella on monia yhteisiä piirteitä huumavien aineiden riippuvuuden kanssa, vaikkakin ne luokitellaan eri käytösriippuvuuksien eri ryhmiin.

Rahapeliriippuvuus ja useimmat huumausaineriippuvuudet pyrkivät aktivoimaan aivojen palkintomekanismeja, mikä taas ei päde impulssikontrollin häiriöihin.

Päätös siitä, että peliongelma luokiteltiin uudelleen riippuvuushäiriöksi, on erittäin tärkeä, sillä sen lisäksi, että se muuttaa ammattilaisten tapaa ymmärtää häiriötä, vaikuttaa se myös siihen miten sitä hoidetaan. Jos haluat tietää lisää, voit lukea artikkelimme peliongelman hoidosta.

Miten ongelmapelaaminen kehittyy ja muuttuu ajan myötä

Peliongelmadiagnoosi ei ole muuttumaton. Oireilla on tapana kehittyä ja muuttua ajan mittaan, usein sykleissä. Peliongelman muuttuvan luonteen havainnollistamiseksi päätimme liittää mukaan kaksi ongelmapelaamisen "mallia", jotka auttavat ymmärtämään sitä, mitä ongelmapelaaja yleensä käy läpi.

Tästä voi olla apua oman tilanteen ymmärtämisessä, mikäli sinulla on vaikeuksia rahapelien pelaamisen kanssa, ja jos jollakulla tuntemallasi henkilöllä on kyseinen ongelma, tämä voi auttaa sinua eläytymään hänen osaansa ja auttamaan häntä pääsemään takaisin oikealle tielle.

Peliongelman kolme vaihetta

Aloitetaanpa ongelmapelaamisen (tai pakonomaisen pelaamisen) kolmesta vaiheesta, jotka Robert L. Custer, M.D., on kuvannut pakonomaista pelaamista ja toipumista käsittelevässä kaaviossaan. Tämä kaavio pitää sisällään myös toipumisen kolme vaihetta, mutta keskitymme nyt tämän artikkelin puitteissa pelkästään peliongelmaan. Toipumisen kolme vaihetta löydät artikkelistamme peliongelman päihittäminen.

1. Voittovaihe

Peliongelma ei aina ala rahan häviämisellä, vaan sen voittamisella. Ensimmäinen suuri (tai jopa pieni) voitto, jonka ihminen saa rahapelien kautta, voi saada hänet kiinnostumaan rahapeleistä vieläkin enemmän. Tämä kehittyy usein peliongelmaksi tai jopa todelliseksi riippuvuudeksi.

Ensimmäisiä voittokokemuksia seuraa usein toistuva pelaaminen, joka yhdistyy haaveisiin lisävoitoista. Ihminen voi innostua rahapeleistä, nauttia voittamisesta ja vähitellen muodostaa yhä suuremman pakkomielteen asiaa kohtaan.

Pelaaja itse tai hänen läheisensä eivät yleensä pidä rahapelien pelaamista ongelmana voittovaiheessa. Rahapelejä pidetään viihdemuotona, joka useimmiten on ryhmässä tapahtuvaa toimintaa.

Huomaa: Monille rahapelit jäävät pelkäksi viihteeksi eivätkä muutu ongelmaksi, mutta joillekin niistä tulee entistä ongelmallisempi tapa, jota kuvaillaan tarkemmin seuraavissa vaiheissa.

2. Häviövaihe

Kuten Casino Gurussakin mainitaan yhä uudelleen ja uudelleen, rahan voittaminen nettikasinoilla pitkällä aikavälillä ei ole mahdollista. On siis selvää, että jossakin vaiheessa voittovaihe lopulta päättyy. Tällöin alkaa häviövaihe.

Häviövaiheen aikana pelaaja saattaa pelata rahapelejä pidempään, aloittaa pelaamaan yksin ja rahapelit valtaavat pelaajan ajatukset entistä kokonaisvaltaisemmin. Rahapeleistä alkaa kuitenkin tulla ongelma, koska nyt pelaaja häviää rahaa sen voittamisen sijaan (eikä edes päädy plus miinus nolla -tilanteeseen).

Peliongelma alkaa kehittyä, ei pelkästään hävittyjen rahojen vuoksi, vaan myös persoonallisuudessa tapahtuvien muutosten, työpoissaolojen, huolimattoman asenteen ja monen muun seikan vuoksi. Listaamme lisää peliongelman oireita myöhemmin tässä artikkelissa, sillä monet niistä nousevat esiin häviövaiheessa.

Myös rahasta tulee merkittävä ongelma. Ongelmapelaamisen rahoittaminen pitkällä aikavälillä on vaikeaa, joten häviövaiheessa olevat henkilöt alkavat usein lainata rahaa tai etsiä vaihtoehtoisia tapoja saada lisää rahaa, jolla pelata rahapelejä (sekä laillisia että laittomia). Velkoja alkaa kasaantua ja niiden takaisinmaksamisesta tulee jatkuvasti vaikeampaa.

3. Epätoivovaihe

Epätoivovaihe on seuraava. Rahapelit hallitsevat ajatusmaailmaa entistä enemmän ja monet turvautuvat tässä vaiheessa laittomuuksiin saadakseen lisää rahaa. Katumuksen ja paniikin tunteet ovat suhteellisen yleisiä, sillä pelaaja tajuaa, mitä on tullut tehtyä, ja kuinka vaikeaa palaaminen normaaliin elämään voi olla.

Ihmisen maine muuttuu huonoksi, kun toiset ihmiset alkavat huomata näitä ongelmallisia pelitapoja, ja myös työ ja sosiaalinen elämä kärsii. Koska pelaajan on vaikea ottaa vastuuta tapahtuneesta, on toisten ihmisten syyttäminen peliongelmasta seuranneista vastoinkäymisistä melko yleistä.

Epätoivovaiheen jälkeen pelaaja on käytännössä katsoen pohjalla. Tälle vaiheelle ominaisia ovat toivottomuus ja vieroitusoireet, mikäli henkilöllä ei ole riittävästi rahaa pelaamisen jatkamiseen. Alkoholin ja huumeiden väärinkäyttö on tässä tilanteessa suhteellisen yleistä, kuten myös laittomat tavat saada rahaa - sekä pidätetyksi joutuminen näiden toimien seurauksena. Useimmiten tunnetason romahdus ja itsetuhoiset ajatukset nousevat esiin tässä kohtaa.

Peliongelman kiertokulku

Peliongelman kolme vaihetta sopivat moniin seikkoihin, mutta ovat enimmäkseen johdonmukaisia - tämä tarkoittaa, että henkilö siirtyy vaiheesta toiseen lähestyen samalla pohjaa enemmän ja enemmän. Ongelmapelaaminen vaihtelee usein jaksoittaisesti, minkä vuoksi päätimme sisällyttää tähän artikkeliin myös GamCaren peliongelman kiertokulun.

Tässä kiertokulussa on viisi "tilaa":

 1. Laukaisija - laukaisija on jokin asia, joka saa ihmisen jälleen ajattelemaan pelaamista "rahapelittömän" jakson jälkeen. Tämä laukaisija voi olla jokin sisäinen asia, kuten tunne, joka saa jonkun turvautumaan pelaamiseen, tai ulkoinen seikka, kuten vaikka sellaisen baarin ohi käveleminen, jossa on hedelmäpelikone. Tärkeintä on tajuta, että laukaisijat voivat vaihtua ajan mittaan, ja että jokaisen pelaamisjakson saattaa laukaista jokin eri tekijä.
 2. Himo - laukaisijan esiintymisen jälkeen fyysinen tai tunnetason himo pelata rahapelejä alkaa kehittyä. Sen vastustamisesta tulee jatkuvasti vaikeampaa, ja ennemmin tai myöhemmin ihminen aloittaa jälleen rahapelien pelaamisen.
 3. Rahapeliepisodi - seuraavaa tilannetta voidaan kuvailla vain rahapeliepisodiksi, johon voi sisältyä sekä voittoja että häviöitä.
 4. Pelaamisen jatkaminen - ensimmäisen rahapeliepisodin jälkeen on yleistä, että pelaaminen jatkuu - joko tappioiden kattamiseksi (tilanteissa, joissa pelaaminen on johtanut häviöön) tai vieläkin suurempien summien voittamiseksi (tilanteissa, joissa episodi on ollut voitokas).
 5. Rahapelien pelaaminen loppuu - rahapelien pelaamiselle tulee lopulta piste. Tähän yleisimpiä syitä on kaksi - joka aika tai rahat loppuvat. Kumpi ikinä tapahtuukaan ensin.

Koska kyseessä on kiertokulku, voi viidennestä tilasta palata jälleen ensimmäiseen. Tämä on hyvin yleistä. Mikäli henkilöllä on peliongelma, on vain ajan kysymys, kunnes seuraava laukaisija nousee esiin ja saa pelihimon syttymään, mikä taas johtaa seuraavaan rahapeliepisodiin. Ja niin edelleen. Ainoa tapa päästä pois tästä säälimättömästä kiertokulusta on tutustua tapoihin päihittää peliongelma ja hakea apua.

Ongelmapelaamisen oireet ja merkit

Rahapelien pelaamista pidetään ongelmallisena silloin, kun pelaaja ei kykene lopettamaan, vaikka pelaamisella on kielteinen vaikutus hänen elämäänsä tai hänestä tuntuu, että hänen täytyy lopettaa. Muiden seikkojen ohella edellä mainittuja kielteisiä seuraamuksia voidaan pitää oireena ja merkkinä ongelmapelaamisesta.

Peliongelma vaikuttaa käytännössä katsoen yksilön kaikkiin elämänalueisiin, joten oireiden kirjo voi olla hyvin laaja. Siksi päätimme erotella ne alla lueteltuihin kategorioihin. Paina jotakin alla olevista linkeistä ja pääset siihen osaan tätä artikkelia, jossa listattuja oireita käsitellään tarkemmin.

 1. Halu lopettaa rahapelien pelaaminen ja katumuksen tunne pelaamisen jälkeen
 2. Rahaan liittyvät oireet
  • Merkittävän rahasumman häviäminen rahapelien vuoksi
  • Halu voittaa runsaasti rahaa (monista eri syistä, aina itsekkäistä tarkoitusperistä tarpeeseen saada rahaa toisista huolehtimiseksi)
  • Pelaaminen aina siihen pisteeseen, että kaikki on hävitty
  • Yritys voittaa takaisin aiemmin menetettyä rahaa
  • Tarve kasvattaa panoksen kokoa, jotta rahapeleistä saa saman jännityksen tunteen
  • Tarve lainata rahaa rahapelien pelaamiseen
  • Halu olla käyttämättä rahaa mihinkään muuhun, jotta sen voi käyttää rahapeleihin
  • Rikosten teko rahapelien rahoittamiseksi
 3. Aikaan liittyvät oireet
  • Rahapelit vievät yhä enemmän aikaa
  • Pelaaminen jatkuu odotettua tai suunniteltua pidempään
  • Muille aktiviteeteille, ystäville tai työlle ei ole aikaa rahapelien vuoksi
 4. Työhön liittyvät oireet
  • Töistä pois jääminen rahapelien vuoksi
  • Heikentynyt työteho ja keskittyminen töissä
  • Kunnianhimon ja tavoitteiden katoaminen
 5. Sosiaaliset oireet
  • Heikentyvät ihmissuhteet
  • Yhteyden katkeaminen muihin ihmisiin
  • Tuhoutunut maine
  • Rahapeleistä valehteleminen
 6. Psykologiset ja biologiset oireet
  • Pelko
  • Ärtyisyys
  • Unettomuus
  • Itsetuhoiset ja itsemurha-ajatukset
  • Välinpitämättömyys
  • Rahapelien käyttö pakokeinona
  • Masennus
  • Ahdistus

Tarkastellaanpa nyt näitä oireita tarkemmin, jotta saat paremman käsityksen siitä, miten ne näkyvät kaikilla elämän osa-alueilla.

Huomaa: Jos et halua lukea näistä oireista tarkemmin, voit käyttää seuraavaa linkkiä siirtyäksesi tämän artikkelin seuraavaan osaan, jossa kuvaillaan monia tapoja, miten voit selvittää, onko pelitavoistasi tullut ongelmallisia.

Halu lopettaa rahapelien pelaaminen ja katumuksen tunne pelaamisen jälkeen

Ongelmapelaajilla on usein (mutta ei todellakaan aina) tunne siitä, että rahapeleillä on kielteinen vaikutus elämään, mutta tämä tunne ei aina riitä pysäyttämään pelien pelaamista. Tällaisissa tilanteissa riippuvaisuus on huomattavasti vahvempi kuin halu lopettaa, minkä vuoksi tämä on yksi peliongelman tärkeimmistä oireista, ja miksi se mainittiin erikseen edellä olevassa määritelmässä.

Tämä liittyy toiseen ongelmapelaamisen merkkiin, joka on katumuksen tunne pelaamisen jälkeen. Olet itsekin saattanut kokea kyseisen tunteen. Kun olet pelannut jonkin aikaa ja lopulta hävinnyt rahaa, tajuat, että pelaaminen on väärin ja tekee sinut onnettomaksi. Se, että ihminen palaa jonkin sellaisen asian pariin, joka lopulta tekee hänestä onnettoman, on selkeä merkki riippuvuudesta, tai vähintäänkin ongelmallisesta pelaamisesta.

Rahaan liittyvät oireet

Yksi rahapeliriippuvuuden monista oireista on suurten rahasummien häviäminen. Tämä on suhteellisen ilmiselvää jopa sellaisille ihmisille, jotka eivät eläessään ole pelanneet rahapelejä. Ongelmapelaamiseen liittyvät rahaongelmat ulottuvat kuitenkin paljon syvemmälle.

Halu voittaa rahaa nousee usein esiin rahapeliriippuvuuden kehittymisen alkuvaiheessa. Jotkut haaveilevat valtavasta voitosta, joka muuttaisi koko elämän, kun taas toiset vain haluavat pitää huolta itsestään ja perheistään ja pitävät rahapelejä tapana onnistua tässä. Tällainen ajattelutapa on kuitenkin erittäin ongelmallinen, ja sitä olisi syytä välttää hinnalla millä hyvänsä.

Kuten jo saatat tietää, jos olet lukenut muita artikkeleitamme, kasinopelit (ja muut rahapelimuodot) on tehty niin, että ne suosivat kasinoa. Olet aina alakynnessä, etkä voi voittaa pitkällä aikavälillä. Saatat saada kelvollisen kertavoiton, joka useimmiten "koukuttaa" sinut jäämään pöytään pelaamaan, jos vaikka onni suosisi sinua uudelleen.

Useimmiten käy kuitenkin päinvastoin. Ongelmapelaajat pelaavat usein kunnes menettävät kaiken, mitä menetettävissä on. He yrittävät voittaa häviämänsä rahat takaisin, mutta kaivavat todellisuudessa itselleen vain entistä syvempää kuoppaa. Kuopasta "pakeneminen" vaikeutuu koko ajan, mitä kauemmin tätä jatkuu.

Ongelmapelaajien ja heidän perheidensä elämä voi kärsiä jo ennen kuin he menettävät kaiken. He eivät halua käyttää rahaa muihin perustarpeisiin, kuten esimerkiksi ruokaan ja asumiseen, jotta rahaa jäisi enemmän rahapeleihin.

Rahoilla on taipumus kadota peliongelmaisen lompakosta entistäkin nopeampaan. Yksi peliongelman merkeistä on tarve kasvattaa panoskokoa, jotta voisi kokea saman jännityksen tunteen kuin aiemmin. Jos et enää nauti samankokoisten panosten asettamisesta kuin aiemmin, tämä saattaa viitata siihen, että jokin on pielessä.

Kun peliongelmainen menettää kaiken mitä käytettävissä on, hän alkaa etsiä muita tapoja saada rahaa pelitapojensa ylläpitämiseen. Hän alkaa lainata rahaa perheeltä, ystäviltä tai rahalaitoksilta, ja vakavimmissa tapauksissa tekee rikoksia saadakseen pelirahaa.

Huomaa: Raha on tiiviisti sidoksissa rahapeleihin, mutta kun riippuvaisuus iskee kyntensä ihmiseen, se ei enää välttämättä ole rahapelien pelaamisen pääsyy. Ihminen saattaa uskoa pelaavansa voittaakseen rahaa, mutta monissa tapauksissa se vain auttaa häntä pelaamaan pidempään. Hän saa siitä resursseja, joita hän tarvitsee rahapeliriippuvuutensa "ruokintaan". Käsittelemme tätä tarkemmin artikkelissamme, joka koskee sitä, miksi rahapelit ovat niin koukuttavia.

Aikaan liittyvät oireet

Toinen elämän osa-alue, johon ongelmapelaamisella voi olla kielteisiä vaikutuksia, on aika. Rahapeliriippuvuuden syntyessä se alkaa viedä yhä enemmän ja enemmän aikaa, vieden lopulta aikaa muilta päivän tekemisiltä. Mikäli rahapelit vievät kasvavan osan ajastasi, voi sitä pitää yhtenä oireena, joka kertoo epäterveestä suhteesta rahapeleihin.

Toinen ongelmapelaamisen merkki on pelaaminen odotettua pidempään. Olet saattanut sanoa itsellesi, että vietät vain tietyn ajan netti- tai kivijalkakasinolla, mutta kun tämä ennalta määritelty aika täyttyy, voi pelaamisen lopettaminen olla vaikeaa.

Viettämällä yhä enemmän ja enemmän aikaa kasinolla tai sotkeutumalla muihin rahapelimuotoihin, sinulla ei välttämättä ole tarpeeksi aikaa tekemisille, joista aiemmin nautit, kuten perheelle, ystäville tai jopa työlle. Peliriippuvainen saattaa huomata, että hänen elämänsä koostuu pelkästään rahapeleistä, nukkumisesta ja syömisestä. Ja jopa nukkuminen saattaa kärsiä.

Rahapeleistä riippuvainen henkilö saattaa huomata rahapelien vallanneen hänen ajatuksensa täysin - hän ajattelee pelaamista suuren osan päivästä ja pyrkii löytämään enemmän aikaa (ja rahaa) pelaamiseen. Pelaamisesta tulee eräänlaista juhlaa, mutta myös tapa paeta henkilökohtaisia ongelmia, joista puhumme tarkemmin myöhemmin.

Työhön liittyvät oireet

Riippumatta siitä, onko peliongelmainen työntekijä, itsensä työllistävä tai yrityksen omistaja, on työllä taipumus kärsiä rahapelien vuoksi. Kuten jo aiemmin mainitsimme, jos alat käyttää entistä enemmän aikaa rahapeleihin, sinulla ei välttämättä ole riittävästi aikaa työllesi.

Yrityksen omistajan tai yrittäjän yritys voi alkaa kärsiä, kun taas työntekijältä jää työvuoroja välistä, ilmenee työhön liittyviä ongelmia tai hän saa jopa potkut.

Ongelmapelaajan ura tai yritys ei välttämättä kärsi pelkästään ajanpuutteen vuoksi. Rahapeliriippuvuus voi myös aiheuttaa tehokkuuden heikkenemistä. Koska rahapelit ovat vallanneet ajatuksesi, tulee mihin tahansa muuhun keskittymisestä jatkuvasti vaikeampaa. Työsi voi kärsiä, vaikka omistaisitkin sille saman määrän aikaa kuin aiemmin.

Lopuksi epäterve suhde rahapeleihin voi johtaa siihen, että kadotat kunnianhimosi ja tavoitteesi. Et enää välitä tavoitteista ja saavutuksista, ja työsi vaikuttaa merkityksettömältä puuhalta, joka ei ole sinun aikasi arvoista.

Sosiaaliset oireet

Myös sosiaalinen elämä ja suhteet voivat kärsiä peliongelman vuoksi. Rahapeliriippuvuuden kehittyessä ihminen keskittyy yhä enemmän rahapeleihin ja lakkaa pitämästä yhteyttä perheeseen, ystäviin, puolisoon ja työkavereihin.

Tämä johtaa ihmissuhteiden huonontumiseen. Joskus nämä suhteet ovat korjattavissa ajan mittaan, mutta paluuta ei välttämättä ole, jos asiat menevät liian pitkälle. On tärkeää muistaa, että kun luottamus kerran rikotaan, on sen saaminen takaisin hyvin vaikeaa. Tämän vuoksi ongelmapelaaminen on tuhonnut niin monia ihmissuhteita vuosien mittaan, ja tulee edelleen tuhoamaan niitä myös tulevaisuudessa. Ainoa asia, mitä voit tehdä, on pyrkiä lopettamaan, ennen kuin on liian myöhäistä.

Toinen asia, joka voi vahingoittua vakavasti rahapeliongelmien vuoksi, on ihmisen maine. Jos sana ongelmapelaamisestasi leviää, siitä saattaa tulla suuri ongelma sekä sosiaalisesti että työn saralla, koska useimmilla ihmisillä on kielteinen näkemys rahapeleistä.

Rahapeliriippuvuudesta kärsivillä on myös taipumus valehdella pelitavoistaan sekä itselleen, että muille ihmisille (perheelle, ystäville, työtovereille, jne.). On suhteellisen yleistä, että ihminen on huolissaan siitä, miten muut suhtautuvat jonkun rahapelitapoihin, sillä hän ei halua toisten tekevän asialle jotakin ja esimerkiksi katkaisevan rahapeleihin käytettävää rahahanaa.

Psykologiset ja biologiset oireet

Rahapeliriippuvuus on käytösriippuvuus, mikä tarkoittaa usein, että suurin osa oireista ja merkeistä liittyy henkilön mielenterveyteen. Tämä pätee suurimpaan osaan yllä listaamistamme oireista, mutta olemassa on myös muita ongelmapelaamisen psykologisia merkkejä, joita listaamme juuri tässä artikkelissa.

Eräs tunne, joka rahapeleihin saattaa liittyä, on pelko. Tämä kielteinen tunne ei tietenkään ole läsnä koko ajan. Saatat tuntea innostusta pelatessasi rahapelejä, mutta heti kun rahat loppuvat ja tajuat, mitä on tapahtunut, astuu pelko useimmiten kuvaan. Pelko on hyvin vahva tunne, minkä vuoksi se on myös niin vaarallinen ja voi saada sinut tekemään järjettömiä asioita.

Pelko voi saada sinut myös ärtyneeksi, kun reagoit asioihin, jotka saavat sinut pelkäämään. Ärtymyksen takana ei ole kuitenkaan pelkästään pelko. Rahapeleistä tulee usein arka aihe, ja saatat reagoi ärtyneesti aina, kun joku haluaa puhua aiheesta. Tämä ei ole hyvä asia toipumisesi kannalta, sillä ongelmista puhuminen on usein erittäin hyödyllistä ongelmien voittamisen kannalta.

Rahapeliriippuvuuden kanssa kamppaillessa on myös vaikeaa nukkua yönsä hyvin. Mielessä pyörivät rahapelit ja niiden kaikki vaikutukset, joten voi olla vaikeaa nukahtaa tai nukkua koko yön. Levottomuus, kykenemättömyys rentoutua ja unenpuute tekevät tilanteesta vain entistä pahemman.

Ongelmapelaaminen voi saada ihmisen toimimaan itsetuhoisesti, varsinkin kun hän on päätynyt pohjalle ja menettänyt kaikki rahansa ja omaisuutensa tai tuhonnut suhteensa perheeseen ja ystäviin. Tällöin itsemurha-ajatuksia esiintyy melko säännöllisesti, ja tällöin suurimmat vahingot voivat syntyä.

Aina kun tunnet vahvoja kielteisiä tunteita tai koet yllä mainittuja oireita, on täysin luonnollista etsiä pakotietä. Ikävä kyllä ongelmapelurit käyttävät usein rahapelejä tapana paeta näitä ongelmia, mikä tekee tilanteesta vain pahemman ja vaikeammin voitettavan.

"Pakoreitin" löytämisen vaikeuden vuoksi saatat tulla välinpitämättömäksi, menettää kiinnostuksesi asioita kohtaan ja olla oikeasti välittämättä siitä, mitä sinulle tapahtuu. Yhdistettynä edellä mainittuihin itsetuhoisiin ja itsemurha-ajatuksiin, tässä voi olla katastrofin ainekset. Tämän vuoksi on tärkeää lähteä pyrkimään kohti toipumista heti, kun epäilet jonkin olevan pielessä, jotta tällaiseen tilanteeseen ei jouduttaisi.

Ongelmapelaamisen psykologiset oireet eivät kuitenkaan lopu tähän. Myös masennus ja ahdistus ovat suhteellisen yleisiä. Erilaisten psykologisten (ja muiden) oireiden yhdistelmästä muodostuu erittäin vaarallinen, minkä vuoksi sinun pitäisi ryhtyä toimiin heti, kun epäilet jonkin olevan pielessä.

Peliongelman diagnoosi: miten voit selvittää, koskeeko asia sinua vai ei?

Tarkastellaanpa asioita, jotka voit tehdä selvittääksesi, ovatko pelitapasi ongelmalliset. Rahapeleistä voi myös nauttia harmittomana viihteenä, mutta heti, kun siitä tulee muuta kuin "pelkkää hupia", on tärkeää lopettaa pelaaminen ja hakea tarvittaessa apua.

Luettelemme tässä artikkelin osiossa muutaman "peliongelman diagnoosin" auttaaksemme sinua selvittämään, ovatko rahapelitapasi turvallisia vai ongelmallisia. Käsittelemme erityisesti seuraavat:

 1. Nimettömät pelurit -kyselylomake
 2. DSM-5-diagnoosi
 3. Muut diagnosointivälineet

Nimettömät pelurit -kyselylomake

Nimettömät pelurit on yksi maailman suurimmista organisaatioista, joka käsittelee rahapeliongelmia. Tämän veljeskunnan yhteinen tavoita on auttaa ihmisiä rahapeleihin liittyvissä ongelmissa kymmeniä tukiryhmiä ympäri maailman sisältävän organisaation kautta sekä muunlaisen avun kautta, jota tarjoavat ihmiset, joilla on ollut samanlaisia ongelmia.

Nimettömät pelurit käyttää 20 kyllä/ei-kysymystä sisältävää lomaketta auttaakseen ihmistä selvittämään, onko hänellä rahapeliongelma vai ei:

 1. Oletko koskaan jättänyt menemättä töihin tai kouluun rahapelien pelaamisen vuoksi?
 2. Ovatko rahapelit koskaan aiheuttaneet ongelmia kotona?
 3. Onko rahapelien pelaaminen vaikuttanut maineeseesi?
 4. Oletko koskaan tuntenut katumusta pelaamisen jälkeen?
 5. Oletko koskaan pelannut rahapelejä saadaksesi rahaa velkojen maksamiseen tai muutoin ratkaistaksesi taloudellisia vaikeuksia?
 6. Ovatko rahapelit heikentäneet kunnianhimoasi tai tehokkuuttasi?
 7. Kun hävisit, tuntuiko sinusta, että sinun on tultava takaisin mahdollisimman pian ja voitettava häviämäsi summa takaisin?
 8. Kun voitit, koitko suurta halua palata pelaamaan voittaaksesi lisää?
 9. Pelasitko usein niin pitkään, että kaikki rahasi olivat menneet?
 10. Lainasitko koskaan rahaa rahapeliesi rahoittamiseksi?
 11. Oletko koskaan myynyt mitään rahoittaaksesi rahapelejäsi?
 12. Oletko ollut vastahakoinen käyttämään "pelirahoja" tavallisiin kuluihin?
 13. Saivatko rahapelit sinut suhtautumaan välinpitämättömästi itsesi tai perheesi hyvinvointiin?
 14. Pelasitko koskaan pidempään kuin olit suunnitellut?
 15. Oletko koskaan pelannut rahapelejä paetaksesi huolia, murheita, tylsyyttä, yksinäisyyttä, surua tai menetystä?
 16. Oletko koskaan tehnyt tai harkinnut tekeväsi jotakin laitonta rahoittaaksesi rahapelejäsi?
 17. Aiheuttiko rahapelien pelaaminen sinulle univaikeuksia?
 18. Herättävätkö riidat, pettymykset tai turhautuminen sinussa halun pelata rahapelejä?
 19. Onko sinun koskaan tehnyt mieli juhlistaa hyvää onnea muutaman tunnin rahapelien pelaamisella?
 20. Onko sinulla koskaan ollut itsetuhoisia ajatuksia tai oletko miettinyt itsemurhaa rahapelien pelaamisen vuoksi?

Tämä kysely klikattavine vastauksineen on täytettävissä Nimettömien pelurien sivustolla, josta löytyy myös muita äärimmäisen käteviä resursseja rahapeleihin liittyviin ongelmiin. Yhteenvetona voidaan sanoa, että Nimettömien pelurien mukaan pakonomaiset (ongelma-) pelaajat vastaavat "kyllä" vähintään seitsemään kysymykseen kahdestakymmenestä. Nämä kysymykset voivat antaa epävirallisen rahapeliongelmadiagnoosin, vaikkakaan niitä ei pidä käyttää pätevän ammattilaisen antaman virallisen diagnoosin korvikkeena.

DSM-5-diagnoosi

Mitä tulee virallisiin diagnooseihin, laajimmin käytetty tapa määrittää, kärsiikö ihminen rahapeliriippuvuudesta (eli peliongelmasta) on kuvailtu edellä mainitussa Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders -julkaisun viidennessä painoksessa (DSM-5).

DSM-5 käyttää seuraavia kriteerejä rahapeliongelman diagnosoinnissa:

 1. Jatkuvaa ja toistuvaa ongelmallista rahapelikäyttäytymistä, joka aiheuttaa kliinisesti merkittävää haittaa tai kärsimystä, joka käy ilmi siitä, että henkilöllä todetaan vähintään neljä seuraavista kriteereistä edeltävän 12 kuukauden ajanjakson aikana:
  • Tarve pelata jatkuvasti suurenevilla rahasummilla saavuttaakseen haluamansa jännityksen.
  • Yritys vähentää tai lopettaa rahapelien pelaaminen aiheuttaa rauhattomuutta tai ärtyneisyyttä.
  • On toistuvasti epäonnistunut yrityksissään kontrolloida, vähentää tai lopettaa rahapelien pelaamisen.
  • Ajatukset pyörivät usein rahapelien ympärillä (esim. jatkuva tarve elää uudelleen aikaisempia rahapelikokemuksia, miettiä tasoitusmahdollisuuksia tai suunnitella seuraavaa rahapeliä ja keksiä tapoja saada rahaa pelaamiseen).
  • Pelaa usein tuntiessaan olonsa ahdistuneeksi (kokien esim. avuttomuutta, syyllisyyttä, levottomuutta tai masennusta).
  • Hävittyään rahaa palaa usein takaisin pelaamaan toisena päivänä tasoittaakseen tappion (häviöiden "takaa-ajo").
  • Valehtelee salatakseen rahapelaamiseen osallistumisensa määrän.
  • On vaarantanut tai menettänyt tärkeän ihmissuhteen, työpaikan, tai koulutukseen tai työuraan liittyvän mahdollisuuden rahapelien pelaamisen takia.
  • Tukeutuu muihin rahan hankinnassa helpottaakseen rahapelien pelaamisen aiheuttamaa epätoivoista taloudellista tilannetta.
 2. Rahapeleihin liittyvää käytöstä voidaan kuvailla maaniseksi kohtaukseksi.

Jos sinusta tuntuu, että vähintään neljä näistä kriteereistä pätee sinuun, rahapelitottumuksesi ovat DSM-5-luokituksen mukaan ongelmallisia. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders määrittää kolme vakavuusastetta:

 • Lievä: 4-5 kriteeriä täyttyy
 • Keskivaikea: 6-7 kriteeriä täyttyy
 • Vaikea: 8-9 kriteeriä täyttyy

DSM-5 erottelee myös jaksoittaiset ja jatkuvat rahapelihäiriöt toisistaan:

 • Jaksoittainen: Täyttää diagnoosin kriteerit useampana ajankohtana, sisältäen oireita, jotka hellittävät rahapelihäiriöjaksojen välillä useammaksi kuukaudeksi.
 • Jatkuva: Oireet ovat jatkuvia ja diagnoosin kriteerit täyttyvät useamman vuoden ajalta.

DSM-5:n mukaan rahapeliriippuvuus voi mennä remissioon. Oppaassa määritetään seuraavat kaksi tapausta:

 • Varhainen remissio: Rahapeliriippuvuuden täysien kriteerien täyttymisen jälkeen mitään rahapeliriippuvuuden kriteereitä ei ole havaittu vähintään kolmen kuukauden, mutta kuitenkin alle 12 kuukauden aikana.
 • Pysyvä remissio: Rahapeliriippuvuuden täysien kriteerien täyttymisen jälkeen mitään rahapeliriippuvuuden kriteereitä ei ole havaittu vähintään 12 kuukauden aikana.

Huomaa: DSM-5-kriteerien mukainen diagnoosi on monimutkaisempi ja sisältää enemmän tarkenteita verrattuna Nimettömien pelurien kokoamaan 20 kysymykseen. Tämä johtuu siitä, että DSM-5 on tarkoitettu lääketieteen ammattilaisten työvälineeksi. Voit tutustua näihin kriteereihin saadaksesi tilastasi kokonaiskuvan, mutta sinun ei pitäisi käyttää niitä itsesi diagnosointiin.

Muut diagnosointivälineet

Olemassa on lukuisia muita välineitä, joiden tarkoitus on auttaa pelaajia arvioimaan rahapelitottumuksiaan ja selvittämään, onko heidän tarpeen hakea apua vai ei. Näillä kaikilla on hieman erilaiset lähestymistavat, mutta perusperiaate pysyy samana. Ne pohjautuvat rahapeliongelman monia eri oireita koskeviin kysymyksiin ja antavat arvion "vaaran" tasosta, jolla yksilö saattaa olla.

Jos haluat kokeilla niitä itse, voit käyttää alla olevia linkkejä:

Huomaa: Emme ole listanneet kaikkia käytettävissä olevia välineitä niiden valtavan määrän vuoksi. Monet kasinot tarjoavat omia itsearviointivälineitä, mutta me olemme keskittyneet pääasiassa tunnettuihin organisaatioihin, jotka keskittyvät turvallisen rahapelaamisen edistämiseen ja rahapeliongelmien hoitoon.

Mitä voit tehdä, jos sinulla on rahapeliongelma

Kun tajuat, että omaat ongelmallisia rahapelitottumuksia, voidaan asialle tehdä monia eri asioita. Rahapeliriippuvuuden voi päihittää ja sitä voidaan hoitaa monilla eri tavoin, aina itseapumenetelmistä tukilinjoihin, tukiryhmiin ja jopa kuntoutusklinikoihin.

Soveltuvin tapa rahapeliongelman päihittämiseen riippuu omasta tilanteestasi ja epäterveiden rahapelitottumuksiesi vakavuusasteesta, mutta tärkeintä on ryhtyä toimenpiteisiin aina, kun sinusta tuntuu siltä, että rahapelien pelaaminen on karkaamassa käsistä. Pahin vaihtoehto on olla tekemättä mitään ja odottaa tilanteen pahenemista.

Vaikka sinulla olisi vain joitakin tässä artikkelissa listatuista oireista, on todellakin parempi katsoa kuin katua, kun vastassa on rahapeliriippuvuuden kaltainen pelottava vihollinen. Voit lukea lisää niistä lukuisista toimintavaihtoehdoista artikkelistamme, joka käsittelee rahapeliongelman päihittämistä ja sen hoitamista.

Olisiko tämä ystäviesi mielestä hyödyllistä?

Jaa tämä artikkeli ja kerro heille asiasta.

flash-message-news
Casino Gurun uutiset - Seuraa päivittäisiä uutisia rahapelialalta
Forum_alt
Osallistu keskusteluun foorumillamme ja tapaa kasinopelaajia ympäri maailman
Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa - päivittäisiä julkaisuja, bonuksia ilman talletusta, uusia kolikkopelejä ja paljon muuta
Tilaa uutiskirjeemme kuullaksesi uusimmista bonuksista ilman talletusta, uusista kolikkopeleistä ja muista uutisista