Mikä rahapeleissä aiheuttaa riippuvaisuutta ja miten rahapeliongelma syntyy

Rahapeleillä on monia eri puolia. Toisaalta ne voivat olla hauska viihdemuoto, kun taas toisaalta ne voivat johtaa vakavaan riippuvuuteen. Jotkut nauttivat rahapelien pelaamisesta satunnaisesti ja terveellä tasolla, kun taas toiset saattavat joutua toivottoman riippuvuuden uhriksi, eivätkä kykene lopettamaan.

Tässä artikkelissa tutkailemme rahapelien riippuvuutta aiheuttavaa luonnetta, rahapeliriippuvuuden syntymisen syitä sekä sitä, miksi jotkut ovat sille alttiimpia kuin toiset.

Sisällysluettelo:

Erilaiset pelaajatyypit ja rahapeliongelman syntymisen riski

Miksi jotkut voivat nauttia rahapeleistä harmittomana viihdemuotona, kun taas toisille kehittyy vaarallinen riippuvuus? Tämä selittyy osaltaan sillä, että eri ihmiset kokevat rahapelit eri tavalla. Robert L. Custer, lääketieteen tohtori, yksi sairaalloisen rahapelaamisen hoidon edelläkävijöistä, on tunnistanut kuusi erilaista pelaajatyyppiä.

 1. Ammattipelaajat
 2. Antisosiaaliset pelaajat
 3. Satunnaiset sosiaaliset pelaajat
 4. Vakavat sosiaaliset pelaajat
 5. Helpotusta ja pakotietä etsivät pelaajat
 6. Pakonomaiset pelaajat

Huomio: Custerin teoriat julkaistiin 1980-luvulla, minkä jälkeen rahapeliongelmaa on alettu pitää riippuvuutena sen aiemman luokituksen, eli pakonomaisen käytöksen sijaan. Tästä huolimatta Custerin ongelmapelaajatypologia on nykypäivänäkin erittäin ajankohtainen.

Jokaisella ryhmällä on omat syynsä rahapelien pelaamiseen, jotka vaikuttavat suoraan siihen, kuinka todennäköisesti henkilölle kehittyy rahapeliriippuvuus.

1. Ammattipelaajat

Ammattipelaajille rahapelit eivät ole toimintaa, jota he tekevät huvin tai viihteen vuoksi. Heille rahapelit ovat ammatti ja ensisijainen tulonlähde. Tämän tyypin pelaajia ei kovinkaan usein näy pelaamassa nettikasinopelejä taloa vastaan, sillä kyseiset pelit on konfiguroitu suosimaan kasinoa ja antamaan edun kasinolle. Ammattipelaajaryhmän oleelliseksi alaryhmäksi voitaisiin kuitenkin lukea pelaajat, jotka väärinkäyttävät kasinobonuksia ammattimaisesti tai laskevat kortteja blackjackissä.

Huomio: Yleisin esimerkki ammattipelaajasta on ammattitason pokerin pelaaja. Pokeria pelaamalla on mahdollista tienata, koska pelaajat pelaavat toisiaan vastaan, eivät taloa vastaan. Luotettavasti tuottoa tuottavaksi pokeripelaajaksi tuleminen vaatii kuitenkin paljon aikaa ja sitoutumista.

Ammattipelaajilla todennäköisyys rahapeliriippuvuuden kehittymiseen on pieni. He pelaavat loogisesti ja systemaattisesti ja heillä on selkeä suunnitelma ja strategia. Myös rahapelien pelaamisen syyt ovat hyvin erilaiset verrattuna satunnaiseen peluriin.

2. Antisosiaaliset pelaajat

Kuten ammattipelaajat, myös antisosiaaliset pelaajat suhtautuvat rahapeleihin tapana ansaita rahaa. Toisin kuin ammattilaiset, nämä pelurit tapaavat käyttää laittomia keinoja tuottojen saamiseen. Nämä pelaajat etsivät tapoja saada etua taloon nähden, eivätkä he pelkää rikkoa lakia tämän tavoitteen saavuttaakseen. Heidän keinoihinsa lukeutuvat muun muassa otteluiden tulosten järjestäminen urheiluvedonlyönnissä, merkittyjen korttien käyttö pöytäpeleissä, jne.

Antisosiaalisille pelaajille ei yleensä muodostu rahapeliriippuvuutta. He saattavat kuitenkin käyttää rahapeliriippuvuutta tekosyynä, mikäli he joutuvat ongelmalliseen tilanteeseen laittoman toimintansa vuoksi.

3. Satunnaiset sosiaaliset pelaajat

Satunnaiset sosiaaliset pelaajat pitävät rahapelejä viihdemuotona. He pelaavat rahapelejä usein ystäviensä kanssa, käyttävät pelaamista tapana seurustella, saada ajatukset pois arkielämästä ja jopa rentoutua.

Rahapelit eivät vaikuta tällaiseen pelaajaan erityisen negatiivisesti. Tällä ajanvietteellä ei juurikaan ole merkitystä perhe-, työ- ja sosiaaliselle elämälle. Muihin pelaajatyyppeihin verrattuna satunnaisilla sosiaalisilla pelaajilla on tasapainoinen ja terve asenne rahapelejä kohtaan.

4. Vakavat sosiaaliset pelaajat

Kuten tämän pelaajatyypin nimi kertoo, vakavat sosiaaliset pelaajat muistuttavat kovasti "ei-vakavia" satunnaisia vastineitaan, mutta ovat asialle huomattavasti omistautuneempia. Rahapelit ovat yksi vallitsevimmista viihdemuodoista ja yksi yleisimmistä tavoista, joilla vakavat sosiaaliset pelaajat viettävät aikaansa. Rahapelit ovat silti tärkeysjärjestyksessä matalammalla kuin perhe, ystävät, ura, jne. Nämä pelaajat pystyvät kontrolloimaan pelitapojaan.

5. Helpotusta ja pakotietä etsivät pelaajat

Kun satunnaiset ja vakavat sosiaaliset pelaajat pelaavat viihdyttääkseen itseään, helpotusta ja pakotietä etsivät pelaajat käyttävät rahapelejä tapana sulkea ulos elämän negatiiviset asiat. Nämä asiat voivat olla mitä tahansa, myös tylsistymisen, yksinäisyyden, vihan tai masennuksen tunteita. Jos pelaajan henkinen tila heikkenee, mutta hänellä ei ole tervettä tapaa käsitellä näitä negatiivisia ajatuksia ja tunteita, todennäköisesti hänen rahapelitapansa huononevat myös. Pahimmassa tapauksessa hänestä tulee riippuvainen.

6. Pakonomaiset pelaajat

Pakonomaiset pelaajat (jotka tunnetaan myös ongelmapelaajina tai rahapeliriippuvaisina) eivät enää kykene hallitsemaan rahapelitapojaan. Rahapelit ovat heille elämän tärkein asia, ja he ovat valmiita maksamaan mitä tahansa ja uhraamaan mitä tahansa voidakseen pelata vielä enemmän. Rahapeleillä on heihin äärimmäisen negatiivinen vaikutus.

Tämän artikkelin seuraavissa osissa keskitymme erityisesti tämän tyypin pelaajiin - pakonomaisiin pelaajiin, ongelmapelaajiin, rahapeliriippuvaisiin.

Onko kyse pelkästään rahasta?

Lyhyesti sanottuna ei ole. Kun rahapeliriippuvuutta alettiin tutkia, jotkut olivat sitä mieltä, että raha voisi olla ongelmapelaajan ensisijainen motivaation lähde. Ajan mittaan tutkimukset todistivat, että tämä ei pitänyt laisinkaan paikkaansa. Harhaluulo siitä, että riippuvaisilla ihmisillä on pakkomielle unelmaan vauraudesta ja ylenpalttisesta elämäntyylistä, ei ole pelkästään virheellinen, vaan riippuvuudesta kärsiville myös haitallinen.

Tämä ei tarkoita, etteikö rahalla olisi erittäin tärkeä asema ongelmallisista pelitavoista kärsivän ihmisen elämässä, mutta se ei myöskään ole hänen valitettavan riippuvuutensa lähde. Käymme läpi rahapeliriippuvuuden syitä seuraavissa osioissa, jotka käsittelevät biologisia tekijöitä ja psykologisia tekijöitä.

Rahapeliongelmaisen taloudellinen kierre

Ennen tätä tarkastelemme kuitenkin sitä, miten ongelmalliset rahapelitavat vaikuttavat taloudelliseen hyvinvointiin. Seuraava laajalti hyväksytty rahapeliongelmaisen taloudellinen kierre on tohtori Henry Lesieurin esitys. Jos huomaat mainittuja taipumuksia itsessäsi, lue rahapeliongelman diagnosointia ja oireita käsittelevä artikkelimme varmistaaksesi, että sinulle ei ole kehittymässä mahdollisesti haitallisia tapoja.

On tärkeää ymmärtää, että tätä taloudellisesta kierrettä kutsutaan "kierteeksi" syystä. Sitä voidaan pitää myös spiraalina, joka toistaa itseään loputtomiin niin, että jokainen toisto asettaa kärsivän pelaajan entistä huonompaan elämäntilanteeseen, kunnes hän lopulta saavuttaa pohjan. Kierre voidaan kuitenkin katkaista. Ihanteena olisi, että kyseinen henkilö hakee apua rahapeliriippuvuuteensa, mutta jos asiaan ei puututa oikealla tavalla ja ajoissa, voi tilanne johtaa siihen, että rahapelejä ei enää kykene pelaamaan käytettävien tulojen loppumisen vuoksi, tai pahimmassa tapauksessa kuolemaan.

1. Varojen runsaus toimii rahapelien "mahdollistajana"

Alussa pelaajalla on riittävästi rahaa, jotta hän voi heittäytyä rahapelien pariin juuri niin paljon kuin hän haluaa. Tässä vaiheessa panokset ovat yleensä suurimmillaan. Tämä on erityisen vaarallista niiden ihmisten kohdalla, jotka eivät enää koe samaa jännitystä pienemmistä panoksista. Vakavasta rahapeliriippuvuudesta kärsivä henkilö voi helposti tuhlata suurimman osan kuukausittaisista tuloistaan muutamassa päivässä, joskus jopa muutamassa tunnissa, tavoitellessaan eräänlaista "huumaa".

2. Varojen väheneminen toimii rahapelien "estäjänä"

Ennemmin tai myöhemmin rahapeliongelmaisen rahat alkavat loppua, vaikka hän ei ole vielä täysin varaton. Ahdistuksen, katumuksen ja melankolian tunteet ovat erittäin yleisiä tässä kierteen vaiheessa. Myös "tappioiden kattamisen" käsite nostaa rumaa päätään tässä kohtaa. Riippuvainen pelaaja saattaa tuntea pakonomaista tarvetta voittaa takaisin häviämänsä rahat, mutta tämän onnistuminen on erittäin epätodennäköistä. Usein se johtaa siihen, että pelaaja häviää lisää rahaa.

3. Varojen puute velkaantumisen ja olemassaoloa koskevan tuskan lähteenä

Tämä vaihe kierteestä astuu kuvaan kun riippuvaiselta pelaajalta loppuvat rahat aivan kokonaan. Ymmärrettävästi ahdistuksen ja melankolian tunteet muuttuvat äärimmäiseksi epätoivoksi ja joskus jopa masennukseksi. Riippuvuuden vakavuudesta ja tahdonvoimasta riippuen pelaaja saattaa pystyä lopettamaan pelaamisen kokonaan rajoitetuksi ajaksi. Tästä voi kuitenkin tulla jatkuvasti vaikeampaa, sillä erittäin vakavista peliongelmista kärsivillä voi olla jopa vieroitusoireita, kun he eivät pelaa - aivan kuin he kärsisivät aineriippuvuudesta.

Kierre päättyy ja alkaa alusta, kun pelaaja saa jälleen lisää rahaa. Nämä rahat voivat tulla hyvinkin eri lähteistä. Harmittomin lähde on oma palkka, muita lähteitä ovat perheeltä, ystäviltä, pankeilta ja koronkiskureilta lainaaminen tai jonkinlaiset laittomuudet. Mitä pidemmälle listaa mennään, sitä huolestuttavammaksi tilanne muuttuu.

Mikä aiheuttaa rahapeliriippuvuuden ja saa sen juurtumaan?

Kun puhutaan riippuvuuksista, on tärkeää ymmärtää, että ne eivät koskaan ole yhden ainoan tekijän aiheuttamia. Ne ovat yhdistelmä toisiinsa liittyviä tekijöitä, jotka muodostavat monimutkaisen rykelmän laukaisimia, pakkomielteitä ja haluja, johtaen ongelmalliseen toimintatapaan. Nämä tekijät voidaan erotella alkuperän perusteella seuraaviin ryhmiin: biologia, psykologia, sosiaaliset ja henkinen vaikutus. Tämä konsepti tunnetaan myös riippuvuuden bio-psyko-sosiaalis-henkisenä mallina.

Rahapeliriippuvuuden osalta keskitymme kahteen ensimmäiseen tekijätyyppiin: biologisiin ja psykologisiin. Näille löytyy konkreettisia todisteita, ja näitä tekijöitä voidaan syyttää useimmista rahapeliongelmatapauksista. Kun raotamme verhoa tämän sairauden taustakonseptien osalta, pyrimme rikkomaan pitkäaikaisia harhaluuloja ja tuomaan keskusteluun enemmän ymmärrystä ja myötätuntoa.

Biologiset tekijät

Jotkut ovat määritelleet riippuvuuden "aivojen krooniseksi sairaudeksi". Tämä määritelmä on kuitenkin hieman liian yksinkertainen. Peliongelmainen saattaa myös saada sellaisen kuvan, että hän ei voi tehdä riippuvuudelleen mitään, koska hän on "sairas". Tämä on tietenkin täysin virheellinen käsitys. Tämä määritelmä tarjoaa meille kuitenkin monia kiinnostavia näkökulmia.

Ensinnäkin noin 50 % riippuvuudesta pohjautuu henkilökohtaiseen biologiaan. Toiseksi ajatus siitä, että ihmisille muodostuu riippuvaisuus aineisiin tai toimintaan on teknisesti epätosi. Todellisuudessa riippuvuus muodostuu kemikaaleihin, joita aivot erittävät vastauksena ulkopuolisiin ärsykkeisiin. Kolmanneksi terveet aivot omaavilla ihmisillä on suurempi todennäköisyys tulla riiippuvaiseksi. Ihmisaivot on "ohjelmoitu" niin, että ne pakottavat meidät toistamaan mielihyvää tuottavaa toimintaa ja kokemuksia. Nämä ovat asioita, jotka auttavat meitä selviytymään - syöminen, juominen ja lisääntyminen. Psykologian ja biologian asiantuntijat kutsuvat näitä tekoja "motivoituneeksi käytökseksi".

Aivot kykenevät kuitenkin mukautumaan uusiin ärsykkeisiin ja alkavat pitää niitä yhtä tärkeinä, jos ei jopa tärkeämpinä, kuin edellä mainittuja. Tämän biologisen prosessin kautta henkilölle muodostuu riippuvuus. Kun riippuvuus kasvaa, se vaikuttaa aivoihin entisestään ja saa jopa aikaan fyysisiä muutoksia aivojen rakenteessa. Tässä prosessissa on kokonaisuutena yhteensä kuusi pääasiallista syyllistä.

Kolme osaa aivoissa:

 • aivokuori
 • mantelitumake
 • hypotalamus

Kolme kemikaalia aivoissa:

 • serotoniini
 • dopamiini
 • noradrenaliini

aivokuori

Aivokuoressa tapahtuvat muutokset johtavat heikentyneeseen päätöksentekokykyyn ja suurempaan taipumukseen impulsiivisuuteen ja pakonomaiseen käyttäytymiseen. Nämä muutokset ovat syy siihen, miksi riippuvaisella ihmisellä voi olla vaikeuksia fiksujen ja terveiden päätösten tekemisessä. Sen sijaan hän saattaa päättää toimia riskialttiilla ja epäterveellisellä tavalla päähänpiston seurauksena.

mantelitumake

Mantelitumake liittyy muistoihin ja tunteisiin. Myönteiset ja kielteiset muistot luovat assosiaatioita, jotka auttavat aivoja ennakoimaan tulevaa. Otetaan esimerkiksi pelaaja, joka pelaa rahapelejä joka keskiviikko töistä lähdettyään ja käy syömässä suosikkiravintolassaan. Hänen aivonsa olettavat tämän käytösmallin toistuvan joka viikko, ja näin muodostuu tapa.

Mutta jos tämä pelaaja päättää lopettaa rahapelien pelaamisen ja jatkaa saman rutiinin toistoa ilman rahapelejä, hän kokee vieroitusoireita, sillä hänen aivonsa odottavat hyvien tuntemusten tulvaa. Tämän vuoksi rahapelit voivat lopulta saada henkilön retkahtamaan, mikäli siihen liittyviä rutiineja ja tapoja ei myös lopeteta.

Hypotalamus

Hypotalamus liittyy läheisesti kykyyn käsitellä stressiä. Monet pelaajat - niin ongelmalliset kuin ongelmattomat - käyttävät rahapelejä tapana paeta stressaavia tilanteita. Ikävä kyllä riippuvaisuus heikentää kykyä laskea stressitasoja tehokkaasti. Näin muodostuu noidankehä, jossa riippuvainen pelaaja kääntyy rahapelien puoleen selviytyäkseen stressistään. Liiallinen heittäytyminen rahapeleihin saattaa pelaajan vaikeisiin tilanteisiin, mikä lisää stressiä entisestään. Mutta mikäli rahapelitottumuksille tulee keskeytys, siitä seuraavat vieroitusoireet aiheuttavat entistä enemmän stressiä.

serotoniini

Serotoniinia, toisin kuin dopamiinia, pidetään todellisena "onnellisuuskemikaalina". Matala serotoniinitaso aiheuttaa melankoliaa ja jopa masennusta. Riippuvuudesta kärsivät ihmiset vaikuttavat olevan erityisen taipuvaisia mielialan vaihteluille. Serotoniini liittyy myös motivaatioon ja motivoituneeseen toimintaan (esim. syöminen, juominen, jne.). Peliongelmaisilla vaikuttaa olevan poikkeamia serotoniinin erityksessä ja tasoissa, mikä voi aiheuttaa ongelmia motivoituneessa toiminnassa (esimerkiksi päivällinen jää väliin ja pelaaja valvoo koko yön pelatakseen entistä enemmän).

Kiinnostavaa kyllä serotoniini on myös yhdistetty voimakkaasti "tappioiden kattamiseen", joka on taipumus, jota esiintyy kaikkialla maailmassa kaikenlaisilla rahapelaajilla. Serotoniini ja dopamiini nähtävästi auttavat pelaajia kestämään häviämisen aiheuttamaa lannistumista paremmin. Tappioputken jälkeen keskivertopelaaja lopettaa tympääntyneenä. Toisaalta pelaaja, joka on turtunut rahan häviämiseen liittyviin negatiivisiin tunteisiin, yrittää voittaa häviämänsä rahat takaisin huomattavasti pidempään.

dopamiini

Dopamiini liittyy hyvin läheisesti aivojen mantelitumakkeeseen liittyviin prosesseihin. Toisin kuin yleisesti luullaan, dopamiini ei ole "onnellisuuskemikaali", vaan se hallitsee aivojemme palkintojärjestelmiä. Kun ihminen suorittaa toiminnon, jota pidetään "haluttavana", keho vapauttaa dopamiinia. Tämä kemikaalipuuska koetaan usein ihanana huumana, mikä saa ihmisen tuntemaan pakonomaista tarvetta toistaa tätä toimintamallia. Pelatessaan rahapelejä sekä huvi- että ongelmapelaajien dopamiinitasojen todettiin olevan normaalia korkeampia.

Huomio: Dopamiini on erityisen mielenkiintoinen aine riippuvuuksista puhuttaessa. Parkinsonin taudista kärsivälle ihmiselle muodostuu riippuvuus todennäköisemmin kuin kenellekään muulle. Kyseisen taudin aiheuttaa puutteellinen dopamiinijärjestelmä. Dopamiinin tärkeyden laajuutta tutkitaan edelleen.

Noradrenaliini (norepinefriini)

Noradrenaliini on kemikaali, joka valmistelee ja motivoi kehoa ja aivoja toimintaan. Se lisää valppautta ja kiihottumista, kohentaa tarkkaavaisuutta ja auttaa muistojen tallentamisessa ja palauttamisessa. Se aiheuttaa myös levottomuutta ja stressiä. Luonnollisesti taso on korkeimmillaan vaarallisissa tilanteissa, kun pakene tai taistele -vaisto astuu peliin.

Kiinnostavaa kyllä sekä peliongelmaisilla että -ongelmattomilla pelaajilla noradrenaliinitaso vaikuttaa nousevan rahapelejä pelattaessa. Tämä saattaa olla syy siihen, miksi niin monet pelaajat uppoutuvat rahapeleihin aivan täysin. Lisäksi tämä kemikaali on yhdistetty retkahduksiin, palkinnoille herkistymiseen (henkilö innostuu jatkuvasti enemmän samasta asiasta) sekä huomion- ja sensaationhakuisuuteen.

Psykologiset tekijät

Kuten jo mainitsimme, riippuvuus on toisiinsa liittyvien tekijöiden monimutkainen järjestelmä, jota kutsutaan riippuvuuden bio-psyko-sosiaalis-hengelliseksi malliksi. Tämä kaninkolo ulottuu kuitenkin syvemmälle. Jokaisella tekijälle on omat alatekijänsä ja lähestymistapansa. Tämä pätee myös riippuvuuden psykologisiin osa-alueisiin.

Asiantuntijat ovat yrittäneet löytää yhden psykologisen lähestymistavan, joka selittäisi rahapeliriippuvuuden yksinkertaisella tavalla, mutta tulosta ei ole lopulta syntynyt. Paras ja laajimmin hyväksytty teoria on "integroitu malli", jonka takana ovat riippuvuuspsykologit Blaszczynski ja Nower.

Integroidussa mallissa hyväksytään sovellettavia totuuksia psykologian eri teorioista (oppiminen, kognitiivinen, riippuvaisuus, persoonallisuus ja psykoanalyyttinen). Nämä totuudet yhdistetään, jolloin muodostuu kattava teoria käsiteltävästä aiheesta. Tässä tapauksessa Blazczynski ja Nower jakavat peliongelmaiset kolmeen eri kategoriaan pelaajien riippuvuuden pohjalla olevien potentiaalisten perustelujen nojalla.

 • Tunnetasolla haavoittuvaiset pelaajat
 • Käyttäytymisen osalta ehdollistuneet pelaajat
 • Biologiaan pohjautuvat pelaajat

Teoriassa hyväksytään se, että kaikilla peliongelmaisilla on samankaltaisia epäterveellisten tapojen oireita, mutta näiden taipumusten ensisijainen alkuperä on hyvin eri. Tästä huolimatta tutkijat huomauttavat, että useat tekijät, kuten ympäristötekijät, pelaajan kiihottumisen keskeinen rooli, ehdollistuminen (sellaisten prosessien oppiminen, joiden vuoksi ihminen reagoi johonkin asiaan tietyllä tavalla, kuten tuntee vahvaa halua pelata hedelmäpelejä heti niiden musiikkia kuultuaan) ja kognitiiviset vääristymät (illuusiot) esiintyvät kaikissa kolmessa kategoriassa.

Tunnetasolla haavoittuvaiset pelaajat

Tunnetasolla haavoittuvaiset pelaajat pelaavat paetakseen todellisuutta ja voidakseen pitää tauon elämän negatiivisuudesta. Tämän tyypin pakkomielteinen pelaaja on usein tunnetasolla häiriintynyt, omaa huonot selviytymistaidot, on sosiaalisesti eristäytynyt ja omaa huonon itsetunnon. Paras tapa auttaa häntä on neuvonta ja riippuvuuden perustana olevien tunnevaurioiden hoito, sekä auttaa häntä luomaan terveellisempiä selviytymistaitoja.

Käyttäytymisen osalta ehdollistuneet pelaajat

Tämän tyypin pelaaja on jumittunut pakkomielteisiinsä ja käytösmalleihinsa. Hän on hyvin altis ympäristöstä aiheutuville laukaisimille ja hänellä on taipumus toistaa samoja toimintatapoja. Koulutetun ammattilaisen konsultaatio on yleensä paras tapa saada hänet katkaisemaan nämä käyttäytymismallit.

Biologiaan pohjautuvat pelaajat

Nämä pelaajat ovat biologisen "perimänsä" uhreja. Geneettiset ja neurokemialliset tekijät johtavat lähes jatkuvaan stimulaation tarpeeseen ja impulsiiviseen toimintaan. Lääkitys terapian ohella voi auttaa pelaajaa tekemään omia päätöksiään sen sijaan, että hän on kehonsa orja.

Miten pelien suunnittelu vaikuttaa rahapeliriippuvuuteen

Kasinoilla on yleisesti ottaen erittäin selkeät tavoitteet. Kaikkien kivijalka- ja nettikasinoiden tavoitteensa on pitää pelaajat pelaamassa ja käyttämässä mahdollisimman paljon rahaa. Ihanteellisessa tilanteessa pelaaja poistuu paikalta hyvillä mielin ja haluaa tehdä kaiken uudelleen. Tämä tunnetaan "rahapelien tuottavuuden edistämisenä. Todellisuudessa tämä tarkoittaa "pelaajan asettamien panosten määrän kasvattamista tietyn ajanjakson aikana".

Kivijalkakasinoilla on selkeä etu nettivastineisiinsa verrattuna. Koska pelaajat ovat fyysisesti läsnä, on kasinolla enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa heihin henkilökunnan, kasinon sommittelun ja sisustuksen avulla. Myös nettikasinoilla on erityisiä tekniikoita, joiden avulla ne pääsevät pääsi sisään.

Osa suosituimmista peleistä, ja yllättävää kyllä myös sovelluksista, on saanut innoituksensa nettirahapeleistä. Otetaan esimerkiksi Candy Crush, jota lähes kaikki pelasivat muutama vuosi sitten. Kyseisen pelin mekaniikka on saanut innoituksensa rahapeleistä. Sosiaalisen median alustat, kuten Instagram ja Facebook, toimivat samankaltaisten periaatteiden pohjalta kuin hedelmäpelikoneet. Ja entä Tinder? Siitä emme edes ala keskustella!

Tarkastellaanpa erilaisia tekniikoita, joita pelisuunnittelijat käyttävät saadakseen meidät liimautumaan matkapuhelintemme ja läppäreidemme näyttöihin, jotta luovumme kovalla työllä ansaituista rahoistamme.

1) Rahan muuttaminen pelimerkeiksi

Kun raha muutetaan pelimerkeiksi, valuutta vaihtuu joksikin muuksi sitä edustavaksi. Kuvittele perinteinen pokerin pelimerkki. Tämä tekniikkaa käytetään monilla nettikasinoilla ja useimmilla kivijalkakasinoilla, koska se luo tietynlaista "henkistä etäisyyttä" pelimerkin oikeaan arvoon. Näin pelimerkkien panostaminen ja kuluttaminen on huomattavasti helpompaa, kun ei tarvitse miettiä sitä, paljonko rahaa oikeasti kuluttaa.

2) Pelillistäminen

Kuten nimikin kertoo, pelillistämistekniikat ovat syntyneet rahapelien pikkuserkkujen, videopelien, innoittamana. Pelillistämistekniikoita on erilaisia. Joillakin nettikasinoilla on tulostaulukkoja, jotka motivoivat pelaajia kisaamaan kärkisijoista, ottamaan suurempia riskejä ja pelaamaan entistä enemmän. Muita tekniikoita ovat taitopohjaisemmat pelit, jotka luovat tunteen osaamisesta, mikä tehostaa saavutuksen ja tyydytyksen tunnetta.

Olemassa on myös sellaisia pelillistämistekniikoita, joita ei yleensä esiinny sosiaalisten kasinoiden ulkopuolella. Esimerkiksi satunnainen odotusaika pelimerkkien lisääntymiselle tai pienen rahasumman maksaminen, jotta peliä voi jatkaa välittömästi.

3) Erilaiset pelimahdollisuudet ovat helposti saatavilla

Konsepti on suhteellisen yksinkertainen. Ihanteellista olisi, että pelaaja pääsee helposti käsiksi moniin erilaisiin peleihin ja pelityyppeihin ilman, että hänen tarvitsee klikata toiselle välilehdelle tai sivustolle. Ihmiset ovat luontaisesti mukavuudenhaluisia aina laiskuuteen saakka, joten pienikin vaiva, kuten toiselle sivulle klikkaaminen, voi vaikuttaa niin, että henkilö ei enää todennäköisesti jatka pelaamista.

4) Palkkion epävarmuus

Myös "muuttujan epäsäännöllisen suhteen epävarmuutena" tunnettu tekniikka kehitettiin B.F. Skinnerin teorioiden pohjalta (loi kuuluisan Skinner Boxin, jota hän vertasi jopa hedelmäpelikoneeseen). Hänen tutkimustensa mukaan ihmisten reaktiot ovat vahvempia, kun he ovat epävarmoja siitä, voittavatko he vai eivät. Tuloksen odottaminen luo jännitystä, joka laukeaa vasta tuloksen näkemisen jälkeen.

Myöhemmin rahapelialalla ymmärrettiin, että toistuvien todella lähellä olleiden voittojen sekä pienten voittojen avulla pelaajia voitiin motivoida pelaamaan enemmän ja nopeammin. Kun henkilöstä tuntuu, että hän on todella lähellä "suurta voittoa", on huomattavasti epätodennäköisempää, että hän lopettaa pelaamisen.

5) Voitoiksi naamioidut tappiot

Myös "valevoittoina" tunnettuja voitoiksi naamioituja tappioita esiintyy eniten peliautomaateissa, joissa voittolinjojen tai voittotapojen määrä on korkea. Monissa hedelmäpeleissä on 25, 50 tai jopa satoja tuhansia voittolinjoja, jolloin "voittavan" yhdistelmän saaminen on todennäköisempää.

Tämän konseptin takana oleva psykologia perustuu siihen, että voittoja saa useammin, koska voittomahdollisuuksia on enemmän. Ja pelaajat tietenkin haluavat voittaa koko ajan. Siksi panostat lisää ja jatkat pelaamista, koska sinusta tuntuu, että tienaat rahaa. Näistä peliautomaateista saamasi voitot ovat kuitenkin usein pienempiä kuin panokset, joita todellisuudessa koneeseen laitat. Kasino vie edelleen kaikki rahasi, mutta tekee sen hitaasti niin, että et edes tajua sitä.

6) Audiovisuaalinen myönteinen vahviste

Kirkkaat, häikäisevät valot ja voimakkaat terävät äänitehosteet ovat olleet osa rahapelejä niin kauan kuin useimmat meistä kykenevät muistamaan. Monet eivät kuitenkaan tajua, että niiden tarkoitus on pitää huomiosi kiinnittyneenä peliin senkin jälkeen, kun olet jo huomiosi siihen suunnannut.

Sopivan audiovisuaalisen kokemuksen luomiseen nähdään yllättävän paljon vaivaa. Äänen on oltava juuri riittävän kova, jotta se häivyttää ympäristön äänet, mutta ei liian kova, jotta siitä ei tule häiritsevä. Sen on vastattava edessäsi tapahtuviin asioihin. Näin pelaajalle syntyy tunne, että hänen toiminnallaan on merkitystä, ja että hän vaikuttaa suoraan peliin jollakin tavalla. Sama pätee näytöllä oleviin visuaalisiin tehosteisiin. Niiden on oltava kirkkaita ja vangittava katseet puoleensa, mutta ne eivät saa häiritä pelaamista. Niiden tehtävänä on tarjota katseltavaa samalla, kun ajatuksesi harhailee...

7) Ominaisuudet, jotka saavat aikaan pelihuuman

Rahapeliriippuvuutta aiheuttavista ja riippuvuuden ylläpitämistä edesauttavista tekijöistä keskustellessamme mainitsimme, että riippuvuus on usein pieleen mennyt pärjäämismekanismi, jolla pyritään pakoilemaan kielteisiä tunteita. Pelihuuma eli "The Zone", jonka ensimmäisenä määritteli tutkija Natasha Schüll, on avainasemassa tämän käytösmallin ymmärtämisessä.

"The Zone" eli tietynlainen "pelihuuma" on mielentila, jossa pelaaja on täysin uppoutunut peliin. Hänen ajantajunsa katoaa, joten hän saattaa käyttää tuntikausia pelaamalla, kunnes jokin häiritsee häntä ja hän napsahtaa pois "transsista".

Olemme käsitelleet jo kahta suurta tekijää, jotka saavat pelaajan liukumaan pelihuumaan: ääniefektit ja visuaaliset seikat. Olemassa on kuitenkin myös kolmas seikka, johon pelisuunnittelijoiden on syytä kiinnittää huomiota luodessaan pelejä, joiden pelihuumaan pelaajien on tarkoitus uppoutua. Tärkein tekijä on pelin nopeus. Jos pelaaminen on liian hidasta, pelaaja tylsistyy. Jos se taas on liian nopeaa, pelaaja turhautuu. Siksi pelisuunnittelijat ovat alkaneet ohjelmoida pelejään niin, että ne sopeutuvat pelaajien suosimaan nopeuteen.

Olemassa on kuitenkin myös toiminto, jolla näistä pohdinnoista päästään kokonaan eroon. Autoplay ei ole uusi asiassa rahapelialalla. Se on juurtunut syvälle rahapelikulttuuriin, eikä kukaan enää edes räpäytä silmiään, kun se mainitaan. Ihmiset eivät kuitenkaan ymmärrä, että kyseinen toiminto voi olla suhteellisen vaarallinen tietyissä olosuhteissa. Autoplay-painikkeen painamisen jälkeen ei tarvitse enää edes pelata. Peli pelaa itse itseään, ja kun näin käy, et välttämättä et edes tajua, kauanko olet pelannut tai paljonko rahaa olet kuluttanut.

Yhteenveto

Rahapeliriippuvuus on huomattavasti monimutkaisempi asia kuin mitä useimmat ajattelevat. Sen biologisten ja psykologisten tekijöiden yhdistelmä saa aikaan vaikean vihollisen, jota vastaan kamppailla. Jos epäilet, että sinulla tai läheiselläsi on riippuvuuden muodostumisen riski, suosittelemme vahvasti lukemaan artikkelimme, joka käsittelee ongelmapelaamisen oireita ja diagnoosia. Jos tiedät jonkun, jolla jo on vaikeuksia huonojen rahapelitottumusten kanssa, ehdotathan hänelle artikkeliamme rahapeliongelman päihittämisestä tai listaamme ongelmapelaamisen tukikeskuksista.

Olisiko tämä ystäviesi mielestä hyödyllistä?

Jaa tämä artikkeli ja kerro heille asiasta.

flash-message-news
Casino Gurun uutiset - Seuraa päivittäisiä uutisia rahapelialalta
Forum_alt
Osallistu keskusteluun foorumillamme ja tapaa kasinopelaajia ympäri maailman
Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa - päivittäisiä julkaisuja, bonuksia ilman talletusta, uusia kolikkopelejä ja paljon muuta