Yleisiä ongelma-alueita nettirahapeleissä sekä tapoja, miten kasinoiden pitäisi käsitellä näitä ongelmia

Meidän mielestämme nettirahapelien pitäisi olla turvallisia. Vaikka tämä vaatii myös pelaajien osalta reilua toimintaa ilman pahansuopia tarkoituksia, on vastuu pääasiassa kasinolla varmistaa, että rahapelit pysyvät pelaajille reiluina ja turvallisina.

Olemme nähneet käytännössä katsoen kaikenlaisia kiistatilanteita kasinoiden ja pelaajien välillä käsitellessämme kasinoarvosteluita ja pelaajien valituksia, ja tämä kokemus on auttanut meitä muodostamaan vahvan mielipiteen siitä, mitä kasinoiden pitäisi ja ei pitäisi tehdä tilanteissa, joita esiintyy usein.

Käsittelemme kutakin tilannetta ja siihen liittyvää suositustamme tarkemmin myöhemmin tässä artikkelissa, mutta tässä kohtaa on tärkeää ensin määritellä kaksi termiä - "reilu kasino" ja "reilu ja turvallinen kasino".

Huomaa: Nämä termit saattavat tarkoittaa jotakin muuta eri asiayhteydessä, mutta alla annetut määritelmät koskevat tätä artikkelia.

Reilun kasinon määritelmä

"Reilu kasino", on nettikasino, joka:

 • maksaa kaikki lailliset voitot
 • ei omaa epäreiluja kohtia käyttö- ja sopimusehdoissaan (tästä lisää myöhemmin tässä artikkelissa)
 • ei käytä petollisia toimintatapoja pelaajien huijaamiseksi
 • valvoo rajoitettuja maita (ei anna rajoitetuista maista tulevien pelaajien luoda tiliä tai pelata) ja rajoitettuja bonuksia (antaa bonuksia vain niille pelaajille, jotka ovat niihin oikeutettuja)

Jopa reilut säännöt ja hyvät rahapeleihin liittyvät toimintatavat omaavat kasinot saattavat joskus olla pelaajien kannalta haastavia. Joissakin tapauksissa pelaaja ei välttämättä ole tietoinen tietyistä säännöistä ja saattaa rikkoa niitä vahingossa siitä huolimatta, että säännöt itsessään ovat mielestämme reiluja. Tämän vuoksi meidän mielestämme kasinoiden pitäisi valvoa kaikkien sääntöjen noudattamista teknisesti, jotta pelaajat eivät joudu vaikeuksiin vahingossa.

ESIMERKKI:

Mitä "teknisesti valvotut säännöt" tarkoittavat? Se tarkoittaa sitä, että jos kasinolla on esimerkiksi 5 $ maksimipanos bonusrahalla pelattaessa, ei se saisi antaa pelaajan asettaa yli 5 $ panosta. Kasinon järjestelmän ei pitäisi hyväksyä tätä suurempia panoksia, mikä tarkoittaisi sitä, että pelaaja ei pystyisi vahingossa rikkomaan sääntöä, josta hän ei välttämättä ole tietoinen.

Koska yksi tavoitteistamme on aktiivisesti edistää nettikasinoiden laadun paranemista kokonaisvaltaisesti, olemme päättäneet alkaa käyttää termiä "reilu ja turvallinen kasino" sellaisista nettikasinoista, jotka tekevät enemmän kuin ne, jotka ovat "vain" reiluja. Enimmäkseen tämä on saavutettavissa sääntöjen valvonnalla, kuten yllä mainitussa esimerkissä.

Kovinkaan montaa kasinoa ei tällä hetkellä voi kutsua "reiluksi ja turvalliseksi kasinoksi" meidän kriteeriemme mukaan, mutta toivomme niiden määrän kasvavan tulevaisuudessa, ja että jonain päivänä tästä voisi tulla normi kaikille laadukkaille nettikasinoille.

Reilun ja turvallisen kasinon määritelmä

"Reilu ja turvallinen kasino" on sellainen, joka täyttää "reilun kasinon" kriteerit ja on ottanut käyttöön toimintatapoja, jotka estävät pelaajia tekemästä vahingossa jotakin, joka on vastoin sääntöjä tai pelaajan omaa etua.


Näin ollen "reilun ja turvallisen kasinon" pitäisi siis estää pelaajaa vahingossa rikkomasta käyttö- ja sopimusehtoja, bonuksen käyttö- ja sopimusehtoja tai tekemästä mitään muuta, joka voisi vaarantaa pelaajan tilillä olevat varat. Erityisesti "reilun ja turvallisen kasinon" pitäisi:

 • valvoa panosten maksimikokojen, rajoitettujen pelien sekä muiden bonusehtojen noudattamista.
 • varoittaa pelaajaa, kun hän on tekemäisillään jotakin, joka ei ole hänen oman etunsa mukaista (esimerkiksi ottamassa toisen bonuksen, joka mitätöisi edellisellä bonuksella saadut voitot).
 • suorittaa tarkastus useiden tilien varalta tilin luomisen yhteydessä (suosittelemme tarkastamaan uuden pelaajan nimen ja syntymäajan yhdistelmän tietokannasta ja näyttämään varoituksen, mikäli osumia löytyy. Lisää tästä alempana).

On myös tärkeää muistaa, että tämä ei tarkoita, etteivätkö ne kasinot jotka ovat mielestämme "vain" reiluja, olisi hyviä. Tarjolla on monia reiluja kasinoita, jotka tarjoavat mahtavaa palvelua ja ovat pelaajia kohtaan rehellisiä. Ne kasinot, jotka ovat mielestämme "reiluja ja turvallisia kasinoita", tekevät vain vielä enemmän suojellakseen pelaajia.

Huomaa: Termiä "turvallinen kasino" käytetään usein myös vastuullisesta pelaamisesta ja peliongelmista puhuttaessa. Tietyt asiat tässä artikkelissa liittyvät myös näihin seikkoihin, mutta meidän reilun pelin säännöissämme termi "turvallinen" saattaa tarkoittaa jotakin muuta kuin siinä yhteydessä, kun puhutaan pelkästään vastuullisesta pelaamisesta.

Mitä kasinoiden pitäisi ja ei pitäisi tehdä

Tarkastellaanpa sitä, mitä kasinoiden pitäisi ja ei pitäisi tehdä. Tämä on monimutkainen aihe, sillä meidän mielestämme suurin osa vastuusta kuuluu kasinoille nettirahapeleissä, eikä pelaajan pitäisi joutua tuskaisesti tarkkailemaan kaikkea tekemäänsä vain siksi, että hän ei vahingossa tekisi virhettä.

Alla on useita ongelma-alueita, jotka olemme päättäneet ottaa mukaan tähän artikkeliin. Pelaajien valitusten käsittelemisen tuoman kokemuksemme mukaan nämä ovat niitä osa-alueita, jotka aiheuttavat eniten kiistoja kasinoiden ja pelaajien välille:

 1. Piilotetut ja riistävät säännöt
 2. Voittorajat
 3. Maksimipanoksia koskevat säännöt
 4. Nostorajat
 5. Rajoitetut maat
 6. Rajoitetut bonukset
 7. Passiiviset tilit
 8. Panostuskuviot
 9. Bonustenmetsästys
 10. Omaehtoiset sulut
 11. Pelaajan varmennus ja kaksoistilit
 12. Sääntöjen valvonta
 13. Läpinäkyvyys

Huomaa: Jos kasinot hoitaisivat kaikki tämän osion asiat täydellisesti, ei meidän uskomuksemme mukaan netissä olisi enää perusteltuja rahapeleihin liittyviä valituksia, pois lukien erittäin pieni määrä harvinaisempiin ongelmiin liittyviä valituksia.

1. Piilotetut ja riistävät säännöt

Jokaisella kasinolla on omat käyttö- ja sopimusehtonsa, jotka määrittävät pelaajan ja kasinon välisen suhteen, sekä kummankin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet. Jotkut kasinot kuitenkin soveltavat sääntöjä, joita ei ole kirjattu sen käyttö- ja sopimusehtoihin (piilotettuja sääntöjä), tai ovat lisänneet ehtoihin sellaisia sääntöjä, jotka ovat reilujen rahapelien periaatteen vastaisia ja joita käytetään riistämään pelaajia (riistävät säännöt).

Kasinon näkökulma

Piilotettujen ja riistävien sääntöjen olemassa oloon on muutama mahdollinen syy:

 • Osa kasinoista soveltaa riistäviä sääntöjä tai piilottaa osan säännöistään vahingossa. Tätä ei käy kovin usein, mutta jotkut rahapelisivustot saattavat toimia näin tietämättään, sillä ne eivät tajua, että säännöt ovat pelaajille epäreiluja tai että ne piilottelevat jotakin, jonka olisi syytä olla julkista.
 • Osa kasinoista soveltaa piilotettuja sääntöjä tai luo riistäviä sääntöjä suojellakseen itseään tietyiltä tilanteilta ja pelaajilta. Kasino on kiinnostunut omasta suojaamisestaan, eikä niinkään siitä, miten säännöt vaikuttavat pelaajiin.
 • Osa kasinoista piilottaa sääntöjä tahallaan ja/tai sisällyttää käyttö- ja sopimusehtoihin riistäviä sääntöjä huijatakseen pelaajia ja kasvattaakseen tuottoaan.

Pelaajan näkökulma

Jokuset pelaajat lukevat käyttö- ja sopimusehdot ennen kasinotilin luomista, mutta valtaosa ei niin tee. Jopa ne pelaajat, jotka kiinnittävät huomiota käyttö- ja sopimusehtoihin, tarkistavat useimmiten vain tietyt sääntöjen osat, kuten esimerkiksi rajoitetut maat.

Pelaajat odottavat kasinoiden noudattavan tiettyjä toimintatapoja, eivätkä siksi pidä tarpeellisena kaiken lukemista. He eivät odota, että käyttö- ja sopimusehdoista löytyy riistäviä sääntöjä. Ja koska joillakin pelaajilla ei välttämättä ole hirveästi kokemusta nettirahapeleistä, eivät he välttämättä edes huomaa joiden sääntöjen olevan riistäviä, vaikka he lukisivat käyttö- ja sopimusehdot kokonaisuudessaan.

Huomaa: Kovinkaan moni pelaaja ei lue käyttö- ja sopimusehtoja kokonaan, paitsi bonusten metsästäjät, jotka lukevat yleensä kaiken tarkistaakseen, voivatko he väärinkäyttää kasinon bonuksia vai eivät.

Lisäksi, jos kasino yrittää soveltaa sääntöä, joka ei lue kasinon käyttö- ja sopimusehdoissa (piilotettu sääntö), ei pelaaja olisi mitenkään voinut tietää kyseisestä säännöstä etukäteen. Pelaajan ei voi odottaa noudattavan sääntöä, josta hän ei tiedä, koska kyseinen sääntö on piilotettu.

Meidän kantamme

Emme siedä minkäänlaisia piilotettuja tai riistäviä sääntöjä, koska ne ovat epäreiluja pelaajia kohtaan ja asettavat heidät heikompaan asemaan. Mikäli huomaamme tällaisia sääntöjä arvosteluprosessimme aikana tai saamme tietää niistä pelaajavalituksen kautta, laskemme turvallisuusluokitusta ja yritämme myös saada kasinon toimimaan reilusti, mikäli meillä on siihen mahdollisuus.

Mitä tulee sen määrittämiseen, onko jokin ehto riistävä vai ei, luotamme omaan arvostelukykyymme ja kokemukseemme sekä nettirahapelien hyviin toimintatapoihin, jotka tunnemme erinomaisesti.

Käyttö- ja sopimusehdot on muotoiltava selkeästi, jotta pelaaja ymmärtää ne helposti ja oikein. Koko järjestelmä on rakennettava niin, että pelaajalla ei ole mahdollisuutta rikkoa käyttö- ja sopimusehtoja tietämättään. Kaikki säännöt pitäisi listata yhteen paikkaan (käyttö- ja sopimusehtoihin), eikä niiden pitäisi olla epäreiluja ja/tai riistäviä (alla on esimerkkejä piilotetuista ja riistävistä säännöistä).

Suosituksemme kasinoille

Jokainen sääntö, jota pelaajan on noudatettava, on syytä kirjata kasinon yleisiin käyttö- ja sopimusehtoihin tai kunkin bonuksen käyttö- ja sopimusehtoihin. Kasinon ei ikinä pitäisi yrittää soveltaa sääntöä, jota ei ole ilmoitettu julkisesti, sillä pelaaja ei mitenkään voi tietää siitä.

Tämän lisäksi kaikkien sääntöjen pitäisi olla reilun pelin hengen mukaisia. Useimmat pelaajat eivät lue käyttö- ja sopimusehtoja ennen tilin luomista, joten he eivät itse huomaa riistäviä sääntöjä. Auttakaa heitä pelaamaan turvallisesti soveltamalla vain reiluja sääntöjä. Varmistakaa, että käyttö- ja sopimusehtojen noudattaminen on yksinkertaista ja helppoa, älkääkä yrittäkö keksiä sääntöjä, joita voidaan käyttää väärin sellaisia pelaajia vastaan, jotka eivät ole tehneet mitään väärin.

Muistakaa, että reilu ympäristö tekee hyvää myös kasinon liiketoiminnalle. On kasinon etujen mukaista säilyttää pelaajat ja pitää heidät aktiivisina. Jos pelaaja kokee, että häntä kohdellaan epäreilusti, ei hän enää pelaa kyseisen kasinon sivustolla. Ja mikäli tieto huonosta pelaajakokemuksesta leviää, pelaajat saattavat rekisteröityä muille kasinoille.

Esimerkkejä piilotetuista ja riistävistä säännöistä

Antaaksemme selkeämmän kuvan piilotetuista ja riistävistä säännöistä ja auttaaksemme ymmärtämään niitä, on alla esimerkkejä näistä epäreiluista käytännöistä yhdessä kommenttiemme kanssa.

Esimerkki #1: Maksimivoitto perustuu talletussummaan.

"Mikäli pelaajan talletussummien kertymä ei ylitä 200 €, on pelaaja oikeutettu vain voittoon, joka on suuruudeltaan viimeisin talletus X10. Tätä maksimivoittoa sovelletaan myös tapauksissa, joissa pelaaja on tehnyt lisätalletuksia, jotka kasinon oman harkinnan mukaan on tehty 200 € talletussummakertymän ylittämiseksi."

Esimerkki #2: Maksimivoitto perustuu talletussummaan.

"Tapauksissa, joissa nostosumma ylittää alkuperäisen talletuksen summan x10, loput summasta perutaan ja saldo putoaa nollaan."

Nämä kaksi esimerkkiä ovat selkeästi epäreiluja pelaajia kohtaan. Ei ole mitään järkeä rajoittaa summaa, jonka pelaaja voi nostaa, jos hän ei pelaa bonuksella. Hyväksymme bonuksen käyttö- ja sopimusehdot, jotka rajoittavat maksiminostoa bonuksella pelattaessa, mutta koska yllä olevat esimerkit eivät liity bonuksiin, ovat ne selvästi epäreiluja ja riistäviä.

Esimerkki #3: Sääntöjen piilottaminen usein kysyttyihin kysymyksiin ja muihin paikkoihin.

"Käyttämällä ja/tai vierailemalla millä tahansa sivuston osiolla (kasino piilotettu); tai avaamalla tilin sivustolle, hyväksyt noudattavasi: käyttö- ja sopimusehtoja; tietosuojakäytäntöä; vastuullisen pelaamisen, usein kysyttyjen kysymyksen ja minkä tahansa pelin sääntöjä; bonuksen käyttö- ja sopimusehtoja, sekä sivustolla käynnissä olevien erikoiskampanjoiden ja turnausten ehtoja."

Kuten jo mainitsimme, kaikki säännöt, joita pelaajien tarvitsee noudattaa, tulisi koota yhteen käyttö- ja sopimusehtoihin. Jotkut poikkeukset ovat ymmärrettäviä, kuten bonuksen käyttö- ja sopimusehdot, tietosuojakäytäntö, jne., mutta sääntöjen piilottaminen usein kysyttyihin kysymyksiin, mistä kukaan ei odota niitä löytävänsä, on selkeästi epäreilua ja petollista.

Esimerkki #4: Nostorajan ylittävien voittojen peruuttaminen.

"Suurin sallittu nostomäärä kuukaudessa: 3 000 €/£
Mikäli nosto ylittää tämän summan, loppusumma peruutetaan ja saldo putoaa nollaan."

Jätetään huomiotta se tosiasia, että tämän esimerkin nostoraja on liian pieni, sillä säännön loppuosa on huomattavasti raivostuttavampi. Vain tietyn summan maksaminen pelaajalle kuukaudessa on oma juttunsa, mutta kaikkien tämän rajan ylittävien rahojen pidättäminen pelaajan sattuessa pyytämään suurempaa nostoa on jotain aivan muuta (ja äärimmäisen riistävää).

Sekä "reilun kasinon" että "reilun ja turvallisen kasinon" vaatimukset

Jotta kasino saisi "reilun kasinon" tai "reilun ja turvallisen kasinon" luokituksen arvostelutiimiltämme, ei sillä voi olla käyttö- ja sopimusehdoissaan minkäänlaisia riistäviä sääntöjä, ja kaikki säännöt on oltava selkeästi ilmoitettu käyttö- ja sopimusehdoissa (tai bonuksen käyttö- ja sopimusehdoissa niiden ehtojen osalta, jotka liittyvät tiettyihin bonuksiin). Yksinkertaisesti ilmaistuna piilotetut tai riistävät säännöt eivät ole sallittuja.

2. Voittorajat

Jotkut kasinot soveltavat voittorajoja, jotka antavat pelaajalle mahdollisuuden voittaa vain rajoitetun määrän rahaa yhdellä pelikierroksella tai ennalta määritetyn ajanjakson aikana. Voittorajoja voidaan laskea ja soveltaa eri tavoilla:

 • Voitto pelikierroksella: Rajoitettu voitto pelikierroksella antaa pelaajalle mahdollisuuden voittaa vain tietyn summan yhdellä hedelmäpelikoneen pyöräytyksellä, yhdellä ruletin pyöräytyksellä tai yhdellä pelikierroksella missä tahansa muussa pelissä.
 • Voittojen kokonaissumma tietyn ajanjakson kuluessa: Tämänlaista voittorajaa sovelletaan yksittäisten voittojen kokonaissummaan tietyn ajanjakson aikana (useimmiten yhden päivän aikana). Tappioita ei huomioida.
 • Nettovoitto tietyn ajanjakson kuluessa: Tämä rajoittaa kokonaissummaa, jonka pelaaja voi voittaa tietyn ajanjakson aikana (useimmiten yhden päivän aikana). Myös tappiot huomioidaan.

Erilaisten voittorajojen lisäksi jokainen kasino käsittelee koko asiaa eri tavoin. Jotkut kasinot saattavat soveltaa voittorajaa heti voiton jälkeen, toiset saattavat tarttua kyseiseen seikkaan vasta sitten, kun pelaaja on pyytänyt nostoa.

Esimerkki:

Kasinolla on 100 000 € voittoraja yhdelle pelikierrokselle. Mikäli pelaaja onnistuu voittamaan 150 000 € erittäin menestyksekkäällä bonuskierroksella hedelmäpelikoneesta, hän on oikeutettu pitämään vain 100 000 €, sillä kasino pitää loput (50 000 €).

Huomaa: Joillakin lainkäyttöalueella paikalliset lait ja säädökset vaativat voittorajojen käyttöä. Tällöin kasino ei voi tehdä asialle mitään, mikäli se haluaa pitää lisenssinsä ja toimia laillisesti.

Voittorajat ja progressiiviset jackpotit

Myös voittorajojen ja progressiivisten jackpottien välinen yhteys on nostettava esiin. Progressiiviset jackpotit toimivat eri tavalla kuin tavalliset kasinovoitot. Ne maksaa yleensä pelituottaja, joka on luonut pelin, josta jackpot voitettiin, eikä kasino, jolla pelaaja onnistui voiton nappaamaan.

Progressiivisen voiton jälkeen pelituottaja siirtää rahat onnekkaalle pelaajalle, kasinon toimiessa välikätenä. Siksi ei ole mitään järkeä sinä (useimmissa tapauksissa), että kasino soveltaa voittorajaa näihin voittoihin. Mikäli se tekee niin, se lähettää vain osan rahoista voittajalle ja pitää käytännössä katsoen loput itse. Siksi jotkut pelituottajat solmivat kasinoiden kanssa sopimuksia, joiden pohjalta kasino ei voi pidättää pelaajalta ansaittuja progressiivisia voittoja, vaan sen on maksettava ne kokonaisuudessaan.

Huomaa: Joitakin poikkeuksia on tapauksissa, joissa suurilla kasinoryhmittymillä on omat progressiiviset jackpottinsa. Nämä tapaukset ovat tietenkin eri asia.

Kasinon näkökulma

Jos kasino käyttää voittorajoja siksi, että lait ja säädökset niin vaativat, ei se voi tehdä asialle mitään, joten emme voi syyttää kasinoa tästä. Monet kasinot kuitenkin rajoittavat pelaajan voittoja oman harkintansa mukaan ilman, että lupaviranomainen sitä vaatii.

Kasinot käyttävät voittorajoja suojellakseen itseään isoilta voitoilta, jotka voisivat olla uhka kasinon kassavirralle ja tuottoisuudelle. Odottamattoman suuri voitto voisi koitua rajoitetun kassavirran omaavan pienemmän kasinon turmaksi, joten tässä yhteydessä voittorajat käyvät järkeen, mikäli ne ovat riittävän suuria. Tästä huolimatta emme silti hyväksy niitä, sillä ne asettavat pelaajan huonompaan asemaan.

Erittäin pienet voittorajat (sanotaan vaikka alle 10 000 €) on selkeästi suunniteltu pelaajien huijaamiseksi ja kasinon tuottojen kasvattamiseksi.

Pelaajan näkökulma

Useimmat pelaajat eivät ole tietoisia voittorajoista. He odottavat voivansa pitää voittonsa kokonaisuudessaan niiden koosta riippumatta. Se, että kasino haluaa viedä ison osan pelaajan voitoista voittorajan vuoksi, josta pelaaja ei mahdollisesti edes ollut tietoinen, on musertavaa.

On totta, että voittorajat eivät vaikuta suurimpaan osaan pelaajista, kunhan rajat eivät ole liian alhaisia. Tämän vuoksi osa voittorajoista tietoisista pelaajista ei välttämättä edes välitä niistä, kunhan rajat ovat huomattavasti suurempia kuin summat, joita he ovat tottuneet voittamaan. Heidän asenteensa tietenkin muuttuisi hyvin nopeasti, mikäli he onnistuisivat nappamaan voiton, joka on rajaa suurempi.

Joidenkin pelaajien välinpitämättömyys ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että voittorajat rajoittavat joitakin pelaajia ja laskevat joidenkin pelien palautusprosenttia tehokkaasti (ainakin joidenkin panoskokojen kohdalla), sillä suurimpia voittoja ei voi saada rajojen vuoksi.

Meidän kantamme

Jos lait ja säädökset vaativat voittorajoja, me siedämme niitä. Hyväksymme ne pakollisena pahana. Haluaisimme nähdä niiden häviävän, mutta ymmärrämme, että kasinoiden on noudatettava säädöksiä.

Mikäli kasino soveltaa voittorajaa, jota laki ei vaadi, suhtaudumme asiaan eri tavalla. Jos kasinon vapaaehtoinen (eli ei lakimääräinen) voittoraja on hyvin korkea (esimerkiksi 500 000 €), emme edelleenkään hyväksy sitä, mutta kykenemme sietämään sitä, kunhan se ei koske progressiivisia jackpot-voittoja.

Mikäli kasino soveltaa matalampaa voittorajaa vapaaehtoisesti, laskemme sen turvallisuusluokitusta ja varoitamme pelaajia kasinon rajoittavasta voittorajasta.

Huomaa: Voittorajojen soveltaminen progressiivisiin jackpot-voittoihin ei ole koskaan hyväksyttävää. Mikäli kasino tekee niin, se käytännössä katsoen varastaa rahaa pelaajalta ja/tai pelituottajalta, joka loi pelin, josta jackpot voitettiin. Suhtaudumme tähän hyvin vakavasti kasinoita arvostellessamme.

Suosituksemme kasinoille

Sattumanvaraisten voittorajojen soveltamisen sijaan suosittelemme laskemaan suurinta sallittua panosta. Tämä laskee pelaajien voittamia summia tehokkaasti (ja toimii täten voittorajana), mutta pitää samalla pelin matemaattisesti eheänä, eikä siis ole epäreilu pelaajia kohtaan. Kasinon ei pitäisi antaa pelaajien asettaa panoksia, jotka voivat teoreettisesti antaa voittoja, joita kasinolla ei ole varaa maksaa.

Kasinon ei pitäisi rajoittaa progressiivisten jackpottien voittoja millään tavalla. Kasino ei maksa näitä, joten ei myöskään käy järkeen, että kasino rajoittaa niiden kokoa, paitsi jos lupaviranomainen sitä vaatii.

3. Maksimipanossääntö bonuksella pelattaessa

Useimmat kasinot rajoittavat panoksen maksimikokoa pelaajilla, jotka pelaavat bonusrahalla. Tämä sääntö on todennäköisimmin otettu käyttöön siksi, että bonusten väärinkäytöstä on haluttu tehdä vaikeampaa. Ilman maksimipanossääntöä bonusten väärinkäyttäjät voisivat lunastaa kasinolta bonuksen ja yrittää moninkertaistaa sen nopeasti asettamalla isoja panoksia. Onnistuessaan moninkertaistunut saldo antaisi heille mahdollisuuden täyttää alkuperäiset kierrätysvaatimukset helposti ja nostaa voittonsa. Siksi maksimipanossääntö on kelvollinen sääntö, jolla estetään radikaaleimmat korkean volatiliteetin bonustenmetsästystapaukset.

Esimerkki:

Pelaaja, joka pelaa bonuksella, jonka maksimipanos on 5 €, ei saa asettaa tätä suurempia panoksia. Mikäli pelaaja rikkoo tätä sääntöä, kasino saattaa viedä hänen bonuksensa ja/tai voittonsa.

Kasinon näkökulma

Maksimipanossääntö on nettirahapelialalla vakiokäytäntö, jota kasinot käyttävät suojellakseen itseään bonusten väärinkäyttäjiltä. Siksi kasinot käyttävät tätä sääntöä luottavaisin mielin ja tarkistavat bonuksella pelanneiden, nostoa pyytäneiden pelaajien panostushistorian.

Useimmat kasinot eivät valvo maksimipanossäännön noudattamista teknisesti. Tämä tarkoittaa, että pelaaja kykenee asettamaan suurempia panoksia kuin mikä bonuksen käyttö- ja sopimusehtojen mukaan olisi sallittua, joten hänen on itse oltava tarkkana panoskoon osalta.

Pelaajan näkökulma

Monet nettikasinoiden pelaajat ovat tietoisia tästä säännöstä ja vahtivat huolellisesti, että eivät riko sitä bonusrahalla pelatessaan.

On kuitenkin monia pelaajia, jotka eivät ole tietoisia maksimipanossäännöstä. Nämä pelaajat saattavat rikkoa kyseistä sääntöä tahattomasti. Näin käy usein suuren voiton jälkeen, jolloin pelaaja saattaa luonnollisesti kasvattaa panoksen kokoa kasvaneen pelibudjetin myötä. Näissä tilanteissa pelaaja tuntee olonsa huijatuksi, mikäli voitot viedään häneltä myöhemmin, sillä hän ei ollut tietoinen siitä, että hän on tehnyt jotakin väärin.

Pelaajat eivät halua käyttää tuskaisan paljon aikaa kaikkien käyttö- ja sopimusehtojen lukemiseen sekä vahtia panoskokoja, jotta eivät vahingossa asettaisi sallittua suurempaa panosta. Useimmat noudattavat tätä sääntöä, jos se on selkeästi näkyvillä kasinon aulassa, pelissä itsessään tai näkyvässä paikassa sivulla tai mainoksessa, joka kertoo bonuksesta.

Meidän kantamme

Maksimipanossääntö on itse asiassa alan vakiokäytäntö, aivan kuten se tosiasiakin, että kasinolla on oikeus pidättää pelaajan bonuksella saamat voitot tämän säännön rikkomisen myötä. Emme mielellämme lähde vastustamaan alan vakiokäytäntöjä rankaisemalla kasinoita, jotka käyttävät maksimipanossääntöä pelaajiaan vastaan ajoittain.

Toisaalta olemme sitä mieltä, että tätä sääntöä pitäisi valvoa ohjelmistotasolla, eli kasinon ohjelmiston tai sivuston ei pitäisi antaa pelaajien asettaa rajaa suurempia panoksia. Tämä on yksi vaatimuksistamme, jotta kasino voi olla "reilu ja turvallinen kasino".

Mikäli valvonta ohjelmistotasolla ei ole mahdollista, pitäisi jokainen tapaus käsitellä erikseen, jotta rangaistaisiin vain niitä pelaajia, jotka ovat rikkoneet tätä sääntöä tietoisesti ja systemaattisesti saadakseen siitä hyötyä.

Lisäksi panoksen maksimikoon pitäisi olla selkeästi näkyvillä, mieluiten kasinon aulassa tai suoraan peleissä (mikäli mahdollista), tai näkyvällä paikalla bonuksesta kertovalla sivustolla tai mainoksessa, eikä pelkästään "piilotettuna" bonuksella pelaamisen sääntöihin. On yleinen käytäntö, että maksimipanos on ilmoitettu vain bonuksen käyttö- ja sopimusehdoissa, mutta arvostamme sitä, että kasino yrittää tehdä säännöistä näkyvämpiä ja helpommin noudatettavia.

Suosituksemme kasinoille

Ihanteellisessa tapauksessa kasinon pitäisi valvoa maksimipanossääntöä ohjelmistotasolla, jolloin pelaajat eivät voisi asettaa sallittua suurempia panoksia. Näin poistuvat tehokkaasti kaikki maksimipanossääntöön liittyvät pelaajavalitukset, sillä pelaajat eivät yksinkertaisesti voi rikkoa tätä sääntöä.

Mikäli maksimipanoksen valvonta ei ole mahdollista, koska kasino käyttää kolmannen osapuolen ohjelmistoa, joka ei tue tätä mahdollisuutta (tai jostakin muusta syystä), pitäisi kasinon käsitellä jokainen tapaus erikseen huolellisesti. Jotkut pelaajat saattavat rikkoa tätä sääntöä vahingossa, esim. vahingossa painamalla "Max Bet" -painiketta hedelmäpelikoneessa. Tästä rankaiseminen on epäreilua, varsinkin jos pelaaja ei voittanut mitään liian suurilla panoksilla pelatuilla pelikierroksilla.

"Reilun ja turvallisen kasinon" vaatimukset

Jotta arvostelutiimimme luokittelisi kasinon "reiluksi ja turvalliseksi", on sen valvottava maksimipanossäännön noudattamista bonuksella pelattaessa. Tämä tarkoittaa, että kasinon järjestelmän on estettävä pelaajia asettavasta rajaa suurempia panoksia.

4. Nostorajat

Nostorajat rajoittavat sitä, kuinka paljon pelaaja voi nostaa tietyn ajanjakson aikana. Rajat saattavat vaihdella maksutavasta riippuen, mutta olemassa on aina jokin raja sille, kuinka paljon pelaaja voi nostaa tietyn ajanjakson aikana (esim. yhden päivän, yhden viikon tai yhden kuukauden aikana).

Nostorajat voivat saada aikaan tilanteita, jossa suuri voitto maksetaan pelaajalle pienempinä maksuina pidemmän ajan kuluessa sen sijaan, että se maksettaisiin kerralla.

Huomaa: Joskus matalat nostorajat (tai hitaammat nostot) eivät ole käytössä vain siksi, että kasino haluaa käyttää niitä, vaan ulkoisten tekijöiden vuoksi, kuten esimerkiksi lainsäädännön, käytettävissä olevien maksutapojen, jne. Nämä tekijät ovat mielestämme lieventäviä asianhaaroja, kun arvostelemme kasinon nostorajoja.

Kasinon näkökulma

Kasino käyttää nostorajoja yleensä suojellakseen kassavirtaansa, eli välttääkseen tilanteen, jossa se joutuu maksamaan suuren voiton kerralla, sekä välttääkseen ongelmat yrityksen talouden osalta.

Pelaajan näkökulma

Pelaajat haluavat yleisesti ottaen nostaa kaikki voittonsa kerralla, niiden koosta riippumatta. Talletukset ovat usein rajoittamattomia ja välittömiä, joten pelaajat eivät ymmärrä, miksi heidän pitää odottaa voittojen maksua, joka voi viedä jopa kuukausia suuren voiton ja matalan nostorajan kohdalla.

Meidän kantamme

Parasta olisi, jos nostorajoja ei olisi. Tiedämme kuitenkin, että ne eivät katoa minnekään, joten hyväksymme ne osana nettirahapelimaailman ekosysteemiä, mikäli ne ovat riittävän suuria. Jos ne ovat liian rajoittavia, laskemme kyseisen kasinon turvallisuusluokitusta.

Suosituksemme kasinoille

Pelaajan pitäisi pystyä nostamaan voittonsa, myös suuret sellaiset, kohtuullisen ajan kuluessa. Meidän mielestämme nostorajan pitäisi olla vähintään 10 000 $ kuussa, mutta mitä korkeampi, sen parempi. Tätä pienempi raja voi olla pelaajalle hyvin rajoittava.

Nostorajoja ei pitäisi soveltaa progressiivisten jackpottien voittoihin, sillä kasino ei maksa näitä voittoja.

Huomaa: Mikäli pelaaja ei voi nostaa voittojaan kerralla johtuen rajoituksesta, joka liittyy käytettävään maksutapaan, suosittelemme keskustelemaan ongelmasta pelaajan kanssa ja pyrkimään löytämään toisen vaihtoehdon, joka mahdollistaisi nopeamman noston.

5. Rajoitetut maat

Kaikki kasinot hyväksyvät pelaajia vain tietyistä maista, loppujen maiden ollessa "rajoitettuja". Tämä tarkoittaa, että näistä rajoitetuista maista tulevat pelaajat eivät saa avata tiliä ja pelata kasinolla. Tämä koskee kaikkia rahapelisivustoja, mutta eroavaisuuksia esiintyy siinä, miten kasinot käsittelevät näitä rajoitetuista maista tulevia pelaajia.

Kasinon näkökulma

Monet kasinot listaavat rajoitetut maat pelkästään käyttö- ja sopimusehdoissaan, joten on pelaajan vastuulla tarkistaa, onko hänellä oikeus pelata kyseisellä kasinolla vai ei.

Aina kun henkilö rajoitetusta maasta rekisteröityy, nämä kasinot antavat hänen tehdä tilin, mutta kertovat rajoituksesta vasta silloin, kun kyseinen pelaaja haluaa tehdä noston. Kunhan pelaaja häviää, on asia kasinolle ok, mutta heti kun pelaaja voittaa ja haluaa nostaa rahaa, kasino käyttää "rajoitettujen maiden" sääntöä hylätäkseen noston ja estääkseen pelaajan tilin.

Tämä on tietenkin äärimmäisen epäreilua, sillä pelaaja saattaa rekisteröityä tietämättä näistä rajoituksista, ja kasino hyödyntää hänen virheensä, usein tietoisesti ja tahallisesti.

Pelaajan näkökulma

Mikäli pelaaja kykenee käyttämään kasinon sivustoa, avaamaan rekisteröitymislomakkeen, luomaan tilin, tekemään talletuksen ja pelaamaan, on ymmärrettävää, että hän olettaa olevansa oikeutettu pelaamaan kyseisellä kasinolla.

Jotkut kokeneet tai varovaiset pelaajat saattavat lukea käyttö- ja sopimusehdot ja huomata, että heidän maansa on rajoitettujen listalla, mutta nämä pelaajat ovat todellakin vähemmistössä.

Meidän kantamme

Se, että pelaajan annetaan pelata, ei ole hyväksyttävää, mikäli kasino tietää, että pelaaja on rajoitetusta maasta ja mikäli kasino aikoo viitata kyseiseen rajoitettuja maita koskevaan sääntöön aina silloin, kun pelaaja pyytää ensimmäistä nostoaan. Tämä on täysin reilun pelin sääntöjen vastaista, sillä kasino antaa tietoisesti pelaajan panostaa rahaa ilman, että hänellä on oikeasti mahdollisuus voittaa vastineeksi jotakin.

Monet kasinot väittävät, että tämän sisällyttäminen järjestelmään on vaikeaa tai mahdotonta, mutta kyse on yksinkertaisesti pelaajan asuinmaan vertaamisesta rajoitettujen tai sallittujen maiden listaan, joten se ei meidän mielestämme ole teknisesti kovinkaan vaikeaa.

Suosituksemme kasinoille

Oikea toimintatapa on tarkistaa rajoitetut maat tilin luomisen aikana ja estää rajoitetuista maista tulevia pelaajia rekisteröitymästä ja pelaamasta. Mikäli kasino on tietoinen rajoitetuista maista ja tietää myös pelaajan asuinmaan, ei tämän säännön valvonta ole iso juttu.

Mikäli kasino antaa rajoitetusta maasta tulevan pelaajan pelata, koska ei ole ottanut käyttöön tämän seikan valvontaa, pitäisi sen hyväksyä, että kyseessä on kasinon virhe, ja maksaa pelaajalle kaikki voitot siitä huolimatta, että pelaajan ei olisi pitänyt saada pelata alkujaankaan, olettaen, että pelaaja ei ole rikkonut sääntöjä millään muulla tavalla.

Sekä "reilun kasinon" että "reilun ja turvallisen kasinon" vaatimukset

Jotta arvostelutiimimme luokittelisi kasinon "reiluksi kasinoksi" tai "reiluksi ja turvalliseksi kasinoksi", ei se saa antaa rajoitetuista maista tulevien pelaajien luoda tiliä ja pelata. Tarkastus rajoitettujen maiden varalta on tehtävä tilin luomisen yhteydessä.

6. Rajoitetut bonukset

Kasinobonuksia tarjotaan yleensä tietyistä maista tuleville pelaajille. Tämä tarkoittaa, että vain jotkut pelaajat voivat saada tietyn bonuksen. Tässä ilmenee kuitenkin sama ongelma kuin rajoitettujen maiden kohdalla.

Kasinon näkökulma

Jotkut kasinot listaavat rajoitetut maat vain bonuksen käyttö- ja sopimusehdoissa kunkin bonuksen osalta väittäen, että heidän järjestelmänsä ei kykene varmistamaan, että vain sallituista maista tulevat pelaajat voivat saada bonuksen.

Tämä on äärimmäisen epäreilua pelaajia kohtaan samanlaisista syistä kuin ne, joita listasimme edellisen tilanteen kohdalla (rajoitetut maat), aivan kuten alla tarkemmin kuvaillaan.

Pelaajan näkökulma

Mikäli kasino ei teknisesti valvo näitä bonuksia koskevia rajoituksia, pelaaja voi saada bonuksen, jota hänen ei pitäisi saada, saaden tietää rajoituksista vasta silloin, kun kasino hylkää seuraavan noston. Tämä tarkoittaa, että pelaaja voi pelata bonusrahalla ja saa tietää rajoituksesta vasta silloin, jos hän voittaa ja haluaa nostaa voittonsa. Aivan kuten aiemminkin, pelaaja pelaa rahapelejä käytännössä katsoen niin, että hänellä ei ole mahdollisuutta voittaa.

Mikäli pelaaja voi lunastaa kasinobonuksen, hän olettaa, että hän saa pelata sillä. Hänellä ei ole mitään syytä ajatella, että hänen ei olisi alunperinkään pitänyt saada kyseistä bonusta. Tämän vuoksi on usein hyvin hätkähdyttävää pelaajan kannalta, kun noston kanssa ilmeneekin ongelmia tämän säännön ja sen kehnon soveltamisen vuoksi.

Meidän kantamme ja suosituksemme kasinoille

Meidän mielestämme kasinoiden pitäisi pystyä antamaan bonuksia vain niille pelaajille, jotka ovat niihin oikeutettuja. Jos kasino ei tähän kykene, sen pitäisi antaa pelaajan nostaa voitot, vaikka hän olisikin maasta, jonka kohdalla bonus on rajattu pois. Toisin sanoen, kun pelaaja kerran on saanut bonuksen, ei kasinon pitäisi viedä sitä häneltä pois tai takavarikoida kyseisen bonuksen avulla saatuja voittoja (paitsi jos on rikottu joitakin muita sääntöjä).

Tämä ongelma saa usein alkunsa mainosviestinnästä. Kasinot tai niiden yhteistyökumppanit lähettävät usein sähköposteja uusista bonustarjouksista, joskus myös pelaajille, jotka eivät ole oikeutettuja saamaan niitä. Tällöin pelaajalla on täydet perusteet uskoa, että bonus on hänen saatavillaan, mikä ei kuitenkaan välttämättä pidä paikkaansa bonuksen käyttö- ja sopimusehtojen mukaan. Bonuksia koskevaa tietoa pitäisi lähettää vain pelaajille, jotka ovat oikeutettuja saamaan kyseisiä bonuksia.

Yhteenvetona: Kasinon pitäisi antaa bonuksia vain niille pelaajille, jotka ovat oikeutettuja niitä saamaan bonuksen käyttö- ja sopimusehtojen mukaisesti. Mikäli kasino virheellisesti myöntää bonuksen pelaajalle, jonka ei olisi sitä pitänyt saada, ei kasinon pitäisi ottaa sitä häneltä pois. Sen sijaan kasinon pitäisi hyväksyä se, että kyseessä on kasinon virhe, ja maksaa voitot pelaajalle.

"Reilun kasinon" että "reilun ja turvallisen kasinon" vaatimukset

Jotta arvostelutiimimme voi luokitella kasinon "reiluksi kasinoksi" tai "reiluksi ja turvalliseksi kasinoksi", kasinon ei pitäisi antaa pelaajan saada bonusta, jota hänen ei ole tarkoitus saada maarajoitusten vuoksi.

7. Rahan vähentäminen passiivisilta tileiltä

Passiivisia tilejä ovat tilit, joita pelaaja ei ole käyttänyt tietyn ajanjakson sisällä. Kun tili on ollut passiivinen tietyn määrän päiviä (esim. 180 päivää), jotkut kasinot takavarikoivat passiivisten pelaajien tileillä jäljellä olevaa rahaa vähitellen.

Kasinon näkökulma

Kasinot eivät ole rahalaitoksia ja niille aiheutuu tiettyjä kustannuksia siitä, että ne säilyttävät rahaa pelaajatileillä pidempiä ajanjaksoja. Passiivisilta tileiltä vähennetään rahaa näiden kulujen kattamiseksi.

On kuitenkin myös kasinoita, jotka tietoisesti käyttävät "passiivisia tilejä" koskevaa ehtoa ansaitakseen lisätuloja pelaajien kustannuksella, jotka ovat saattaneet unohtaa, että kasinotilille on jäänyt jonkun verran rahaa.

Huomaa: Vaikka useimmilla kasinoilla on "passiivisia tilejä" koskeva ehto, kaikki niistä eivät sovella sitä. Jotkut pelaajiaan arvostavat kasinot, jotka haluavat pitää asiakkaansa tyytyväisinä, palauttavat pelaajille kaikki rahat jopa vuosien passiivisuuden jälkeen.

Pelaajan näkökulma

Vaikka kasinotili onkin hyvin erilainen kuin pankkitili, osa pelaajista saattaa mieltää ne samaksi asiaksi. Mikäli pelaaja jättää rahaa pelaajatililleen, hän odottaa löytävänsä ne sieltä myöhemmin, vaikka hän ei olisikaan pelannut pitkään aikaan. Tämän vuoksi hän saattaa yllättyä suuresti ja olla erittäin tyytymätön kuullessaan, että kasino haluaa vähentää rahaa jäljellä olevasta saldosta, tai on jo jopa tehnyt niin.

Meidän kantamme

Rahan vähentäminen pelaajatileiltä on nettirahapelialalla normikäytäntö. Ymmärrämme, että kasinot eivät ole velvollisia säilyttämään tileillä olevia rahoja pitkässä juoksussa, kun niitä ei käytetä rahapelien pelaamiseen.

Meidän mielestämme kasinon pitäisi kuitenkin odottaa vähintään 360 päivää (180 on ehdoton minimi, jota siedämme ilman, että laskemme kasinon turvallisuusluokitusta) ennen vähennysten suorittamista sekä käytettävä kaikkia mahdollisia keinoja kertoakseen pelaajalle asiasta etukäteen. Mikäli kasino ei näin toimi, on se yksinkertaisesti epäreilua.

Tietenkin kasinot yleensä väittävät nähneensä kohtuullisesti vaivaa ottaakseen yhteyttä passiivisiin pelaajiin kertoakseen heille asiasta ennen rahojen takavarikointia. Näin toimitaan, jotta pelaaja palaisi pelaamaan tai nostamaan rahansa kasinolta.

Ongelmaksi muodostuu se, miten "kohtuullinen vaiva" määritellään. Valituksia käsitellessämme emme mitenkään voi tietää, millä tavoin kasino on pyrkinyt ottamaan pelaajaan yhteyttä tai kuinka paljon vaivaa asian eteen on nähty. Joka tapauksessa pelkän sähköpostin käyttäminen ei ole mielestämme "kohtuullista vaivannäköä", vaan vähintä, mitä kasino voi tehdä.

Pelaajan tililtä vähennettävän summan pitäisi myös olla kohtuullinen. Kaikkia rahoja ei koskaan saisi ottaa yhdellä kertaa, paitsi jos pelaajalla on jäljellä tilillään vain muutama sentti. Meidän mielestämme 5 % jäljellä olevasta saldosta on suurin summa, jonka joka kuukausi voi vähentää, mutta haluaisimme prosenttiosuuden olevan tätäkin pienempi. Mikäli kasino vähentää joka kuukausi kiinteän summan loppusaldon prosentuaalisen osuuden sijaan, tämän summan pitäisi olla suhteellisen matala, ei enempää kuin 20 €/£/$.

Suosituksemme kasinoille

Kun pelaaja on ollut passiivinen pitkän aikaa, ensimmäisenä toimenpiteenä häneen pitäisi ottaa yhteyttä. Mikäli mahdollista, suosittelemme palauttamaan jäljellä olevan saldon (käsittelykulut vähennettynä) pelaajalle noston kautta. Jos jäljellä oleva saldo on miniminostorajaa pienempi, on summan takavarikointi hyväksyttävää, mutta seuraavassa kappaleessa esitetyt säännöt on syytä huomioida myös tämän summan kohdalla.

Mikäli kasino edelleen aikoo vähentää pelaajan tililtä rahaa tietyn passiivisuusjakson jälkeen, on noudatettava näitä sääntöjä:

 • On odotettava vähintään 180 päivää ennen minkäänlaista vähennystä.
 • Pelaajaan on pyrittävä ottamaan yhteyttä kaikin mahdollisin tavoin etukäteen. Käyttäkää sähköpostia, tekstiviestejä, puhelinsoittoja sekä fyysistä postia. Aloittakaa "helpoimmasta" tavasta (sähköposti) ja edetkää muihin tapoihin, mikäli aiemmat yritykset eivät onnistu.
 • Älkää koskaan ottako pelaajan tililtä enempää kuin 5 % tai 20 €/£/$ jäljellä olevasta saldosta kuukaudessa (pienempi summa on käytettävä summa).

"Reilun kasinon" että "reilun ja turvallisen kasinon" vaatimukset

Jotta arvostelutiimimme voisi luokitella kasinon "reiluksi kasinoksi" tai "reiluksi ja turvalliseksi kasinoksi", kasinon on noudatettava yllä listattuja suosituksia.

8. Panostuskuviot

Jotkut kasinot kieltävät panostuskuvioiden käytön käyttö- ja sopimusehdoissaan. Mikäli pelaajan huomataan käyttävän kiellettyjä panostuskuvioita, kasino usein hylkää kyseisen pelaajan nostot ja takavarikoi hänen voittonsa.

Kasinon näkökulma

Kasinot käyttävät tätä sääntöä suojellakseen itseään bonusten väärinkäyttäjiltä, jotka ovat usein tunnistettavissa panostuskuvioiden perusteella. Jotkut kasinot soveltavat tätä sääntöä kuitenkin myös tavallisiin pelaajiin ja käyttävät sitä tekosyynä hylätä laillisten voittojen nostopyyntöjä.

Huomaa: Bonuksen väärinkäyttö onnistuu jopa pysyvällä panoskoolla, kuten bonustenmetsästystä koskevasta artikkelistamme käy ilmi. Panostuskuvioiden käyttäminen tapana estää ihmisiä väärinkäyttämästä bonuksia ei oikeastaan tee tehtäväänsä.

Pelaajan näkökulma

Pelaajat haluavat pelata itseään miellyttävällä tavalla. Koska kaikissa kasinopeleissä talolla on tietty etu, ei pelaaja näe mitään syytä sille, että hänen pitäisi vältellä tietynlaisia panoksia tai panossarjoja.

Meidän kantamme

Meidän mielestämme tapaukset, joissa kasino käyttää "panostuskuvioita" koskevaa sääntöä takavarikoidakseen pelaajan voittoja, ovat epäreiluja.

Huomaa: Joissakin tapauksissa panostuskuvioita voi teoreettisesti käyttää vilpillisen toiminnan tunnistamiseen. Meillä ei ole mitään tätä vastaan, mikäli panostuskuvioita käytetään paljastamaan oikeasti vilpilliseksi tulkittavaa toimintaa, eikä pelkästään tekosyynä olla maksamatta voittoja pelaajille.

Suosituksemme kasinoille

Suosituksemme on melko yksinkertainen: Älkää käyttäkö panostuskuvioita tekosyynä olla maksamatta voittoja pelaajille. Nämä panostuskuviot voivat tosiaankin olla merkki siitä, että pelaaja toimii jollakin tapaa sääntöjen vastaisesti, mutta niiden ei pitäisi olla ainoa syy, jonka pohjalta pelaajaa rangaistaan.

Toisen ongelman muodostaa se, millä tapaa panostuskuvio määritellään. Teoreettisesti mitä tahansa peräkkäin asetettujen panosten sarjaa voi kutsua panostuskuvioksi. Mikäli kasino haluaa toimia suosituksemme vastaisesti ja kieltää tiettyjen panostuskuvioiden käytön, pitäisi kyseiset kuviot ainakin määritellä yksityiskohtaisesti, jotta pelaaja tietää tarkalleen, mitä hän saa ja ei saa tehdä. Muutoin "panostuskuvioita" koskevaa sääntöä voisi käyttää kaikkia vastaan. Emme pidä tästä lähestymistavasta, kuten eivät pelaajatkaan, mikäli kasino käyttää kyseistä sääntöä heitä vastaan.

Tästä huolimatta olemme edelleen sitä mieltä, että panostuskuvioiden kieltäminen ei ole hyväksyttävää.

9. Bonustenmetsästys (bonusten väärinkäyttö)

Bonustenmetsästys (eli bonusten väärinkäyttö) on termi, jota käytetään kuvailemaan toimintaa, jossa aktiivisesti ja systemaattisesti pyritään käyttämään nettikasinoiden bonuksia rahan tienaamiseen. Kasinot lisäävät usein ehtoja bonusten väärinkäytöstä käyttö- ja sopimusehtoihinsa, jolloin kasino voi pidättää sellaisen pelaajan voitot, jota epäillään bonuksen väärinkäytöstä.

Kasinon näkökulma

Bonusten väärinkäyttäjät voivat käydä nettikasinoille kalliiksi. He pyrkivät käyttämään kasinobonuksia ja pelaamaan tietyllä tavalla saadakseen tilastollisen etulyöntiaseman kasinoon nähden. Koska kasinon koko liiketoimintastrategia perustuu tilastolliseen etulyöntiasemaan pelaajiin nähden (talon etu), on ymmärrettävää, että kasino haluaa suojella itseään.

Kasinot käyttävät usein bonuksen väärinkäyttöä ehkäiseviä ehtoja käyttö- ja sopimusehdoistaan takautuvasti takavarikoiden voittoja kierrätysvaatimusten täyttämisen jälkeen, kun pelaaja on pyytänyt nostoa.

Pelaajan näkökulma

Mikäli pelaaja on saanut bonuksen, ei hän odota, että se otetaan häneltä pois. Hän odottaa voivansa pelata tällä bonuksella ja voivansa nostaa rahat onnistuessaan voittamaan.

Jos pelaaja ei ole bonuksen väärinkäyttäjä, hän tuskin edes tietää, että bonusten väärinkäyttöä tapahtuu. Jos pelaaja on bonuksen väärinkäyttäjä, tilanne on hieman eri, mutta jos hän saa bonuksen, hän silti odottaa voivansa käyttää sen ja mahdollisesti voittaa hieman rahaa.

Meidän kantamme

Jos pelaaja käyttää omia henkilötietojaan luodakseen kasinotilin, ei omaa kaksoistilejä ja noudattaa kaikkia käyttö- ja sopimusehtojen sääntöjä, hänen pitäisi pystyä käyttämään hänelle annettu kasinobonus haluamallaan tavalla.

Huomaa: Emme hyväksy bonustenmetsästystä, jossa käytetään muiden ihmisten henkilötietoja useampien tilien luomiseksi kasinoilla, vaikka kyseessä olevat henkilöt olisivat asiasta täysin tietoisia.

Emme kannata voittojen viemistä pelaajalta sen jälkeen, kun hän on täyttänyt kierrätysvaatimukset täysin rikkomatta muita bonuksella pelaamiseen liittyviä sääntöjä, vaikka kasino epäilisikin pelaajan olevan bonusten väärinkäyttäjä. Jos pelaaja on saanut bonuksen ja pelannut sillä, hän ansaitsee pitää voittonsa.

Suosituksemme kasinoille

Bonusten väärinkäyttäjiä vastaan taistelemiseksi suosittelemme lisäämään bonuksen käyttö- ja sopimusehtoihin lisäsääntöjä, jotka rajoittavat mahdollisuuksia käyttää kasinobonuksia väärin. Näin bonuksia ei voi käyttää hyväksi väärin, eli kasinon ei tarvitse murehtia bonusten väärinkäyttäjistä.

Jos kasino ei halua toimia näin, sen pitäisi tunnistaa bonusten metsästäjä silloin, kun hän luo tilinsä. Jos bonusten metsästäjä onnistuu tästä huolimatta läpäisemään tämän toimenpiteen ja kasino tunnistaa hänet pelityylin perusteella, pitäisi kasinon lähettää pelaajalle asiasta sisäinen viesti ja lopettaa bonusten tarjoaminen tällaisille pelaajille.

10. Omaehtoiset sulut

Pelaajilla on mahdollisuus sulkea itsensä pois tietyltä kasinolta osana vastuullisen uhkapelaamisen käytäntöjä. Tätä toiminta käyttämällä pelaaja kertoo kasinolle, että hän ei halua saada pelata tietyn ajanjakson aikana.

Tätä ei yleisesti ottaen voi peruuttaa; pelaajan on odotettava, kunnes kyseinen aika on kulunut kokonaisuudessaan, ennen kuin hän voi pelata uudelleen. Jotkut kasinot tarjoavat pelaajalle mahdollisuuden omaehtoisen sulun poistoon jäähdyttelyjakson jälkeen, jolloin pelaajalla on aikaa pohtia, haluaako hän oikeasti poistaa sulun vai ei. Jotkut kasinot antavat pelaajan myös peruuttaa omaehtoisen sulun välittömästi, mutta tämä on täysin vastoin vastuullisten rahapelien periaatteita.

Omaehtoiset sulut ja samaan konserniin kuuluvat kasinot

Jotkut osana suurempaa ryhmittymää toimivat kasinot ovat kirjanneet käyttö- ja sopimusehtoihinsa, että suljettuaan itsensä omaehtoisesti pois yhdellä kasinolla, ei pelaajan pitäisi pystyä pelaamaan myöskään saman ryhmän muilla kasinoilla.

Tämä on ymmärrettävää, mutta tämän säännön valvonta on ongelmallista. Olemme nähneet tapauksia, joissa yhdeltä kasinolta itsensä pois sulkenut pelaaja on aloittanut pelaamisen saman ryhmittymän toisella kasinolla. Kasino ei estänyt tätä pelaajaa pelaamasta, mutta kun pelaaja myöhemmin pyysi nostoa, hylättiin pyyntö siksi, koska pelaajan ei olisi alunperinkään pitänyt pelata.

Tässä on ongelma, sillä on hyvin todennäköistä, että kasino olisi pitänyt pelaajan rahat, jos hän ei olisi onnistunut voittamaan. Pelaaja kuitenkin voitti, joten kasino hyödynsi käyttö- ja sopimusehtojen omaehtoista sulkua koskevaa sääntöä hylätäkseen pelaajan noston.

Tämä on selkeästi epäreilua pelaajia kohtaan. Tämänkaltaisia sääntöjä pitää valvoa ja soveltaa ennaltaehkäisevästi. Jos pelaajan ei pitäisi pelata jollakin kasinolla, ei hänen pitäisi myöskään antaa tehdä niin. Tämä ei välttämättä ole helpoin valvottavissa oleva asia, mutta kasinon pitäisi kyetä hallitsemaan oma ohjelmistonsa ja suojelemaan pelaajiaan tätä kautta.

Kasinon näkökulma

Kasinot haluavat yleisesti ottaen varmistaa, että pelaajat voivat pelata rahapelejä turvallisesti, mikä sisältää myös sen, että heille annetaan mahdollisuus sulkea itsensä pois peleistä kokonaan. Kasinot eivät halua tienata peliongelmaisten avulla, ja juuri heille omaehtoisen sulun ominaisuus on tehty.

Jotkut kasinot kuitenkin väittävät, että eivät kykene toteuttamaan omaehtoista sulkua kokonaan, ja olemassa on edelleen myös joitakin rahapelisivustoja, jotka eivät tarjoa tätä vaihtoehtoa.

Pelaajan näkökulma

Peliongelmasta kärsivä pelaaja tarvitsee mahdollisuuden sulkea itsensä ulos, koska hänen rahapelitottumuksensa ovat karanneet käsistä. Jos pelaaja haluaa pelata rahapelejä omaehtoisen sulun aikana, on tämä todennäköisesti hänen omaa etuaan vastaan, koska hän ei kykene kontrolloimaan omaa toimintaansa.

Meidän kantamme

Kaikilla kasinoilla pitäisi olla hyvin toteutettuja mahdollisuuksia vastuulliseen rahapelaamiseen liittyen, mukaan lukien omaehtoinen sulku. Aina kun pelaaja sulkee itsensä pois, ei hänen pitäisi voida pelata ennen kuin ennalta määritetty ajanjakso on kulunut.

Vaikkakin voi esiintyä tapauksia, joissa kasino todella haluaa toteuttaa omaehtoisen sulun, mutta ei kykene siihen, me uskomme että suurin osa kasinoista, jotka eivät tarjoa omaehtoista sulkua (tai toteuttavat sen kehnosti), käyttää riippuvuudesta kärsiviä pelaajia tahallaan hyväksi. Vastustamme tätä jyrkästi.

Suosituksemme kasinoille

Omaehtoisen sulun toteuttamisen pitäisi olla mahdollisimman käyttäjäystävällistä. Peliongelmista kärsivien pelaajien avuksi tarkoitettujen välineiden pitäisi olla helppokäyttöisiä, jotta pelaaja ei luovu niiden käytöstä silloin, kun niitä tarvitaan.

Omaehtoista sulkua koskevien käytänteiden pitäisi olla tiukkoja. Jos pelaaja pyytää omaehtoista sulkua, älkää antako hänen pelata, ennen kuin ennalta määritetty ajanjakso on kulunut. Missään tapauksessa hänen ei saisi antaa peruuttaa omaehtoista sulkua ilman jäähdyttelyjaksoa. Ihanteellista olisi, että hän ei saisi peruuttaa sitä laisinkaan.

Mikäli kasino kuuluu suurempaan kasinoryhmittymään, tämä pitäisi saattaa pelaajan tietoon omaehtoisen sulun yhteydessä. Ihanteellista olisi, että pelaaja saisi valita, koskeeko omaehtoinen sulku vain yhtä kasinoa vai koko ryhmittymää. Kaikki kasinot pitäisi listata näkyviin, sillä muutoin pelaaja ei tiedä, mitkä kasinot kuuluvat samaan konserniin.

Riippumatta pelaajan toiminnasta, jos kasino antaa jonkun pelata siitä huolimatta, että hänellä on omaehtoinen sulku saman konsernin toisella kasinolla, ei sitä, että pelaajan ei olisi pitänyt pelata, saisi käyttää syynä pelaajan voittojen pidättämiseen.

"Reilun kasinon" että "reilun ja turvallisen kasinon" vaatimukset

Jotta arvostelutiimimme luokittelisi kasinon "reiluksi kasinoksi" tai "reiluksi ja turvalliseksi kasinoksi", sen pitää antaa pelaajan sulkea itsensä omaehtoisesti pois peleistä. Jos kasino antaa pelaajan peruuttaa omaehtoisen sulkunsa, pitää pelaajan odottaa vähintään seitsemän päivää kestävän jäähdyttelyjakson ajan.

11. Pelaajan varmennus ja kaksoistilit

Valtaosa kasinoista sallii pelaajalle vain yhden pelaajatilin kasinoa kohden. Useamman tilin avaaminen on käyttö- ja sopimusehtojen vastaista, ja kaksoistilit yleensä suljetaan sen jälkeen, kun niiden olemassaolo on havaittu.

Useimmat kasinot tarkistavat kaksoistilien olemassaolon vain osana varmennusprosessia, joka tehdään yleensä pelaajan pyytäessä nostoa. Jos pelaaja voittaa jotakin jollakin kaksoistileistään, voitot yleensä mitätöidään. Joissakin tapauksissa alkutalletukset saatetaan palauttaa pelaajalle, mikäli kasino uskoo, että kaksoistili luotiin vahingossa.

Kasinon näkökulma

Kasinot sallivat pelaajalle vain yhden tilin luomisen suojellakseen itseään bonusten väärinkäytöltä. Useiden tilien avaaminen ja tervetuliaisbonuksen lunastaminen useammin kuin kerran on yksi niistä harvoista tavoista, joita pelaajat käyttävät saadakseen etulyöntiaseman kasinoon nähden, tai ainakin pienentääkseen kasinon etua. Tämän vuoksi on järkevää, että kasino suojelee itseään sulkemalla kaksoistilit.

Pelaajan näkökulma

Jotkut pelaajat luovat useita tilejä tarkoituksella (väärinkäyttääkseen tervetuliaisbonusta), mutta joskus käy niin, että pelaaja yksinkertaisesti unohtaa, että hän on jo rekisteröinyt tilin jollekin kasinolle, ja luo uuden tilin tiedostamattaan asiaa.

Joskus pelaaja haluaa kirjautua vanhalle tililleen, mutta ei muista salasanaansa. Sen sijaan, että hän suorittaisi "unohtunutta salasanaa" koskevan toimenpiteen, hän luo uuden tilin - kenties tiedostamatta, että hän toimii sääntöjen vastaisesti.

Joka tapauksessa, meidän mielestämme pelaajien ei pitäisi joutua murehtimaan siitä, että he vahingossa luovat kaksoistilin samalle kasinolle.

Meidän kantamme

Hyväksymme sen, että on pelaajan vastuulla varmistaa, että hän ei luo useampia tilejä samalle kasinolle. Emme siksi, että tämä olisi oikea toimintatapa, vaan siksi, että kyseessä on alan normikäytäntö, emmekä voi rangaista kaikkia kasinoita, jotka eivät valvo "yksi tili pelaajaa kohden" -sääntöä meidän mielestämme parhaalla tavalla. Uskomme ja toivomme kuitenkin myös, että tarkastuksesta useampien tilien varalta tilin luomisen yhteydessä tulee alalle normikäytäntö tulevaisuudessa, jolloin pelaajat ovat paremmassa turvassa.

Sitä odotellessa jokainen tapaus pitäisi käsitellä erikseen. Jos kasinolle selviää, että pelaaja on luonut viisi erillistä tiliä ja lunastanut täyden bonussumman jokaisella tilillä, on todennäköisesti kyseessä bonusten väärinkäyttäjä, ja kasinolla on täydet oikeudet rangaista häntä. Toisaalta, jos satunnainen pelaaja luo vahingossa kaksi tiliä eikä edes lunasta bonusta, ei kasinon pitäisi rangaista häntä vain siksi, että on olemassa sääntö, jota voidaan käyttää pelaajaa vastaan.

Suosituksemme kasinoille

Kaksoistilien estämiseksi on mahdollista ja tehokasta tarkistaa useiden tilien olemassaolo tilin luomisen yhteydessä. Emme tarkoita täyttä asiakkaan tuntemisen toimenpidettä (KYC), joka pitäisi sisällään henkilöllisyyden varmentamisen, vaan nopeaa tarkastusta, jossa tarkistettaisiin sellaisten henkilötietojen yhdistelmä, joka on sama kahdella erillisellä henkilöllä vain erittäin harvoissa tapauksissa, kuten etunimen, sukunimen ja syntymäajan yhdistelmä. Jos kasino ei vaadi näitä tietoja rekisteröitymisen yhteydessä, pitäisi sen alkaa tehdä niin.

Useimmissa tapauksissa osumia ei löydy, jolloin kasino voi antaa pelaajan pelata ja käynnistää täyden KYC-toimenpiteen vasta silloin, kun pelaaja jättää nostopyynnön. Jos kasino kuitenkin löytää osuman, on todennäköistä, että kyseisellä pelaajalla on jo tili. Näissä tapauksissa kasinon pitäisi ilmoittaa asiasta pelaajalle ja/tai pyytää häntä suorittamaan KYC-toimenpiteen, jotta voidaan varmistaa, että hänellä ei jo ole tiliä.

Jos tämä ei ole teknisesti mahdollista, kasinon ei pitäisi rangaista pelaajaa, joka on luonut toisen tilin tietämättään, eikä aikonut väärinkäyttää tervetuliaisbonusta. Jos pelaaja ei ole aiheuttanut teille vahinkoa, on parasta ottaa häneen yhteyttä ja löytää kummankin osapuolen kannalta hyväksyttävä ratkaisu, kuten yhden tilin jättäminen avoimeksi ja muiden tilien sulkeminen.

"Reilun ja turvallisen kasinon" vaatimukset

Jotta arvostelutiimimme voi luokitella kasinon "reiluksi ja turvalliseksi kasinoksi", tarvitsee kasinon tarkistaa useiden tilien olemassaolo tilin luomisen yhteydessä, eikä silloin, kun pelaaja pyytää nostoa. Tämä ei välttämättä tarkoita täyden KYC-toimenpiteen suorittamista, vaan nopeaa tarkistusta, jossa vertaillaan riittävästi henkilötietoja kaksoistilien löytämiseksi.

12. Sääntöjen valvonta

Kun kasino havaitsee, että pelaaja on rikkonut käyttö- ja sopimusehdoissa kuvattuja sääntöjä, voidaan tilanne hoitaa monella eri tavalla.

Olemme nähneet monia tapauksia, joissa kasino on ilmoittanut pelaajalle, että hän on rikkonut käyttö- ja sopimusehtoja, tili on suljettu ja voitot on mitätöity - ilman minkäänlaista lisätietoa siitä, mitä pelaaja itse asiassa on tehnyt väärin. Tässä kohtaa kasino lopettaa usein yhteydenpidon pelaajaan, jolloin hän jää ymmälleen, hämmentyneeksi ja vihaiseksi.

Kasinon näkökulma

Kun kasino saa selville, että pelaaja on tehnyt jotakin sääntöjenvastaista, ei kasino yleensä välitä siitä, miten tästä kerrotaan pelaajalle. Kasino haluaa vain varmistaa, että pelaaja tietää tehneensä jotakin väärää, sekä kertoa pelaajalle mahdollisista tappioista (mitätöityjä voittoja, peruutettuja bonuksia jne.), joita pelaajalle on koitumassa.

Pelaajan näkökulma

Kun pelaajaa syytetään sääntöjen rikkomisesta, on hyvin mahdollista, että hänellä ei ole mitään käsitystä siitä, mistä kasino puhuu. Jos hänelle ei anneta selkeää vastausta, on ymmärrettävää, että pelaaja haluaa jatkaa asian selvittämistä ja saada tarkempia vastauksia.

Meidän kantamme ja suosituksemme kasinoille

Mikäli kasino päättää rangaista pelaajaa siitä, että hän on tehnyt jotakin väärin, vähintä mitä kasino voi tehdä, on kertoa pelaajalle miten hän tarkalleen ottaen on sääntöjä rikkonut, ja mitä sääntöjä on rikottu. Kasinon pitäisi sisällyttää pelaajalle lähetettävään viestiin vähintäänkin seuraavat tiedot:

 • Mitä sääntöjä hän tarkalleen ottaen on rikkonut (älkää liittäkö mukaan käyttö- ja sopimusehtoja kokonaisuudessaan)
 • Milloin ja miten hän on näitä sääntöjä rikkonut
 • Miten pelaajaa rangaistaan, ja voiko pelaaja tehdä asialle jotakin

13. Läpinäkyvyys

Tässä osiossa käsittelemme sitä, mitä tietoja kasinoiden pitäisi jakaa pelaajille. Käsittelemme erityisesti seuraavia seikkoja:

 • Pelattavissa olevien pelien palautusprosentti (RTP): Pelin palautusprosentti on eittämättä kunkin kasinopelin tärkein matemaattinen ominaisuus. Se kertoo pelaajalle, mitkä pelit ovat pelaajan kannalta parempia tai huonompia matemaattisesti tarkasteltuna.
 • Pelien ja tilin historialokit: Se, että pelaajalla on mahdollisuus tarkastella pelihistoriaansa sekä nähdä, kuinka paljon rahaa hän on voittanut tai hävinnyt ajan mittaan, on erittäin tervetullut väline, mutta ikävä kyllä kovinkaan moni kasino ei hoida tätä oikealla tavalla.

Kasinon näkökulma

Kaikki kasinot eivät halua antaa palautusprosentin ja tilihistorian kaltaisia tietoja pelaajien tarkasteltavaksi, koska näin pelaajat saavat tietää, paljonko rahaa he voivat odottaa häviävänsä (palautusprosentti) ja paljonko rahaa he ovat jo hävinneet tai voittaneet (historialokit). Jos pelaaja tajuaa, paljonko rahaa hän on ajan mittaan hävinnyt, voi tämä olla haitallista kasinon liiketoiminnalle. Näin ollen on kasinon kannalta parempi pitää nämä tiedot salassa.

Kasinot väittävät usein, että tämän toteuttaminen on teknisesti vaikeaa, mikä voi pitää paikkansa tiettyyn pisteeseen saakka, mutta meidän mielestämme tämä ei ole kelvollinen syy olla ottamatta näitä "läpinäkyvyyteen" liittyviä toimintoja käyttöön.

Mitä tulee palautusprosenttiin, on totta, että jotkut pelituottajat eivät julkaise peliensä palautusprosenttia, joten kasinoilla ei välttämättä ole tätä tietoa kaikista peleistä, mutta olemme varmoja, että palautusprosentti on tiedossa suurimmasta osasta pelejä, jotka ovat pelaajien pelattavissa. Kyse on yksinkertaisesti tämän tiedon jakamisesta pelaajille.

Pelaajan näkökulma

Tilihistoria tai pelattavien pelien palautusprosentit eivät kiinnosta kaikkia pelaajia, mutta tiedämme, että monia ne kiinnostavat. Kun nämä tiedot ovat helposti saatavilla, voivat pelaajat tehdä hyviä päätöksiä pelattavien pelien suhteen sekä sen suhteen, pitäisikö heidän ylipäätään pelata.

Huomaa: Joistakin peleistä on saatavilla useita eri versioita, joilla on eri palautusprosentit. Siksi pelaajan pitäisi tietää, mitä näistä versioista hän on pelaamassa. Tämä on osasyy siihen, miksi meidän mielestämme pelin palautusprosentin julkaisu on tärkeää.

Historialoki on tärkeä myös vastuullisen pelaamisen kannalta, sillä sen avulla pelaaja tietää, paljonko rahaa hän on hävinnyt tai voittanut ajan mittaan. On hyvin todennäköistä, että usein pelaava pelaaja on tilinsä avaamisen jälkeen hävinnyt enemmän rahaa kuin voittanut, mutta yleensä pelaaja ei muista tätä selkeästi ja saattaa aliarvioida tappioidensa kokonaismäärän. Tämän vuoksi on tärkeää, että pelaaja saa käsiinsä todelliset lukemat.

Meidän kantamme ja suosituksemme kasinoille

Kaikkien pelaajien pitäisi tietää pelaamansa pelin palautusprosentti. Tämän tiedon pitäisi olla saatavilla niin helposti kuin mahdollista ja sen pitäisi (ihanteellisesti, mutta ei pakosti) lukea suoraan selaimen ikkunassa peliä pelattaessa.

Vastaavasti pelaajan pitäisi päästä käsiksi tilihistoriaansa ja pystyä näkemään, paljonko rahaa hän on hävinnyt tai voittanut tilinsä avaamisen jälkeen.

Haluaisimme, että kaikki kasinot täyttävät nämä vaatimukset, vaikkakaan ne eivät ole alan vakiokäytäntö tällä hetkellä. Tästä huolimatta toivomme, että yhä useampi kasino parantaa toimintaansa tällä saralla ja antaa pelaajien tarkasteltavaksi yhä enemmän ja enemmän tietoa tulevaisuudessa.

Olisiko tämä ystäviesi mielestä hyödyllistä?

Jaa tämä artikkeli ja kerro heille asiasta.

flash-message-news
Casino Gurun uutiset - Seuraa päivittäisiä uutisia rahapelialalta
Forum_alt
Osallistu keskusteluun foorumillamme ja tapaa kasinopelaajia ympäri maailman
Tilaa uutiskirjeemme kuullaksesi uusimmista bonuksista ilman talletusta, uusista kolikkopeleistä ja muista uutisista