Muuttumattomien osuuksien rulettistrategia

Muuttumattomien osuuksien strategiassa panostetaan tietty määrä nykyisestä pelibudjetista kullakin rulettikierroksella. Tämä tarkoittaa, että panoskoko muuttuu, mutta kyseisten panosten koko suhteessa senhetkiseen pelibudjettiisi pysyy muuttumattomana. Tästä syntyy tälle strategialle valittu nimi.

Näytän, miten tämä strategia toimii erilaisten panostyyppien ja -kokojen kanssa ahkerasti testatuilla simulaatioillani, jotta voit ymmärtää, miten näillä tekijöillä voi olla vaikutusta voittomahdollisuuksiisi ruletissa.

Jatka tämän artikkelin lukemista ja saat tietää:

 • Mitkä ovat parhaat panostyypit?
 • Mitä panoskokoja olisi syytä käyttää voittomahdollisuuksien maksimoimiseksi?
 • Millaiset ovat suuren voiton todennäköisyydet, kun panostetaan samaa prosentuaalista osuutta senhetkisestä pelibudjetista yhä uudelleen ja uudelleen?
 1. Miten muuttumattomien osuuksien strategia toimii
 2. Muuttumattomien osuuksien strategian simulaatioita
 3. Yhteenveto ja suositukset

Huomaa: Tämä artikkeli keskittyy pelkästään muuttumattomien osuuksien strategiaan. Huomaa, että keskustelen muista, kenties sinulle paremmin soveltuvista strategioista rulettistrategioita käsittelevässä pääartikkelissa. Pääartikkeli sisältää myös tärkeää tietoa siitä, miten tätä strategiaa voi ymmärtää täysin, joten kannattaa ehdottomasti lukea kyseinen artikkeli, ennen kuin perehdyt muuttumattomien osuuksien strategian yksityiskohtiin.

Miten muuttumattomien osuuksien strategia toimii

Muuttumattomien osuuksien strategia on hyvin samanlainen kuin muuttumattomien panosten strategia, mutta tässä on yksi lisäelementti. Muuttumattomien panosten strategiaa käytettäessä panoskoot pysyvät samoina riippumatta siitä, meneekö pelaajalla hyvin vai äärimmäisen huonosti. Muuttumattomien osuuksien strategia sen sijaan hyödyntää vaihtelevia panoskokoja, jotka muuttuvat edellisten tulosten perusteella.

Jos pelaajalla siis menee hyvin ja voitokkaasti, panoskoko jatkaa kasvamistaan ja mahdollistaa yhä suuremmat voitot. Toisaalta, jos hän häviää rahaa, panoskoko pienenee hitaasti ja eikä mahdollisia tappioita kerry yhtä nopeasti kuin muuttumattomien panosten strategiassa. Tämä itsesäätelevä mekanismi tekee muuttumattomien osuuksien strategiasta hieman edistyneemmän muuttumattomien panosten strategiaan verrattuna.

ESIMERKKI

Jotta kaikki olisi täysin selkeää, tässä on esimerkki muuttumattomien osuuksien strategiasta toiminnassa. Sanotaan, että pelaaja haluaa panostaa 10 % pelibudjetistaan väripanokselle. Hän aloittaa 100 € budjetilla ja asettaa 10 € panoksen punaiselle. Jos hän voittaa, hänellä on sitten 110 €, minkä jälkeen hän panostaa 11 € seuraavalla kierroksella. Jos hän häviää, hänen budjettinsa putoaa 90 € summaan ja hän asettaa vain 9 € panoksen seuraavalla kierroksella. Pelaaja jatkaa näin, kunnes häneltä loppuvat rahat tai hän päättää lopettaa pelaamisen.

Aivan kuten muuttumattomien panosten strategiassa, myös muuttumattomien osuuksien strategiassa on kyse tasapainon löytämisestä seuraavien tekijöiden välille:

 • Korkea volatiliteetti - suuret mahdolliset voitot, mutta myös suuri mahdollisuus hävitä kaikki nopeasti
 • Matala volatiliteetti - pienemmät mahdolliset voitot, mutta myös pienemmät (tai olemattomat) mahdollisuudet hävitä kaikki nopeasti

Korkea volatiliteetti johtuu riskialttiimmista panostyypeistä ja suuremmista panoksista. Matala volatiliteetti johtuu vähemmän riskialttiista panostyypeistä ja pienemmistä panoksista. Voisit panostaa koko pelibudjettisi tietylle yhdelle numerolle ja hyvin todennäköisesti menettää kaiken yhdellä ainoalla kierroksella, tai voisit panostaa 1 % pelibudjetistasi punaiselle tai mustalle, jolloin vaihtelua esiintyy liikkeelle lähdettävässä pelibudjetissa, mutta sinulla on suuremmat todennäköisyydet päätyä tienaamaan vähemmän kuin pelibudjettisi alun perin oli.

Loogisesti ajatellen paras mahdollinen skenaario on jossakin näiden välimaastossa, ja aion käyttää simulaatioitani havainnollistaakseni, miksi näin tarkalleen ottaen on.

Panoskoon pyöristys ja minimipanosta koskevat rajoitukset

On olemassa kaksi mahdollista ongelmaa, jotka on huomioitava. Kun panostetaan muuttumaton osuus senhetkisestä pelibudjetista, ei panostettava summa ole aina kiva tasaluku. Jos et voi panostaa laskelmiesi mukaista tarkkaa summaa, pyöristä panoksen koko ylös tai alas lähimpään numeroon.

Jos olet epäonninen ja laskelmiesi panoskoko on pienempi kuin rulettipöydän sallima minimipanos, aseta minimipanos. Käytin simulaatioissani tätä lähestymistapaa.

Muuttumattomien osuuksien strategian simulaatioita

Tarkat simulaatiot ovat paras tapa tarkastella strategian toimintaa ja sitä, miten pienet muutokset pelityylissä voivat aiheuttaa suuria eroja odotetuissa tuloksissa. Olen käyttänyt useita simulaatioita testatakseni erilaisia muuttumattomien osuuksien strategia panostyyppejä ja selvittääkseni optimaalisen prosenttiosuuden pelibudjetista, mitä kunkin panostyypin kanssa pitäisi panostaa.

Menetelmät ja käytetyt muuttujat

Kaikki simulaatiot suoritettiin omaa, huolellisesti suunniteltua simulaatio-ohjelmaani käyttäen, jossa huomioidaan säännöt, todennäköisyydet ja voitot yhden nolla ruletille, jossa ei ole erikoissääntöjä (kuten En Prison tai La Partage). Jos pelaat perinteistä eurooppalaista rulettia, pitäisi tulostesi olla linjassa simulaatioideni tulosten kanssa.

Pelaajilla oli alussa pelibudjettina 100 € ja peli kulki seuraavasti:

 • He asettivat saman panostyypin panoksia (väri, neljä numeroa tai yksi numero) yhä uudestaan ja uudestaan, mutta vaihtelevalla panoskoolla.
 • Panoksen koko laskettiin muuttumattomana osuutena senhetkisestä pelibudjetista pyöristettynä lähimpään euroon.
 • Minimipanoksen kooksi oli määritetty 1 €. Jos laskettu panoskoko oli alle 1 €, asettivat pelaajat 1 € panoksen.
 • Pelaajat jatkoivat panostamista, kunnes hävisivät pelibudjettinsa kokonaan tai kunnes he olivat pelanneet yhteensä 100 rulettikierrosta.

Mitä tulee käytettyihin panostyyppeihin, huomioin kaikki vaihtoehdot ja päätin käyttää seuraavia simulaatioissani:

 • Väri - punainen tai musta (voittomahdollisuus: 18/37, voitto: 2x)
 • Neljä numeroa - neljä numeroa, joilla on yhteinen kulma (voittomahdollisuus: 4/37, voitto: 9x)
 • Yksi numero - yksi tietty numero (voittomahdollisuus: 1/37, voitto: 36x)

Testasin erilaisia osuuksia pelibudjetista 1-50 % välillä kullakin kierroksella panostettuna yllä mainittujen panostyyppien kanssa.

Kuten jo mainitsin, lähtökohtainen pelibudjetti oli 100 €, mutta muiden aloitussummien pitäisi tuoda vastaavia, mutta ei tietenkään identtisiä tuloksia. Tämä johtuu 1 € minimipanosrajasta, jota simulaatioissa käytettiin. Suurempiin pelibudjetteihin tämä strategia vaikuttaa vähemmän, kun taas vaikutus on suurempi pienempien pelibudjettien kohdalla. Jos minimipanossääntöä ei käytettäisi, mikä tahansa lähtökohtainen pelibudjetti antaisi tilastollisesti identtisiä tuloksia.

Testasin miljoonan pelaajan näytettä kaikissa simulaatioissa. Tämän näytekoon pitäisi taata se, että tulokset ovat tilastollisesti luotettavia, mutta jonkun verran tilastollisia poikkeamia voi silti esiintyä. Tämän ei kuitenkaan pitäisi vaikuttaa tuloksiin merkittävästi.

Panoskokoanalyysi ja simulaatiot #1: Väri (punainen tai musta)

Aloitetaan tämän simulaation tulosten analyysi tarkastelemalla pelaajia, jotka panostivat rahansa väri-panokselle (punaiselle tai mustalle). Tämä on pienimmän volatiliteetin omaava vaihtoehto, minkä pitäisi olla ilmeistä muihin panostyyppeihin verrattuna. Katsotaanpa.

Välittömästi voidaan nähdä, että 50 % panostaminen senhetkisestä pelibudjetista kullakin kierroksella on yksinkertaisesti liian riskialtista, sillä lähes kukaan pelaajista ei selvinnyt kaikkia 100 kierrosta. Keskimäärin pelaajat hävisivät 90 € pelibudjetistaan, joka oli 100 €, eli tämä panoskoko on pelaajan kannalta arvoltaan hyvin huono. Vain 0,137 % onnistui poistumaan paikalta taskuissaan enemmän rahaa kuin aloitettaessa.

Pelaajilla, jotka panostivat 20 % kullakin pelikierroksella, oli huomattavasti suuremmat todennäköisyydet päästä sataan kierrokseen saakka. Lähes 75 % heistä itse asiassa pääsi pelaamaan 100 kierrosta. Suuren voiton todennäköisyys on suhteellisen korkea, mutta koska keskimääräinen kustannus on 42 €, on tämä hieman liian paljon.

Asteikon toisessa päässä 1-4 % senhetkisestä pelibudjetistaan panostavilla pelaajilla on 100 % mahdollisuus pelata täydet 100 kierrosta, mutta suurten voittojen todennäköisyys on yksinkertaisesti liian pieni. Tämä strategia on hieman parempi 5 % panososuudella, mutta silti hieman tylsä, koska suuren voiton todennäköisyys on erittäin pieni.

Paras panoskoko

Tässä strategiassa 10 % panostaminen senhetkisestä pelibudjetista kullakin pelikierroksilla on kiinnostavin strategia. Pelaajat hävisivät 100 € pelibudjetistaan keskimäärin 23,8 €, mutta jopa 500 € summan voittomahdollisuus oli riittävän suuri, ja tarjolla oli myös pieni mahdollisuus voittaa yli 1 000 €, tai jopa 5 000 €.

Näillä pelaajilla on hyvät mahdollisuudet napata suuri voitto, ja silti on käytännössä katsoen taattua, että he pääsevät pelaamaan täydet 100 kierrosta, sillä vain 0,6 % pelaajista hävisi kaiken ennen 100 kierroksen virstanpylvästä. Kaiken kaikkiaan 22 % pelaajista päätyi omaamaan enemmän rahaa kuin aloittaessaan, kun taas yli 77 %:lle pelaajista jäi jäljelle alkuperäistä pelibudjettia vähemmän (mutta kuitenkin enemmän kuin 0 €) 100 pelikierroksen pelaamisen jälkeen.

Panoskokoanalyysi ja simulaatiot #2: Panos neljälle numerolle

Neljän numeron panos sijaitsee jossakin vähiten riskialtteimman ja eniten riskialtteimman rulettipanostyypin välimaastossa, minkä ansiosta se on tasapainoisempi vaihtoehto. Tämän pitäisi käydä myös ilmi simulaatioiden tuloksista, jotka näkyvät alla.

20 % ja 50 % panokset senhetkisestä pelibudjetista ovat mielestäni yksinkertaisesti liian riskialttiita. Jokainen pelaaja, joka panosti 50 % pelibudjetistaan, hävisi kaiken ennen 100 kierroksen rajapyykkiä. Tilanne oli hieman parempi 20 % panostaneiden pelaajien kohdalla, mutta edelleen liian riskialtis.

Mielenkiintoista on se, että keskimääräiset kustannukset 20 % pelibudjetistaan panostavilla pelaajilla olivat pienemmät kuin värille panostettaessa (edellinen simulaatio), voittajien prosentuaalisen osuuden ollessa myös pienempi. Tämä tarkoittaa, että yhä harvempi pelaaja pääsi tuotoille, mutta ne, jotka onnistuivat voittamaan, lopettivat omaten paljon enemmän rahaa. Siitä huolimatta tämä on liian riskialtista.

10 % panoskoko senhetkisestä pelibudjetista vaikuttaa mielenkiintoiselta, mutta sen on silti mielestäni hieman liian riskialtista. Vain 48 % pelaajista pääsi loppuun asti (100 kierrosta), keskimääräisen kustannuksen ollessa 25,5 €, mikä on korkeampi lukema kuin keskimääräinen kustannus samansuuruiselle panososuudelle pelaajilla, jotka asettivat pelimerkkinsä punaiselle tai mustalle.

Toisaalta, 1 %, 2 % ja 3 % panoksilla senhetkisestä pelibudjetista on erittäin pienet mahdollisuudet saada suuria voittoja. Sadan kierroksen saavuttaminen on käytännössä katsoen varmaa, mutta sen hintana on menettää mahdollisuus tienata yli 500 € tai 1 000 € (vaikkakin pieni mahdollisuus on edelleen olemassa).

Paras panoskoko

Omasta mielestäni tämä strategia antaa kokonaisuutena parhaat tulokset silloin, kun kullakin pelikierroksella panostetaan 4 % tai 5 % senhetkisestä pelibudjetista. Näiden kahden panososuuden tulokset ovat suhteellisen samanlaiset, mutta niiden välillä on kuitenkin tärkeitä eroja, jotka on syytä nostaa esiin.

Keskimääräinen kustannus on hieman korkeampia 5 % panoksella, mikä on suhteellisen ilmiselvää kun huomioidaan se, että pelaaja panostaa kaiken kaikkiaan enemmän rahaa. Myös voittajien prosentuaalinen osuus on pienempi, 20,2 % panoksen ollessa 5 %, verrattuna 25,7 % osuuteen 4 % panoksella. Pelaajilla, jotka panostavat 5 % pelibudjetistaan kullakin pelikierroksella on tietenkin suuremmat mahdollisuudet saada suuria voittoja.

Loppujen lopuksi kyse on makuasioista. Jos haluat käyttää strategiaa, jolla on parempi palautusprosentti ja kohtuulliset mahdollisuudet napata merkittävä voitto, valitse 4 % panososuus. Jos kuitenkin haluat kasvattaa mahdollisuuksiasi saada suuri voitto (yli 1 000 € tai jopa yli 5 000 €), on 5 % panoskoko sinulle parempi.

Panoskokoanalyysi ja simulaatiot #3: Yhden numeron panos

Tarkastellaanpa riskialtteinta rulettipanostyyppiä ja sitä, miten se sopii yhteen muuttumattomien osuuksien strategian kanssa.

Jälleen kerran on suhteellisen selvää, että 50 % ja 20 % panokset ovat liian riskialttiita, ja tämän kyseisen strategian kohdalla lisäisin samalle listalle myös 10 % panokset. Vain 9 % pelaajista, jotka panostivat 10 % senhetkisestä pelibudjetistaan kullakin pelikierroksella, pääsi pelaamaan täydet 100 rulettikierrosta. Tämä on liian vähän.

Pelaajilla, jotka panostavat 1 % tai 2 % senhetkisestä pelibudjetistaan, on mahtavat mahdollisuudet lopettaa aloitussummaa suuremman rahamäärän kanssa (48,8 % ja 25,9 %), mutta mahdollisuudet voittaa suuria summia ovat hyvin matalat, minkä vuoksi suosisin hieman korkeampia panoksia tässä skenaariossa.

Paras panoskoko

Tämän strategian kutkuttavin kohta on jossakin 3 % ja 5 % panosten välillä. Kun kuitenkin tarkastellaan tarkemmin tuloksia, joita 4 % ja 5 % senhetkisestä pelibudjetistaan kullakin pelikierroksella panostavat pelaajat saivat, on selvää, että 5 % panokset ovat huonompia 4 % panoksiin verrattuna.

Pelaajilla, jotka panostavat 5 %, on pienemmät voittomahdollisuudet lähes kaikissa yllä olevassa taulukossa esitetyissä kategorioista lukuun ottamatta mahdollisuutta poista mukanaan 500 - 1 000 €, jossa todennäköisyys on vain 0,01 % suurempi 5 % panoksilla. Kaikissa muissa kategorioissa 4 % panokset ovat parempia.

Tämän kyseisen strategian kohdalla valitsisin joko 3 % tai 4 % panokset, sillä näitä kahta vertailtaessa tilanne ei ole yhtä yksiselitteinen. 3 % pelibudjetistaan panostavat pelaajat häviävät keskimäärin vähemmän ja heillä on suuremmat mahdollisuudet saada pelattua täydet 100 kierrosta, mutta heillä on myös pienemmät mahdollisuudet poistua paikalta yli 1 000 € kanssa.

Jos siis haluat suuremmat mahdollisuudet päästä nelinumeroisille luvuille, valitse 4 %. Jos sinun ei "tarvitse" voittaa niin paljon ja haluat viettää enemmän aikaa rulettia pelaten (keskimääräisesti), voit vapaasti valita 3 % panokset.

Yhteenveto ja suositukset

Näiden simulaatioiden tulokset auttavat havainnollistamaan sitä, että suurempi volatiliteetti on pitkällä aika välillä parempi vaihtoehto, aivan kuten mainitsin tärkeimpiä rulettistrategioita käsittelevässä artikkelissa. Värille panostettaessa panoskokojen on oltava korkeita, jotta suuren voiton todennäköisyys olisi realistinen, mutta tällöin pelaaja panostaa kokonaisuutena enemmän rahaa ja siksi myös häviää keskimäärin enemmän rahaa.

Tämän vuoksi en valitsisi väripanosta. Jos todella tykkäät panostaa punaiselle tai mustalle, on mielestäni paras panoskoko 10 % senhetkisestä pelibudjetista, mutta jos minulta kysytään, kannattaa rahat panostaa ennemmin neljän tai yhden numeron panoksille.

Jos kyseessä on 100 € kanssa aloittava pelaaja, joka haluaa pelata korkeintaan 100 pelikierrosta, ovat seuraavat vaihtoehdot mielestäni parhaat:

 • Neljän numeron panos - 4 % tai 5 % senhetkisestä pelibudjetistasi
 • Yhden numeron panos - 3 % tai 4 % senhetkisestä pelibudjetistasi

Muuttumattomien osuuksien strategia on vain yksi monista, jotka esittelen rulettistrategioita koskevassa pääartikkelissani. On olemassa myös muita hyviä strategioita, jotka saattavat soveltua sinulle paremmin ja vastata enemmän mieltymyksiisi. Muista tutustua niihin ennen kuin päätät, miten aiot rulettia pelata, ja aiotko pelata sitä laisinkaan.

Olisiko tämä ystäviesi mielestä hyödyllistä?

Jaa tämä artikkeli ja kerro heille asiasta.

flash-message-news
Casino Gurun uutiset - Seuraa päivittäisiä uutisia rahapelialalta
Forum_alt
Osallistu keskusteluun foorumillamme ja tapaa kasinopelaajia ympäri maailman
Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa - päivittäisiä julkaisuja, bonuksia ilman talletusta, uusia kolikkopelejä ja paljon muuta
Tilaa uutiskirjeemme kuullaksesi uusimmista bonuksista ilman talletusta, uusista kolikkopeleistä ja muista uutisista