Muuttumattomien panosten rulettistrategia

Muuttumattomien panosten strategialla on erityinen paikka kaikkien rulettistrategioita käsittelevässä pääartikkelissa mainitsemieni strategioiden joukossa. Monet rulettipelaajat käyttävät sitä tietämättään. He haluavat vain pitää hauskaa, eivätkä oikeastaan ajattele sitä, miten peliä pitäisi pelata, jotta mahdollisuudet poistua kasinolta aloitustilannetta enemmän rahaa taskuissaan voitaisiin maksimoida.

Muuttumattomien panosten strategiassa asetetaan sama panos yhä uudestaan ja uudestaan. Kyseessä on yksinkertainen strategia, mutta parhaan panostyypin ja optimaalisen panoskoon valinta on olennaista, jotta voittomahdollisuudet voidaan maksimoida. Jatka lukemista saadaksesi tietää, mikä on paras panostyyppi ja panoskoko. Näitä tukevat tietokonesimulaatiot.

Jatka tämän artikkelin lukemista ja saat tietää:

 • mikä on paras panostyyppi?
 • mitä panoskokoja olisi syytä käyttää voittomahdollisuuksien maksimoimiseksi?
 • millaiset mahdollisuudet on saada suuria voittoja asettamalla samaa panosta yhä uudelleen ja uudelleen?
 1. Miten muuttumattomien panosten strategia toimii
 2. Muuttumattomien panosten strategian simulaatioita
 3. Yhteenveto ja suositukset

Huomaa: Tämä artikkeli keskittyy muuttumattomien panosten strategiaan, joka on vain yksi niistä strategioista, joita käsittelen pääartikkelissa. Jotta ymmärtäisit aivan kaiken, kannattaa ensinnäkin lukea rulettistrategioita käsittelevä artikkeli ja keskittyä sitten yksittäisiin strategioihin. Jos et ole vielä lukenut pääartikkelia, suosittelen vahvasti, että palaat sen pariin, ennen kuin keskityt tiettyihin strategioihin.

Miten muuttumattomien panosten strategia toimii

Epäröin aluksi muuttumattomien panosten strategian kutsumista "strategiaksi", koska kyseessä on vain yksi ruletin pelaamisen perustavoista. Päätin kuitenkin ottaa sen mukaan analyysiini, sillä sitä voidaan käyttää kiintopisteenä kaikkien muiden strategioiden vertailussa.

Lisäksi odotetut tulokset vaihtelevat valtavasti asetettujen panostyyppien perusteella sekä alkuperäisestä pelibudjetista kullakin kierroksella asetettavan prosentuaalisen osuuden perusteella, vaikka muuttumattomien panosten strategian perusajatus on hyvin yksinkertainen. Pohjimmiltaan muuttumattomien panosten strategiassa on kyse kompromissin löytämisestä kahden vastakkaisen vaihtoehdon välillä:

 • matala volatiliteetti ja pienet mahdollisuudet saada suuria voittoja, mutta mahdollisuus pelata rulettia pidemmän aikaa
 • korkea volatiliteetti ja suuremmat mahdollisuudet saada suuria voittoja, mutta erittäin suuri mahdollisuus hävitä kaikki hyvin nopeasti

Korkean tai matalan volatiliteetin (tai niiden välimaastoon sijoittuvan volatiliteetin) saavuttamiseksi voidaan muuttaa kahta tekijää, jotka vaikuttavat pelin pelaamistapaan sekä odotettuihin tuloksiin:

 • Asetettavat panostyypit
 • Panosten koko

Käytän kahta esimerkkiä havainnollistaakseni yllä mainittuja kahta ääripäätä.

ESIMERKKI 1

Pelaaja saapuu kasinolle mukanaan 100 $, istuu rulettipöydän ääreen ja aloittaa panostamalla 1 $ punaiselle tai mustalle (tämä ei välttämättä ole mahdollista kivijalkakasinoilla panoskokorajoitusten vuoksi, mutta ei välitetä siitä nyt). Tämä henkilö voi viipyä pöydässä pelaamassa tuntikausia tai jopa päiviä, mutta suuremman rahasumman voittamisen mahdollisuus on käytännössä katsoen olematon.

ESIMERKKI 2

Pelaaja saapuu kasinolle mukanaan 100 $, istuu rulettipöydän ääreen ja aloittaa panostamalla 50 $ tietylle numerolle. Tämä pelaaja hyvin todennäköisesti häviää kaiken kahden ensimmäisen kierroksen jälkeen, mutta hänellä on myös mahdollisuus, vaikkakin vain pieni sellainen, poistua kasinolta hyvin suuren voiton kanssa.

Mikä lähestymistapa on paras? No, optimaalinen tapa käyttää muuttumattomien panosten strategiaa on tietenkin jossakin näiden kahden välillä, mutta on käytännössä katsoen mahdotonta selvittää tarkempia yksityiskohtia vain asiaa ajattelemalla. Juuri tämän vuoksi käytin omaa simulaatio-ohjelmistoani löytääkseni parhaan panostyypin ja panoskoon pelattaessa rulettia muuttumattomien panosten strategian mukaisesti.

Muuttumattomien panosten strategian simulaatioita

Nyt tämä muuttuu mielenkiintoiseksi. Olen simulaatioita tekemällä yrittänyt selvittää optimaalisen panostyyppien ja panoskokojen yhdistelmän, jolla saavutetaan kokonaisuutta tarkastellen parhaat tulokset tietyssä tilanteessa.

Menetelmät ja käytetyt muuttujat

Mielestäni on tärkeää erotella kunkin simulaation kaikki yksityiskohdat, jotta tuloksia voidaan tulkita oikein ja saada selkeä kuva tämän strategian hyvistä ja huonoista puolista, sekä ymmärtää kaikki panostyyppien ja panoskokojen yhdistelmät.

Kaikki simulaatiot suoritettiin omaa simulaatio-ohjelmaani käyttäen, jossa huomioidaan todennäköisyydet ja voitot yhden nolla ruletille, jossa ei ole erikoissääntöjä.

Ensimmäinen tärkeä mainittava asia on pelaajien toimintatavat kunkin simulaation aikana. Pelaajat aloittivat 100 $ pelibudjetilla ja noudattivat muuttumattomien panosten strategiaa kunnes:

 • he hävisivät pelibudjettinsa kokonaan.
 • he onnistuivat "selviytymään" 100 rulettikierrosta, jolloin he poistuivat pöydästä ja kasinolta riippumatta siitä, kuinka paljon rahaa he olivat hävinneet tai voittaneet.

Huomaa: Valitsen 100 kierrosta siksi, että se on mukavan pyöreä numero, mutta myös siksi, että se voisi vastata keskimääräistä pelituokiota rulettipöydässä. Havaintojeni ja laskelmieni mukaan 100 kierrosta vastaisi noin 3 tuntia liverulettipöydässä tai nettirulettipöydässä, jossa on livejakaja.

Mitä tulee panostyyppeihin, huomioin kaikki vaihtoehdot ja päätin käyttää seuraavia simulaatioissani:

 • Väri - punainen tai musta (voittomahdollisuus: 18/37, voitto: 2x)
 • Neljä numeroa - neljä numeroa, joilla on yhteinen kulma (voittomahdollisuus: 4/37, voitto: 9x)
 • Yksi numero - yksi tietty numero (voittomahdollisuus: 1/37, voitto: 36x)

Mitä tulee kunkin yksittäisen panoksen kokoon, päätin käyttää 1 ja 50 $ välistä haarukkaa, mikä mielestäni kattaa kaikki mielenkiintoiset skenaariot.

Huomaa: Käytin 100 $ pelibudjettia ja 1-50 $ panoskokoja. Oikeasti merkityksellinen seikka on kuitenkin se prosentuaalinen osuus pelibudjetista, joka panostetaan kullakin kierroksella. 1 $ panos 100 $ pelibudjetista vastaa nimittäin 10 $ panosta 1 000 $ pelibudjetista. Kunhan panoskoon ja aloitusbudjetin välinen suhde pysyy samana, tulosten pitäisi pysyä samana. En kuitenkaan huomioi tämän strategian kohdalla panoskokorajoituksia, sillä yleisesti ottaen niiden ei pitäisi muodostua ongelmaksi, koska panoksen koko on vakio.

Kussakin simulaatiossa simuloitujen pelaajien määrä oli 1 000 000, jolla pyrittiin varmistamaan suhteellisen tarkat tulokset. Tilastollisia poikkeamia on silti, mutta ne eivät kuitenkaan vaikuta tuloksiin merkittävästi tai muuta simulaatioiden lopputuloksia kokonaisuutena.

Panostyyppien analyysi

Ennen kuin paneudumme tarkempiin simulaatioihin ja eri panoskokoihin, tarkastellaanpa ensin sitä, miten muuttumattomien panosten strategia toimii kiinteällä 4 $ panoksella ja erilaisilla panostyypeillä, jotta saamme paremman käsityksen siitä, miten panostyyppi voi muuttaa odotettavia tuloksia.

Kuten huomata saattaa, lähes kaikki värille panostaneet pelaajat saivat pelata 100 pelikierrosta. Heillä ei kuitenkaan käytännössä ole minkäänlaista mahdollisuutta saada merkittävää tuottoa, sillä saldo pysyttelee lähellä aloitusbudjettia. Lähes kaikilla pelaajilla, jotka onnistuvat tekemään voittoa, on pelibudjetti paikalta poistuttaessa alle kaksinkertainen aloitusbudjettiin nähden, hyvin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. Pelaajat häviävät pelibudjetistaan keskimäärin 10,8 $, mikä on suurin summa kaikista näissä simulaatioissa käytetyistä panostyypeistä.

Mahdollisuus pelata kaikki 100 kierrosta ja poistua paikalta merkittävän tuoton kanssa kasvaa suuremman volatiliteetin omaavien panosten myötä, mutta niin kasvaa myös mahdollisuus kaiken menettämiseen. Yli 50 % pelaajista, jotka panostivat 4 $ tietylle numerolle (yksi numero), hävisivät kaiken ennen yhdestäkään voittokierroksesta nauttimista, sillä nämä pelaajat hävisivät 25 kierrosta putkeen. Liverulettia pelattaessa tämä vastaa noin 45 minuutin peliaikaa.

Huomaa: Niiden pelaajien prosentuaalinen osuus, jotka häviävät kaiken 30-50 kierroksen sisällä yhdelle numerolle panostettaessa, on tässä skenaariossa täsmälleen sama, 50,4 %. Tämä johtuu siitä, että rahojen loppuminen ei kirjaimellisesti ole mahdollista 30. ja 50. kierroksen välillä. Joko häviät kaiken ensimmäisen 25 kierroksen aikana tai voitat ainakin yhden kierroksen, jolloin pääset pelaamaan vähintään 61 kierrosta. Tämä on suoraa seurausta näihin simulaatioihin valitsemistani arvoista.

Panoskokoanalyysi ja simulaatiot #1: Väri (punainen tai musta)

Ensimmäinen panos, jota tarkastelemme tarkemmin, asetetaan punaiselle tai mustalle värille. Käytän hyvin samankaltaista taulukkoa kuin aiemmin, mutta eri panostyyppien sijaan taulukon eri riveillä on nyt eri panoskokoja.

Katsotaanpa tuloksia. Kuten odottaa saattaa, 1 $ tai 2 $ punaiselle tai mustalle panostavat pelaajat pääsevät ehdottomasti pelaamaan täydet 100 pelikierrosta, mutta heillä ei juurikaan ole mahdollisuuksia vähintäänkin tuplata pelibudjettiaan.

Tämä muuttuu hieman, kun päästään 5 $ panokseen, missä mahdollisuus olla voitolla 100 kierroksen jälkeen on suurin piirtein sama kuin panostettaessa 1 $ tai 2 $, mutta on myös 1,5 % mahdollisuus voittaa yli 100 $. Tämä tarkoittaa kuitenkin, että keskimäärin 4,3 % pelaajista ei selviä kaikkia 100 kierrosta.

Sen sijaan 5 $ kierroksella panostavien ja 10 $ kierroksella panostavien pelaajien välillä on valtava ero. Kun voittajien prosentuaalinen osuus laskee vain hieman, niiden pelaajien osuus, jotka eivät selvinneet 100 kierrosta, kasvaa lähes kymmenkertaiseksi: 40,5 %. Tämä johtuu siitä, että niiden pelaajien määrä, jotka "selvisivät" 100 kierrosta alkuperäistä 100 $ pienemmällä summalla, on paljon pienempi 10 $ panosta käytettäessä.

Tämä trendi jatkuu aina taulukon viimeiselle riville saakka. Suuren summan voittamisen mahdollisuus kasvaa vähitellen, mutta 30, 50, 75 ja 100 kierroksen aikana kaiken menettävien pelaajien määrä kasvaa myös samalla, kun panoskoko kasvaa. Mitä tulee testin suurimpaan panoskokoon, 50 $, vain 25,2 % pelaajista selvisi ensimmäiset 30 kierrosta, mikä on ymmärrettävää, koska heillä oli aluksi rahaa vain kahden panoksen verran.

Kuten taulukoista näkee, tämän strategian käyttämisen keskimääräinen kustannus kasvaa suurempien panoskokojen myötä. Tämä on loogista, koska pelaajat häviävät tilastollisesti prosentuaalisen osuuden pelibudjetistaan aina panoksen asettaessaan. Panostettu kokonaissumma on suurempi suurempien panosten kanssa, mikä myös kasvattaa keskimääräistä kustannusta.

Paras panoskoko

Minun mielestäni tämän strategian kohdalla ihanteellinen panoskoko on 20 $ (tai 20 % aloitusbudjetistasi). Juuri sinun kohdallasi paras panoskoko voi kuitenkin olla jotain aivan muuta, mutta uskon, että 20 % panostaminen pelibudjetistasi punaiselle tai mustalle saa aikaan hyvän tasapainon suurten voittomahdollisuuksien ja sen todennäköisyyden välille, että saat nauttia ruletin pelaamisesta pidemmän aikaa.

Panostamalla 20 $ sinulla on 24,3 % mahdollisuus saada tuottoa 100 kierroksella, ja 1,4 % pieni mahdollisuus voittaa pelibudjettisi viisi-/kymmenkertaisena. Sinulla on 54,6 % mahdollisuudet pelata vähintään 50 kierrosta, ja pelaamiesi kierrosten keskimääräinen lukema on jossakin 45 paikkeilla, mikä tarkoittaa noin 80-90 minuutin peliä liverulettipelissä.

Panoskokoanalyysi ja simulaatiot #2: Panos neljälle numerolle

Tarkastellaanpa nyt tuloksia simulaatioistani, joissa pelaajat käyttävät muuttumattomien panosten strategiaa ja panostavat rahansa neljän numeron panokselle.

Ero on huomattava heti alusta lähtien. Nyt 1 $ panostavilla pelaajilla on mahdollisuus vähintäänkin tuplata aloitusbudjetti - vaikkakin hyvin pieni mahdollisuus (0,035 %). Lisäksi voittajien prosentuaalinen osuus kasvoi noin 10 % verrattuna pelaajiin, jotka panostivat 1 $ värille.

Pelaajilla, jotka panostavat yhdellä kierroksella 2 $, on paremmat mahdollisuudet lopettaa taskussaan vähintään 200 $ 100 kierroksen jälkeen, tarkemmin sanottuna 4 % mahdollisuus. 6,3 % pelaajista ei kuitenkaan onnistunut selviämään kaikkia 100 kierrosta, mikä on suoraa seurausta riskialttiimpien panosten aiheuttamasta suuremmasta volatiliteetista.

Kun tarkastellaan taulukon toista päätä, jossa on 20 $ ja 50 $ panoksia, voidaan selkeästi huomata, että nämä ovat hieman liian riskialttiita pelaajille, jotka haluaisivat realistisen mahdollisuuden viettää rulettipöydän ääressä enemmän kuin pari minuuttia. Näiden panosten kohdalla vain 25,6 % ja 9,2 % pelaajista selviää ensimmäisistä 30 kierroksesta, monien pelaajien hävitessä kaiken ilman ensimmäistäkään voittavaa pelikierrosta.

10 $ panokset eivät ole yhtä riskialttiita kuin 20 $ ja 50 $ panokset, mikä on ilmiselvää, mutta ne ovat silti suhteellisen riskialttiita, sillä yli 50 % pelaajista rahat loppuvat ensimmäisten 30 kierroksen aikana.

Paras panoskoko

Yllä mainittujen syiden vuoksi tämän strategian kohdalla paras panoskoko on jossakin 3 $ ja 5 $ välillä. Pelaajilla, jotka panostavat 3 $ yhdellä kierroksella, on suhteellisen hyvät mahdollisuudet yli kaksinkertaistaa aloitusbudjettinsa (11,95 %), mutta vain hyvin pienet mahdollisuudet päätyä voittamaan yli 500 $ (0,0011 %). He pääsevät takuulla pelaamaan vähintään 33 pelikierrosta, ja mahdollisuudet pelata kaikki 100 kierrosta ovat myös hyvin suuret, 76 %.

4 $ panoksiin siirryttäessä mahdollisuus saavuttaa suuremmat voitot kokonaisuutena kasvavat, mutta yli 500 $ lopputuloksen saavuttamisen mahdollisuus on edelleen äärimmäisen pieni (0,04 %). Nämä pelaajat pääsevät hyvin todennäköisesti pelaamaan yli 30 kierrosta, sillä siihen tarvitaan vain yksi voittava kierros. Pelaajat, jotka panostavat 4 $, pääsevät keskimäärin pelaamaan 82 kierrosta, mikä vastaa melko mukavaa peliaikaa. Toisaalta lähes 40 % näistä pelaajista ei selvinnyt kaikkia 100 kierrosta.

Kussakin pelissä 5 $ panostavat pelaajat ottavat vieläkin suurempia riskejä. Yli puolet heistä (51 %) eivät edes pääse pelaamaan täyttä 100 kierrosta. Tästä huolimatta heidän mahdollisuutensa lopettaa yli 500 $ kanssa kasvaa kuitenkin merkittävästi kahteen edelliseen verrattuna, mutta on silti vain 0,47 %.

Jos minun pitäisi valita yksi panoskoko niistä, joita testasin simulaatioissani, valitsisin todennäköisesti 4 $ panoksen, koska sen riskien ja palkintojen välinen suhde on paras. Pärjäisit kuitenkin aivan yhtä hyvin panostamalla 3 $ tai 5 $ kullakin pelikierroksella.

Panoskokoanalyysi ja simulaatiot #3: Yhden numeron panos

Tarkastellaanpa lopuksi panoskokoja muuttumattomien panosten strategian suurimman volatiliteetin omaavassa versiossa ja yleisesti ottaen kaikkein suurimman volatiliteetin omaavan rulettipanoksen kannalta - yhden numeron panos, joka asetetaan jollekin niistä 37 numerosta, jotka rulettipöydässä ja -pyörässä ovat pelattavissa.

Huomaa aivan taulukon alussa jotakin kummallista. Mahdollisuus lopettaa aloitusbudjettia suuremman summan kanssa on suurempi kuin 50 %. Simulaatioissani 50,9 % pelaajista, jotka panostivat 1 $ panoksia, onnistui poistumaan paikalta taskuissaan enemmän rahaa kuin aloitettaessa. Tämä johtui simulaatioideni erikoisolosuhteista, tarkemmin sanottuna siitä, että kierrosten lukumääräksi oli lukittu 100.

Ollakseen voitolla 100 kierroksen jälkeen pelaajan tarvitsee voittaa vain vähintään kolme kierroksistaan. Suuri osa pelaajista saavutti tämän tuloksen ja päätyi voittamaan 8 $. Tiivistettynä siis moni pelaajista onnistui voittamaan pienen summan, mikä sai voittajien kokonaismäärän nousemaan yli 50 % lukemaan, vaikka tämän strategian palautusprosentti on tietenkin edelleen alle 100 %.

Suuremmat panokset (10 $, 20 $ ja 50 $) vaikuttavat kaikki mielestäni liian riskialttiilta. Tietenkin 50 $ panostaminen yhdelle numerolle vain 100 $ pelibudjetilla on hieman liian riskialtista, mutta 0,62 % näin toimineista pelaajista onnistui voittamaan yli 5 000 $. Toisaalta 94,7 % heistä hävisi kaiken kahdella ensimmäisellä pelikierroksella. Tilanne on samanlainen 20 $ ja 10 $ panosten kohdalla, voittajien voittaessa keskimäärin vähemmän, mutta onnistuen saamaan hieman enemmän peliaikaa.

5 $ panokset ovat melko mielenkiintoisia, mutta olen edelleen sitä mieltä, että ne ovat hieman liian riskialttiita pelaajille, jotka haluavat nauttia pidemmästä peliajasta. Tämän panoskoon kohdalla on voitettava vähintään yksi ensimmäisistä 20 kierroksesta, tai rahat loppuvat. Jos onnistut voittamaan yhden ensimmäisistä 20 kierroksesta, ovat mahdollisuutesi selvitä kaikki 100 kierrosta suhteellisen hyvät, mutta näin käy vain noin 42 % tapauksista.

Paras panoskoko

Tämän strategian optimaalinen panoskoko on mielestäni jossakin 2 $ ja 4 $ välillä. Näin saavutetaan hyvä tasapaino kohtuullisen peliajan sekä kohtuullisten suurten voittojen mahdollisuuksien välillä.

Jos haluat saada hyvät mahdollisuudet pelata kaikki 100 kierrostasi, ja jos pienemmät voitot riittävät sinulle, 2 $ panoskoko saattaisi olla paras vaihtoehto. Sinulla on 61,4 % mahdollisuudet päästä pelaamaan kaikki 100 kierrosta, sekä 13,16 % mahdollisuus lopettaa yli 200 $ kanssa 100 kierroksen jälkeen.

Jos haluaisit kohtuulliset mahdollisuudet voittaa enemmän, 3 $ tai 4 $ panos on parempi vaihtoehto. Sinulla on 1,8 % tai 4,6 % mahdollisuus lopettaa yli 500 $ kanssa 100 kierroksen jälkeen, ja sinulla on jopa mahdollisuudet kasvattaa aloitusbudjettisi kymmenkertaiseksi tai vieläkin suuremmaksi (0,002 % 3 $ panoksella ja 0,037 % 4 $ panoksella). Tämä tarkoittaa myös keskiarvollisesti vähemmän pelikierroksia, ja mahdollisuutesi selvitä kaikista 100 kierroksesta ovat paljon pienemmät.

Yhteenveto ja suositukset

Kaiken kaikkiaan muuttumattomien panosten strategia voi kiinnostaa pelaajia, jotka haluavat nauttia pelistä kohtuullisen ajan ja saada samalla kohtuulliset mahdollisuudet voittaa suurempi summa rahaa. Palautusprosentin tai suurten summien voittomahdollisuuksien osalta tarjolla on parempia strategioita, mutta yhtä helppokäyttöistä strategiaa kuin tämä on todella vaikea löytää.

Suosittelen vahvasti tutustumaan muihin rulettistrategioita käsittelevässä artikkelissa esitettyihin strategioihin, sillä olemassa on strategioita, jotka voivat tarjota sinulle parempia tuloksia.

Jos päätä käyttää muuttumattomien panosten strategiaa, ei hyvän panostyypin ja panoskoon yhdistelmän käytöstä ole haittaa. 100 $ kanssa aloittavan pelaajan, joka haluaa pelata korkeintaan 100 pelikierrosta, kannalta seuraavat vaihtoehdot ovat parhaat:

 • Väri-panos - 20 $ panos kierrosta kohden (20 % aloitusbudjetista)
 • Neljän numeron panos - 3-5 $ panos kierrosta kohden (3-5 % 100 $ aloitusbudjetista)
 • Yhden numeron panos - 2-4 $ panos kierrosta kohden (2-4 % 100 $ aloitusbudjetista)

Paras yhdistelmä saattaa olla eri riippuen henkilökohtaisista mieltymyksistäsi, mutta nämä ovat minun mielestäni parhaat. Muista, että nämä ovat parhaat vaihtoehdot nimenomaan muuttumattomien panosten strategian kohdalla. Voit saavuttaa parempia tuloksia muita strategioita käyttämällä, minkä vuoksi suosittelen, että palaat pääartikkeliin ja tutustut niihin kaikkiin.

Olisiko tämä ystäviesi mielestä hyödyllistä?

Jaa tämä artikkeli ja kerro heille asiasta.

flash-message-news
Casino Gurun uutiset - Seuraa päivittäisiä uutisia rahapelialalta
Forum_alt
Osallistu keskusteluun foorumillamme ja tapaa kasinopelaajia ympäri maailman
Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa - päivittäisiä julkaisuja, bonuksia ilman talletusta, uusia kolikkopelejä ja paljon muuta