Progressiivisten panosten rulettistrategia

Päinvastainen martingaalirulettistrategia on monessa suhteessa loistava. Sillä on loistava odotusarvo, mikä tekeekin siitä erinomaisen tavan pelata rulettia, jos tehokkuuden maksimointi on ykkösprioriteetti. Se ei ole kuitenkaan täydellinen, minkä takia päätin muuntaa sitä lievästi luodakseni strategian, jota kutsun progressiivisten panosten strategiaksi, mikä saattaa olla sopivampi tietyille pelaajille.

Tämä strategia on johdettu päinvastaisesta martingaalistrategiasta, jossa panostetaan koko voitettu määrä jokaisen voiton jälkeen, kunnes ennalta määritelty tavoitearvo saavutetaan. Myös progressiivisten panosten strategiassa panoksia kasvatetaan jokaisen voiton jälkeen, mutta ei kovinkaan paljoa. Pelaajat eivät panosta koko aikaisemmalla kierroksella voittamaansa määrää, vaan pelkästään osan määrästä.

Jatka tämän artikkelin lukemista ja saat tietää:

 • miksi tämä strategia voi olla sopivampi tietyille pelaajille verrattuna päinvastaiseen martingaalistrategiaan;
 • miten se toimii käytännössä (simulaatioiden tukemana);
 • parhaat tekijät (panostyyppi, peruspanoksen koko ja kerrointekijä) suurten voittojen maksimointiin;
 • mahdollisuuden muuttaa 100 $ yli 5 000 $ summaksi tätä järjestelmää käyttämällä.

Sisällysluettelo:

 1. Miten päinvastainen martingaalistrategia toimii
 2. Simulaatiot
 3. Simulaatioiden tulosten selitykset sekä suosituksia
 4. Yhteenveto

Huomio: Tämä strategia on vain yksi pääartikkelin rulettistrategioista, jotka on esitelty parhaiksi tavoiksi pelata rulettia. Se on loistava niin monessa suhteessa, mutta se ei ole täydellinen. Suosittelenkin siis vahvasti, että luet koko pääartikkelin ja tutustut myös muihin rulettistrategioihin. Saatat pitää joistain muista strategioista enemmän kuin tästä.

Kuinka progressiivisten panosten strategia toimii

Tämä strategia on hieman monimutkaisempi kuin muut tässä sarjassa esittelemäni strategiat, mutta se on silti melko helposti käsiteltävä jopa vähemmän kokeneille pelaajille lyhyen opiskeluhetken jälkeen. Sinun pitäisi pystyä käyttämään tätä strategiaa ilman ongelmia tämän artikkelin lukemisen jälkeen, jos haluat käyttää sitä.

Katsotaanpa, miten se toimii. Pelaajat aloittavat aina ennaltamääritellyillä rahavaroilla, ja sitten heidän täytyy tehdä kolme valintaa. Tässä ovat parametrit, jotka pelaajan tulee valita heti alussa:

 1. Panosten tyypit, mitä he aikovat asettaa;
 2. Prosentuaalinen osuus aloitusbudjetista, jota käytetään peruspanoksena;
 3. Prosentuaalinen osuus (tai suhde) juuri voitetusta määrästä, joka panostetaan seuraavalla kierroksella voiton jälkeen.

Kun pelaaja voittaa, laskee hän seuraavan panoksen koon ja sitten asettaa sen. Kun pelaaja häviää, palaa hän takaisin peruspanoksen asettamiseen ja jatkaa siitä. Katso alla olevaa esimerkkiä saadaksesi paremman käsityksen siitä, kuinka progressiivisten panosten strategia itse asiassa toimii.

ESIMERKKI

Kuvittele pelaaja, joka aloittaa 100 $ suuruisilla rahavaroilla, ja asettaa 4 $ suuruisen neljän numeron panoksen jokaisella kierroksella. Tämä on hänen peruspanoksensa. Jos hän voittaa yhden 4 $ neljän numeron panoksistaan, saa hän jakajalta takaisin 36 $ (sisältäen alkuperäisen 4 $ panoksen). Seuraavalla pelikierroksella pelaaja asettaa 18 $ suuruisen neljän numeron panoksen (puolet 36 $:sta). Jos hän voittaa uudelleen, saa hän jakajalta 162 $ takaisin, jonka jälkeen asetetaan 81 $ neljän numeron panos, ja niin edelleen. Kun pelaaja häviää, palaa hän takaisin 4 $ suuruiseen peruspanokseen.

Yllä mainitussa tilanteessa pelaaja käytti seuraavia parametrejä:

 1. Panostyyppi: neljän numeron panos
 2. Peruspanoksen suuruus: 4 $
 3. Kerrointekijä (voittoa seuraavalla kierroksella panostettujen voittojen osuus): 50 % (tai 1/2)

Peli saattaisi tilastollisesti toimia hyvin erilaisesti, jos pelaaja päättää käyttää eri panoskokoja. Tästä johtuen olen käyttänyt simulaatioita kuvaamaan, kuinka odotetut tulokset vaihtelevat riippuen aiemmin mainituista kolmesta parametrista.

Tavoitearvon lisääminen

Kehittäessäni tätä strategiaa, harkitsin alussa sellaisen tavoitearvon lisäämistä (tai halutun voiton), joka olisi tarpeeksi hyvä määrä pelaajalle. Saavutettuaan tämän määrän, pelaaja valitsisi sitten haluaako hän lopettaa panoskoon kasvattamisen tai koko pelaamisen. Selitän nyt, miksi päätin jättää tämän metodin pois strategiastani.

Tavoitearvo, tai panoskokokatto, olisi erittäin järkevä tätä strategiaa varten. Laskettu panoskoko seuraavalta rulettikierrokselta saattaa muuttua liian suureksi, jos pelaaja voittaa muutaman kierroksen putkeen. Tavoitearvo ratkaisee tämän ongelman erittäin tehokkaasti.

Toisaalta tavoitearvo tekisi jo valmiiksi vaikeasti seurattavasta strategiasta vieläkin monimutkaisemman. Tästä johtuen päätin olla käyttämättä tavoitearvoa näissä simulaatioissa. Se vaatisi niin monen lisävaihtoehdon testaamista verrattuna valitsemaani kokoonpanoon.

Huomio: Jos toisaalta koet, että tämä on parempi tapa pelata, voit aina valita tavoitearvon ja päättää sitten mitä tehdä, kun saavutat sen. Saatat päättää lopettaa panoskokojen kasvattamisen, palata takaisin peruspanoksen asettamiseen tai lopettaa pelaamisen kokonaan. Valinta on sinun, vaikka tulokset voivat vaihdella hieman verrattuna omiin simulaatioihini. Vaihtelu riippuu siitä, kuinka korkealle tai matalalle asetat oman kattosi.

Progressiivisten panosten strategian simulaatiot

Pelaajat, jotka ovat jo tutustuneet toisiin strategioihini, ymmärtävät kuinka simulaationi kuvaavat panostusjärjestelmien toimintaa oikeassa käytössä. Näiden simulaatioiden ansiosta olen voinut testata eri arvoja aiemmin mainittujen parametrien suhteen, ja subjektiivisesti löytää parhaan tavan tämän strategian käyttämiseen kasinolla.

Huomio: Käytin yllä sanaa "subjektiivisesti", sillä tämän strategian käyttämiseen ei ole vain yhtä tapaa, jota kaikki pitäisivät parhaana. Jokaisella pelaajalla on omat mieltymyksensä, jotka vaikuttavat heidän valintoihinsa. Tulen kuitenkin ehdottomasti nostamaan esille omasta mielestäni parhaan vaihtoehdon.

Menetelmät ja käytetyt muuttujat

Mielestäni on tärkeää avata simulaation toteutustapaa, jotta kaikki olisi täysin selkeää, myös paras tapa tulkita tuloksia.

Simulaatiot luotiin käyttäen omaa simulaatio-ohjelmistoani yhden nollan rulettiskenaariossa, mutta ilman erikoissääntöjä, kuten La Partagea tai En Prisonia. Voittomahdollisuudet ja todennäköisyydet ovat identtisiä verrattuna tyypilliseen eurooppalaiseen rulettiin.

Kuten jo mainittiin, olemassa on kolme parametriä, jotka vaikuttavat tämän strategian käyttötapaan. Tässä ovat simulaatioissani käytetyt arvot:

 1. Panostyyppi: sarake (12 numeroa), kuusi numeroa (6 numeroa), neljä numeroa (4 numeroa)
 2. Peruspanoksen koko: 2 %, 4 % tai 8 % alun rahavaroista (2 $, 4 $ tai 8 $ simulaatioissani)
 3. Kerrointekijä: 1/3, 1/2 tai 2/3

Simuloidut pelaajat aloittivat kaikki 100 $ rahavaroilla ja noudattivat strategiaa, kunnes he joko hävisivät kaiken tai saavuttivat 100 pelikierroksen merkkipaalun. Näin jokainen pelaaja osallistui maksimissaan 100 pelikierrokseen, minkä jälkeen peli yksinkertaisesti päättyi, ja tulokset arvioitiin.

Tämä rakenne loi 27 mahdollista yhdistelmää. Jokaiselle yhdistelmälle simuloin yhteensä 1 000 000 kierrosta. Tämän näytekoon pitäisi olla tarpeeksi suuri tehdäkseen tuloksista tilastollisesti luotettavia, mutta mahdollisuus on silti olemassa, että tilastoissa on joitain poikkeamia. Simulaatioideni tuloksien pitäisi silti olla tarpeeksi luotettavia antaakseen sinulle hyvän käsityksen siitä, kuinka parametrit vaikuttavat odotettuihin tuloksiin.

Sarakepanoksen simulaatiot

Aloitetaanpa kaikista pienimmän volatiliteetin vaihtoehdosta näihin simulaatioihin valituista kolmesta vaihtoehdosta. Ensimmäisenä on sarakepanos, joka kattaa 12 yksittäistä numeroa rulettipöydältä, ja palkitsee pelaajan 3x panoksen suuruisella määrällä, kun hän voittaa kierroksen. Tässä ovat simulaatioiden tulokset.

Yllä olevat taulukot kuvaavat hyvin kuinka tämä strategia toimii, kun se laitetaan aktiiviseen käyttöön. Katsotaanpa ensin keskimääräistä kustannusta. Suuremmilla ensimmäisillä panoksilla ja suuremmilla kerrointekijöillä pelaajat panostavat yksinkertaisesti enemmän rahaa 100 (tai alle) pelikierroksen aikana. Ruletissa pelaajat häviävät tilastollisesti tietyn osuuden panoksistaan, mikä vastaa talon etua (noin 2,7 % eurooppalaisessa ruletissa). Kasvava keskimääräinen kustannus käy siis järkeen.

Tilanteet 1/3 kerrointekijällä eivät ole kovinkaan järkeviä tässä esimerkissä, sillä panoskoot eivät ikinä kasva suuremmiksi kuin peruspanos. Sarakepanos tuottaa voittoa kolme kertaa peruspanoksen verran, joten kertomalla se 1/3 tekijällä johtaa siihen, että pelaaja ei itse asiassa ikinä panosta enemmän kuin peruspanoksen verran. Tästä johtuen tulokset ovat hyvin samanlaisia kuin ne, jotka saatiin muuttumattomien panosten strategialla. Päätin silti sisällyttää nämä tilanteet, sillä halusin peruspanosten ja kerrointekijöiden olevan samoja kaikissa simulaatioissa.

Keskitytäänpä ensin peruspanoksen kokoon. Suuremmat peruspanokset kasvattavat keskimääräistä kustannusta, kuten jo mainittiin. Suuremmat panokset myös vähentävät voittajien osuutta. Suurempia panoksia asettavien pelaajien rahavarat loppuvat suuremmalla todennäköisyydellä, mikä lisää sen todennäköisyyttä, että heillä on lopulta vähemmän rahaa kuin alussa. Toisaalta suuremmat peruspanokset johtavat myös siihen, että pelaajat saavat todennäköisemmin suuria voittoja.

Katsotaanpa toiseksi nyt jokaisen peruspanoksen suuruutta ja niiden useita eri kerrointekijöitä. Kuten jo mainittiin, 1/3 kerrointekijä ei ole järkevä sarakepanoksen tapauksessa, joten keskityn vain 1/2 ja 2/3 -tekijöihin. Kun näitä panoksia verrataan, niin voidaan huomata, että suurempi kerrointekijä on liitoksissa suurempaan keskimääräiseen kustannukseen, ja pienempään mahdollisuuteen saada tuottoa. Se kuitenkin myös kasvattaa suurten voittojen mahdollisuutta.

Paras peruspanoksen suuruus ja kerrointekijä

Tämä strategia ei tarjoa yhtä ainoaa parasta vaihtoehtoa kaikille, mutta tässä on mielipiteeni siitä, mitkä parametrit ovat parhaita sarakepanoksen tapauksessa. Tärkein parametri on kerrointekijä. Jos haluat maksimoida suurten voittojen mahdollisuutesi, 2/3 kerrointekijä on parempi vaihtoehto sinulle. Voittamisen mahdollisuus on pienempi verrattuna 1/2 kerrointekijään, mutta olemassa on kuitenkin mahdollisuus yli 1 000 $ tai jopa 5 000 $ suuruisten voittojen saamiseen. Voittomahdollisuudet ovat erittäin pienet, mutta silti suuremmat kuin 1/2-vaihtoehdon tapauksessa.

Jos haluat tehdä tuottoa etkä kaipaa suuria voittoja, pitäydy 1/2 kerrointekijässä. Tuoton saavuttamisen kokonaismahdollisuus on suurempi, kaiken menettämisen riski pienempi, sekä keskimääräinen kustannus on pienempi. Pidä kuitenkin mielessä, että uhraat suurten voittojen mahdollisuuden.

Peruspanoksen suhteen mielestäni 2 $ vaihtoehdot ovat melko heikkoja, joten jättäisin ne ehdottomasti pois. Sekä 4 $ että 8 $ vaihtoehdot ovat mielenkiintoisia, ja valintasi riippuu täysin asenteestasi riskiä kohtaan. Pidä mielessä, että ennen 100 kierrosta mahdollisesti kaiken häviävien pelaajien prosentuaalinen osuus on melko suuri 8 $ vaihtoehtojen kohdalla, vaikka voittomahdollisuudet ovat melko hyvät.

Kuuden numeron panoksen simulaatiot

Kuuden numeron panos omaa korkeamman volatiliteetin verrattuna sarakepanokseen. Tässä panostetaan kuudelle eri numerolle, jotka sijaitsevat viereisillä riveillä rulettipöydällä. Voit odottaa suurempaa määrää voittoja korkeamman volatiliteetin vuoksi, mutta useammat pelaajat myös häviävät kaikki rahavaransa hyvin nopeasti. Katsotaanpa tuloksia nähdäksemme, onko tämä totta vai ei.

Jotain on nähtävissä hyvin selkeästi heti alusta lähtien. Keskimääräiset kustannukset ovat hyvin samanlaisia kuin sarakepanoksen simulaatioiden vastineet. Tämä johtuu siitä, että keskimääräinen kustannus riippuu panostetusta kokonaismäärästä, eikä panostyyppi vaikuta siihen kovinkaan paljon.

Peruspanoksilla on sama osuus jokaisessa vastaavassa peruspanos ja kerrointekijä -yhdistelmässä, joten niiden vaikutus kokonaiskustannuksiin on sama riippumatta panostyypistä. Suurempien (voittojen jälkeisten) panosten panoskoot omaavat suuremman arvon kuuden numeron panostyypissä, mutta pelaaja ei todennäköisesti saavuta tällaisia arvoja verrattuna sarakepanoksen tyyppiin. Nämä kaksi tekijää kumoavat toisensa, ja keskimääräinen kustannus ei muutu kovinkaan paljoa suhteessa myöskään panostyyppiin.

Kuuden numeron panoksen korkeampi volatiliteetti on heti huomattavissa pelkästään niiden pelaajien prosentuaalisesta osuudesta, jotka häviävät koko pelibudjettinsa ennen kuin saivat pelattua 30, 50, 75 ja 100 kierrosta. Paljon suurempi prosentuaalinen osuus pelaajista ei päässyt koko 100 kierroksen läpi, mikä johtuu siitä, että tämä panostyyppi on yksinkertaisesti korkeamman volatiliteetin omaava ja täten myös korkeamman riskin omaava. Toisaalta suurten voittojen mahdollisuudet ovat myös suuremmat, mikä tekee siitä sopivamman sellaisille pelaajille, jotka eivät säikähdä riskin kasvattamista suurempien voittomahdollisuuksien vuoksi.

Paras peruspanoksen suuruus ja kerrointekijä

Aivan kuten ensimmäisessäkin esimerkissä, olemassa ei ole yhtä kaikille sopivaa parasta vaihtoehtoa. 4 $ peruspanoksen ja 1/3 kerrointekijän vaihtoehto on melko kiinnostava. Sillä on yksi suurimmista prosentuaalisista voittajien suhteista (vain 2 $ ja 1/3 -yhdistelmällä on suurempi, mitä pidän hieman tylsänä), sekä kohtuullisen hyvät mahdollisuudet suuriin voittoihin. Suurin osa voittajista ei silti pääse maaliin kovinkaan suurilla tuotoilla.

Hieman korkeamman kerrointekijän versio (4 $, 1/2) omaa matalamman prosentuaalisen osuuden voittajien kokonaismäärän suhteen, mutta yli 5x voittojen mahdollisuus verrattuna alkuperäisiin rahavaroihin on paljon korkeampi.

8 $ ja 1/3 -vaihtoehto on hyvin samanlainen 4 $ ja 1/2 -vaihtoehdon kanssa, sillä molemmilla on käytännössä sama prosentuaalinen osuus voittajista, sekä sama keskimääräinen kustannus. Näiden kahden välinen eroavaisuus on se, että ensimmäinen vaihtoehto saavuttaa enemmän voittoja keskisuuressa luokassa (pelaajat poistuvat taskussaan 2-10x aloitusbudjetin suuruinen summa), kun taas toinen vaihtoehto saavuttaa enemmän voittajia 1-2x-kategoriassa ja 10+-kategoriassa.

Suosittelen, että pelaajat valitsevat yhden yllä mainitusta kolmesta vaihtoehdosta riippuen heidän mieltymyksistään ja siitä, kumpi aloituspanoksen yhdistelmistä ja mikä kerrointekijöistä on heille kaikista sopivin.

Neljän numeron panoksen simulaatiot

Neljän numeron panos kattaa neljä yksittäistä numeroa, joilla on yksi yhteinen kulma. Tämä on kaikista korkeimman volatiliteetin omaava vaihtoehto tässä strategiassa testatuista, ja sen voittomahdollisuus on 4/37 jokaisesta pelistä, ja voitot ovat 9x panostetun määrän suuruisia. Katsotaanpa tuloksia.

Kuten kahdessa aikaisemmassa panostyypissä, kulmapanosten simulaatiot johtivat hyvin samankaltaiseen keskimääräiseen kustannukseen. Ne olivat hyvin lähellä sarakepanoksen ja kuuden numeron panoksen keskimääräisiä kustannuksia, minkä avulla voidaan todistaa aiemmin mainittu fakta.

Neljän numeron panoksen korkeampi volatiliteetti näkyi myös selvästi simulaatioiden tuloksissa. Yleisesti ottaen voitot tuppaavat olemaan suurempia, mutta harvemmin tapahtuvia, ja pelaajista suurempi prosentuaalinen osuus menettää koko pelibudjettinsa ennen sadannetta kierrostaan. Nämä vaikutukset ovat suoraa seurausta korkeammasta volatiliteetista, ja ne ovat myös odotettavissa.

Jos suosit suurempia voittoja eikä sinua haittaa kaiken menettämisen suurempi mahdollisuus, tämä panostyyppi saattaa olla sinulle paras testaamistani tyypeistä.

Paras peruspanoksen suuruus ja kerrointekijä

Jälleen kerran parhaan peruspanoksen suuruuden ja kerrointekijän valitsemista ei voida tehdä objektiivisesti, sillä tähän vaikuttavat jokaisen yksittäisen pelaajan mieltymykset. 4 $ ja 8 $ peruspanosvaihtoehdot suurimmalla kerrointekijällä 2/3 ovat yksinkertaisesti liian korkean volatiliteetin omaavia, ja niillä on myös suurimmat keskimääräiset kustannukset. Ne tarjoavat melko hyvät erittäin suurten voittojen mahdollisuudet, mutta henkilökohtaisesti en pidä sitä niin arvokkaana, että olisin valmis riskeeraamaan suurella mahdollisuudella kaiken melko nopeasti.

2 $ ja 2/3 -vaihtoehto vaikuttaa hyvin mielenkiintoiselta. Pelaaja saa pelata ainakin 50 peliä, vaikka hän ei voittaisi yhtäkään niistä, ja samalla hänellä on kohtalaisen hyvät mahdollisuudet suuriin voittoihin. Tällä vaihtoehdolla on toiseksi suurin mahdollisuus voittaa aloitusbudjetti yli 50-kertaisena. Tätä parempi on ainoastaan 8 $ ja 2/3 -vaihtoehto jonka jätin pois, sillä se omaa liian korkean volatiliteetin.

4 $ ja 1/2 -vaihtoehto on myös kohtalaisen suuren volatiliteetin omaava, mutta sillä on suurempi prosentuaalinen voittajien osuus ja vain hieman suurempi keskimääräinen kustannus verrattuna aiemmin mainittuun vaihtoehtoon. Käyttämällä tätä tiettyä strategiaa, pelaajilla on paremmat mahdollisuudet tuoton tekemiseen, mutta vastaavasti myös suuremmat mahdollisuudet kaiken nopeasti häviämiseen johtuen suuremmasta peruspanoksesta.

Jos et niinkään etsi suurta voittoa, ja pienempi tuotto on riittävä sinulle, niin 4 $ peruspanos ja 1/3 kerrointekijä saattaa olla ihanteellinen vaihtoehto. Tällä vaihtoehdolla on hyvin korkea kokonaisvaltainen voittajien prosentuaalinen osuus (yli 30 %), sitä on kiva pelata ja suurten voittojen mahdollisuudet on mahdollista pitää edes jonkin verran hengissä.

Simulaatioiden tulosten selitykset sekä suosituksia

Olen tehnyt parhaani tarjotakseni läpikotaiset selitykset jokaisen simulaation tuloksista, sekä valinnut ne vaihtoehdot, joita pidän kaikista mielenkiintoisimpina. Olen laittanut kaikki nämä tulokset yhteen taulukkoon, jotta voisin verrata yksittäisiä ‘voittajia’ ja lopulta valita parhaan kaikista.

Tässä ne ovat.

Eliminoidut vaihtoehdot

Tutkittuani näitä vaihtoehtoja läpikotaisesti, päätin eliminoida niistä seuraavat:

 • Sarake, 4 $, 1/2 - Voittajien prosentuaalinen osuus on suurin, mutta voitot ovat liian pieniä suositellakseni tätä kellekään. Kuusi numeroa, 4 $ ja 1/3 -vaihtoehto on mielestäni paljon parempi. Sillä on lievästi pienempi kokonaisvaltainen prosentuaalinen osuus voittajia, mutta ainakin pelaajilla on mahdollisuus kohtuullisen hyviin voittoihin, ja keskimääräinen kustannus on pienempi.
 • Sarake, 4 $, 2/3 - Tämä vaihtoehto on liian keskinkertainen eikä ole hyvä oikein missään, ja riippuen mieltymyksistäsi, löydät hyvin todennäköisesti paremman vaihtoehdon.
 • Sarake, 8 $, 1/2 - Voitot ovat melko pieniä myös tässä vaihtoehdossa, mutta suurin syy sen pois jättämiseen on keskimääräinen kustannus, joka on melko suuri. Lisäksi rahavarojen loppumisen mahdollisuus ennen 100 pelikierroksen pelaamista on hyvin suuri.
 • Sarake, 8 $, 2/3 - Kaikki aikaisemmassa vaihtoehdossa mainittu pätee myös tähän, mutta huonot puolet (kustannukset, kaiken nopeasti häviämisen mahdollisuus) ovat vieläkin vallitsevampia.
 • Kuusi numeroa, 8 $, 1/3 - Sellaisten pelaajien prosentuaalinen osuus on liian suuri, jotka häviävät kaiken ennen 30, 50, 75 tai 100 kierrosta.

Huomio: Eliminoin nämä vaihtoehdot, mutta se ei välttämättä tarkoita, etteivätkö ne sopisi sinulle. Sinulla voi olla eri mieltymyksiä verrattuna omiini, joten älä välttele jonkin yllä mainitun vaihtoehdon käyttämistä, jos pidät niitä henkilökohtaisesti parhaina.

Parhaat valintani tälle strategialle

Eliminoin kaikki sarakepanokset ja yhden kuuden numeron vaihtoehdoista. Näin jäljelle jää viisi mahdollista yhdistelmää, joten mitäköhän näistä suosittelisin? Mielestäni parhaat parametrit tähän strategiaan (simulaatioissani testatuista, tietysti) ovat seuraavat:

 • Kuusi numeroa, 4 $, 1/3 - Tämä on mielestäni paras vaihtoehto riskiä karttaville pelaajille. Tuoton tekemisen mahdollisuudet ovat 35,7 %, ja olemassa on jopa mahdollisuus voittaa yli 10x alun rahavarojen verran. 39,4 % pelaajista ei pääse täyteen 100 pelikierrokseen asti, mikä voi vaikuttaa suurelta osuudelta, mutta se on itse asiassa toiseksi pienin osuus yllä olevan taulukon yhdeksästä valitusta vaihtoehdosta.
 • Neljä numeroa, 2 $, 2/3 - Jos pidät riskistä ja haluat kokeilla onneasi sekä yrittää suurta voittoa, on tämä strategia siihen paras tapa. Vain 13,8 % pelaajista päätyy isompaan rahasummaan kuin millä aloitti, mutta olemassa on 1,01 % mahdollisuus voittaa yli 10x alun rahavarojen verran, ja jopa 0,11 % mahdollisuus voittaa yli 50x alun rahavarojen verran. Tämä tarkoittaa, että erittäin suuriin voittoihin on kohtuullisen hyvät mahdollisuudet vain 12 % keskimääräisellä kustannuksella alkuperäisistä rahavaroista. Tämä vaihtoehto on matemaattisesti loistava sellaisille pelaajille, jotka etsivät korkeaa riskiä ja jokseenkin luotettavaa peliaikaa. Se saattaa kuitenkin olla hieman liian tylsä joillekin pelaajille pienen peruspanoksen vuoksi. Suosittelen, että tutustut alla mainittuun "Neljä numeroa, 4 $, 1/2" -vaihtoehtoon, jos koet näin.

Muita mahdollisia vaihtoehtoja

Olet huomannut, että en maininnut kolmea seuraavaa vaihtoehtoa, jos kävit kaikki jo mainitut vaihtoehdot läpi huolellisesti:

 • Kuusi numeroa, 4 $, 1/2 - Tällä vaihtoehdolla on kohtuullisen hyvä prosentuaalinen osuus voittajia kaikissa suhteissa, ja jopa melko suuri mahdollisuus voittaa yli 10x alun rahavarojen verran. Se ei kuitenkaan loista millään osa-alueella, joten en ole sisällyttänyt sitä suosituksiini.
 • Neljä numeroa, 4 $, 1/3 - Tämä vaihtoehto omaa pienimmän keskimääräisen kustannuksen ja suuren mahdollisuuden tuoton tekemiseen, mutta tuotot ovat yleensä suhteellisen pieniä. Tämä olisi loistava strategia riskiä karttaville pelaajille, mutta mahdollisuus rahojen menettämisestä ennen 100 kierroksen saavuttamista on hieman liian suuri riski tämän kategorian pelaajille.
 • Neljä numeroa, 4 $, 1/2 - Tämä vaihtoehto on loistava vastine aiemmin mainitulle "Neljä numeroa, 2 $, 2/3" -vaihtoehdolle johtuen sen suuremmasta voittajien prosentuaalisesta osuudesta, mutta mahdollisuus erittäin suuriin voittoihin on pienempi. Matemaattisesti se on hieman heikompi, mutta se voi olla mielekäs sellaisille pelaajille, jotka etsivät suurempia jännitystasoja ja ovat valmiita käyttämään hieman heikompaa strategiaa hauskanpidon vuoksi.

Nämä vaihtoehdot eivät ole laisinkaan huonoja, mutta eivät yhtä hyviä kuin yllä mainitut kaksi muuta vaihtoehtoa, ainakaan omasta mielestäni. Ne ovat jossain kahden parhaan parametriyhdistelmän välimaastossa. Riippuen mieltymyksistäsi, saatat haluta valita nämä vaihtoehdot aikaisemmin valitsemani kahden sijasta, joten tutustu niihin kaikkiin.

Jos etsit vieläkin korkeampaa volatiliteettia, tutustu päinvastaiseen martingaalistrategiaan, jossa panostat kaiken aikaisemmalla pelikierroksella voittamasi kerralla. Kyseessä on kaikki tai ei mitään -tyyppinen strategia, mutta myös matemaattisesti loistava sellainen, ja siitä johtuen se saattaa kuin saattaakin olla mielekäs vaihtoehto sinulle.

Yhteenveto

Kuten voi nähdä valittujen vaihtoehtojen tuomista tuloksista, progressiivisten panosten strategia voi tuoda hyvinkin mielenkiintoisia tuloksia. Jos etsit strategiaa hyvällä riskin ja suurten voittojen mahdollisuuden tasapainolla, harkitse tämän strategian käyttämistä ruletin pelaamisen vakiotapana.

Progressiivisten panosten strategia on vain yksi rulettistrategioita käsittelevässä pääartikkelissa esitellyistä strategioista. Olemassa on muitakin loistavia strategioita, jotka saattavat sopia pelityyliisi ja mieltymyksiisi paremmin. Mikään niistä ei saa sinua taianomaisesti voittamaan rulettia, mutta on hyvä tietää erilaiset vaihtoehdot ennen tietoisen päätöksen tekemistä.

Haluan painottaa, että kaikki valitut vaihtoehdot ja suositukset perustuvat henkilökohtaisiin mieltymyksiini, ja näin itse saatat pitää jotain muuta mielekkäänä vaihtoehtona. Minulla on tapana suosia hyvää suorituskykyä pienen jännitysmäärän kustannuksella, mutta tiedän, että monet pelaajat suosivat täysin vastakkaista tyyliä.

Toivon, että tämä rulettistrategiaopas oli hyödyllinen sinulle, ja että se auttoi sinua löytämään mielekkään tavan tämän pelin pelaamiseen.

Olisiko tämä ystäviesi mielestä hyödyllistä?

Jaa tämä artikkeli ja kerro heille asiasta.

flash-message-news
Casino Gurun uutiset - Seuraa päivittäisiä uutisia rahapelialalta
Forum_alt
Osallistu keskusteluun foorumillamme ja tapaa kasinopelaajia ympäri maailman
Tilaa uutiskirjeemme kuullaksesi uusimmista bonuksista ilman talletusta, uusista kolikkopeleistä ja muista uutisista